Denník N

USA je v skutočnosti bez prezidenta

Voľby v Amerike stratili svoju vlastnú podstatu, keď spoločnosť mala zvoliť a zjednotiť sa na výbere najlepšieho vodcu – prezidenta pre ďalšie obdobie.

Výsledkom tejto udalosti sa mali všetci radovať, že vďaka tomu dôjde k najlepšiemu možnému posunu v živote každého. Na miesto voľby a zjednotenia nad výsledkom volieb došlo k hlbokému rozdeleniu americkej verejnosti a nárastov nepokoja v uliciach. Aké riešenie zvoliť?

Prezident nemôže byť len pre polovicu národa

Výsledok dramatických volieb a neochota terajšieho prezidenta uznať porážku, viedla k vzniku nezmieriteľných táborov. Ľudia boli ochotní ísť do ulíc protestovať, dokonca aj so zbraňami. Niektoré americké štáty zvažovali povolanie ozbrojených zložiek národnej gardy do ulíc.

Tramp, či Biden, vpravo alebo vľavo? Situácia v USA bohužiaľ pripomína hranie malých detí. Buď bude po mojom, alebo nebude nič! Len môj kandidát je najlepší a keď nie on, tak som ochotný ísť takmer tomu bojovať do ulíc. Tým sa stupňuje nenávisť, hádky, neochota akceptovať názor druhého a rastie v spoločnosti kríza.

Prezident by mal byť prezidentom pre všetkých, nie len pre polovicu. Namiesto rozdeliť národ by ho mal zjednotiť a viesť. Zjednotiť je podstatou pre dosiahnutie mieru vo svete. Poďme sa pozrieť na fungovanie prírodného zákona – spojenia.

Stredná linia je cesta k riešeniu krízy nielen v USA

Názory druhého nezmeníme násilím, presvedčovaním ani vyhrážkami. Nesúhlasiť je v poriadku, pomáha nám to rásť. No musíme pochopiť, rozdielnosť v názoroch i správania každého človeka vychádza z prírody samej. Rozdiely medzi názormi musíme spojiť a vytvoriť tzv. strednú líniu, ktorá nám umožní stavať spoločnosť k prospechu všetkých. Nepotláčať názory druhých, načúvať a chcieť nájsť spoločné riešenie a spojiť sa nad rozdiely.

Pozrime sa napríklad, ako harmonicky funguje ľudské telo. Je to úplne rovnaký model ako celé ľudstvo, len v menšom rozsahu. Všetky naše vnútorné orgány, ich zloženie a funkcie sú úplne odlišné. Srdce funguje inak než pľúca alebo obličky. Ale vďaka správnemu spojeniu zabezpečujú fungovanie tela.

Keby sme predviedli model tela podľa americkej predvoľby a potom podľa následnej udalosti, tak by to vyzeralo tragikomicky asi takto. Srdce by protestovalo proti obličkám a ostatným orgánom. Buď bude tak ako chce srdce, a všetky orgány sa budú správať ako srdce, alebo telo prestane fungovať, či zasiahne proti všetkým orgánom, čo fungujú odlišne a nesúhlasia s ním.

Nie len v Amerike sa musia všetci spojiť do jedného celku aj napriek rozdielnym názorom a správaniu, tak aby sme žili a všetko robili v prospech fungovania celej spoločnosti. Každý má svoje miesto v spoločnosti, ako svojou odlišnosťou prispieť k fungovaniu celého celku.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.