Denník N

Ako  sa odvoláva prednosta okresného  úradu

Po mojom nástupe do funkcie prednostu OÚ Prievidza 16. 7. 2020 som narušil  roky zabehnutú nekontrovateľnú činnosť niektorých ľudí – Gordan (Kresťanská únia) – Vavro ex-prednosta (SNS) na Okresnom úrade a poslankyne Záborskej.  Upozorňoval som na ich nekorektnú činnosť a požadoval dodržiavanie zákonov a predpisov a  na nevyhnutnosť vykonania kontroly na OÚ Prievidza.

Zistil som tieto pochybenia na OÚ Prievidza:

  • Požadoval som vykonanie kontroly na podnet Najvyššieho kontrolného úradu SR na pozemkovom a lesnom odbore, kde mohlo dochádzať k porušeniu zákona resp. zneužitiu právomoci verejného činiteľa v správnom konaní
  • porušenia  povinnosti resp. neevidovania  a nevybavenia tzv.  infožiadostí v zákonnej lehote
  • nekontrolovateľné používanie služobného vozidla resp. jeho  neúčelné a nehospodárne používanie

V stredu 25. 11. 2020 mi bol doručený tento dôvod  môjho odvolania z funkcie prednostu OÚ Prievidza:

Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prednostu okresného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra.

V piatok 27. 11. 2020 mi bol  dôvod mojho odvolania doplnený o túto vetu:

„Pôsobenie prednostu Okresného úradu v Prievidzi nebolo, bohužiaľ, v súlade s kritériami a princípmi, ktoré boli pre napĺňanie zmyslu a poslania tejto funkcie kľúčové pre vládu SR,”

Aké dôvody viedli  predsedu vlády SR Igora Matoviča k môjmu odvolaniu ?

Také, že som  chránil  verejný záujem, dodržiavanie právnych noriem a zákonov, efektívnosť využívania verejných zdrojov, nestrannosť a profesionalitu pri  rozhodovaní zamestnancov štátnej správy na  OÚ v Prievidzi.

Rád  by  som sa  teda opýtal, aké sú teda  kritéria a princípy funkcie prednostu kľúčové pre premiéra SR Igora Matoviča?

Odpoveď z analýzy  horeuvedeného je podľa mňa zreteľná: Nekonať a byť ticho !

Pavol Jusko, bývalý prednosta  OÚ v Prievidzi

Teraz najčítanejšie