Denník N

Participácia mladých z menšín? Viac sebavedomia, spolupráce a občianskeho vzdelávania

zdroj: archív Teach for Slovakia, Lukáš Zachar
zdroj: archív Teach for Slovakia, Lukáš Zachar

Ako môžu mladí Rómovia prispieť k spoločenským zmenám? Čo si to vyžaduje? Na konci novembra sa na tieto otázky snažila v diskusii nájsť odpoveď Národná platforma rómskej mládeže.

V Teach for Slovakia sa snažíme nájsť a ďalej v rozvoji podporovať ľudí, ktorí chcú prispieť k spravodlivému a kvalitnému vzdelávaciemu systému pre všetky deti. Medzinárodné aj domáce analýzy slovenského školstva ukazujú, že práve žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, medzi ktorými je veľké zastúpenie rómskych detí, majú oveľa slabšie výsledky ako ich rovesníci z lepšie finančne zabezpečených rodín.

Kľúčovou zmenou, ktorá môže výrazne ovplyvniť nielen spoločenský život, ale aj vývoj ekonomiky či sociálneho systému krajiny, je práve aj vzdelávanie. Pri hľadaní riešení pre lepší vzdelávací systém by mali zaznievať aj hlasy (mladých) rómskych lídrov, odborníkov a organizácií pôsobiacich v rómskych komunitách. Preto je hľadanie ciest, ako podporiť ich participáciu, naozaj potrebné.

Hlasy, ktoré treba počuť

Národná platforma rómskej mládeže ukázala v diskusii na konci novembra skutočne veľký potenciál ale aj bariéry, ktoré brzdia mladých z rómskej menšiny. Platforma vznikla v rámci projektu Hlasy rómskej mládeže (Roma Youth Voices) a organizovalo ju  Združenie mladých Rómov, ktoré je členom medzinárodnej siete organizácií Phiren Amenca.

Ako panelisti v diskusii vystúpili Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity; Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry EÚ programu Erasmus+; Marietta Herfort, riaditeľka medzinárodnej mládežníckej siete Phiren Amenca; Marcela Adamová, zástupkyňa Európskej komisie z „nondiscrimination and Roma coordination unit„; Daniela Ficová, koordinatórka projektu inklúzie rómskej mládeže z Rady mládeže Slovenska.

Podujatie malo viacero cieľov: zjednotiť hlasy mladých Rómov zo Slovenska, aby vyjadrili svoje problémy a obavy; priblížiť zúčastneným vyhliadky na zapojenie mladých Rómov; diskutovať o tom, ako môžu byť mladí Rómovia zapojení do mládežníckej politiky a aktívne participovať na občianskom živote.

Mladí majú obavy o prístup k vzdelaniu

Juraj Vozár zo Združenia mladých Rómov otvoril diskusiu zisteniami z prieskumu, ktorý vznikol v rámci projektu Rómske hlasy mládeže (Roma Youth Voices). Skúmal úroveň participácie rómskej mládeže, aké sú možnosti a bariéry účasti.

  • Ukázalo sa, že najväčšie obavy majú mladí Rómovia z rasizmu a diskriminácie.
  • Druhou najrozšírenejšou obavou mladých Rómov je prístup k vzdelaniu.
  • Takmer každý mladý Róm zažil slovnú diskrimináciu, urážlivé a ponižujúce gestá a nepriateľské správanie kvôli svojmu pôvodu.
  • Až 68 percent rómskych žiakov zažilo rasizmus v škole alebo univerzite.
  • 41 percent rómskych žiakov zažilo vyčlenenie z kolektívu v triede kvôli svojmu pôvodu.
  • Hlavnou motiváciou na občianske angažovanie je možnosť byť súčasťou zmien.
zdroj: prieskum Rómske hlasy mládeže (Roma Youth Voices)

Existujú bariéry, ktoré sú rovnaké pre všetkých

Odborníci sa zhodli, že najväčšími výzvami pri participácii Rómov sú nízka informovanosť, sebavedomie mladých, väčšia blízkosť a adresnosť rôznych iniciatív.

Ako ale poukázal Peter Kupec, nízka občianska participácia nie je problémom len mladých z menšín. Jednou z ciest by mohol byť rozvoj občianskych kompetencií. Podľa iniciatívy To dá rozum sa v slovenských základných a stredných školách na ne nekladie dostatočný dôraz.

Vo faktografických vedomostiach slovenskí žiaci dosiahli pred rokmi v porovnaní s rovesníkmi z Európy nadpriemerné výsledky. Viac pozornosti by však potrebovala oblasť etického rozhodovanie a rozvoj zručností zúčastňovať sa vecí verejných. Výskum Rady mládeže Slovenska poukazuje na prvovoličov, ktorí sa prikláňali k extrémistickým a populistickým názorom. Podľa RMS je to signál nedostatočného občianskeho vzdelania.

Ďalšou zručnosťou, ktorú by mali rómski aj nerómski mladí posilniť, je podľa Marcely Adamovej schopnosť spolupracovať. Ide o jednu z kľúčových kompetencií pre 21. storočie. Zároveň je dôležitou súčasťou občianskej participácie napríklad pri organizovaní petícií, uzatváraní koalícií, aktívnej účasti v organizáciách a podobne.

Mladí Rómovia však stoja pred ďalšími prekážkami, ktoré ich brzdia pri zapájaní sa do verejného diania. „Sú to obavy a strach z diskriminácie, porovnávanie sa s majoritnou spoločnosťou, predsudky a stereotypy,“ dodala v závere diskusie Daniela Ficová.

Ak chceme počuť viac hlasu z menšín či už pri hľadaní riešení pre kvalitnejší vzdelávací systém alebo iných spoločenských zmenách, potrebujú mladí Rómovia podporu. Niekedy podľa Vozára stačí zapnúť pomyslený mikrofón a počúvať sa navzájom.


Medzi zúčastnenými panelistami odznelo aj viacero dôležitých kontaktov, na ktoré sa môžu aktívni mladí obrátiť:

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=70 

Úrad splnomocnenkyne vlády pre rónske komunity: https://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod

Kontaktná osoba a koordinátor pre prácu s mládežou na úrade splnomocnenkyne je Michal Šľachta [email protected]

Anglické programy:

Erasmus Plus https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

European Solidarity Corps https://europa.eu/youth/solidarity_en

European Youth Portal: https://europa.eu/youth/home_en

Discover EU https://europa.eu/youth/discovereu_en

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.