Denník N

Kde sú časy povinných 12-minútoviek a hádzania kriketkou, alebo čo chcem zmeniť svojím vstupom do politiky

Ešte pred rokom by ma ani vo sne nenapadlo, že budem drať poslanecké lavice. Ale vďaka ľudom, ktorí mi dali svoj hlas som v marci vymenil trénerske tepláky za obleky s kravatami.

Šport ma naučil drine, pokore a férovosti, a toto je motto aj mojej terajšej práci. V čase keď je Slovensko zaplavené vlnou korupcie, extrémizmu, dezinformácií a populizmu, myslím, že je na čase vrátiť práve drinu, pokoru a čestnosť nielen do politiky, ale do všetkých úrovni našej spoločnosti.

Raz sa ma niekto opýtal, čo som stratil vstupom do politiky? Spontánne som odpovedal, že som stratil pohyb. A práve pohyb je téma, ktorej sa chcem venovať. Táto korona kríza nám nastavila zrkadlo v akom, nazvem to pohybovom rozklade sa nachádzame a pandémia fyzickej neaktivity sa nám ukázala v plnej nahote.

Podľa odhadov WHO by sa dalo každý rok na svete zabrániť piatim miliónom predčasných úmrtí, ak by ľudia boli pohybovo aktívnejší. Nedostatok pohybu, a tým súvisiace choroby stoja zdravotné systémy dohromady 54 miliárd dolárov ročne!

Podľa prieskumu Eurobarometra o športe a pohybových aktivitách len 6% slovenských respondentov uviedlo, že pravidelne športuje alebo vykonáva pohybovú aktivitu. Množstvo štúdií v posledných rokoch upozorňuje na zhoršujúcu sa fyzickú kondíciu mládeže a na to, že veľká časť mladých nemá dostatok pohybu. Čas trávia sedením za počítačom, pri mobile a sledovaním televízie. Bolo zistené, že dramaticky vzrástol počet detí, ktoré trávia dve a viac hodín pri počítači vo všetkých vekových kategóriách od 11 do 15 rokov.[1]

Slovensko príjma všelijaké Národné akčné plány ako na bežiacom páse a jeden z nich sa napríklad volá „Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025“. Zámerom je v súlade so „Strategickým rámcom starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030“ znížiť mieru obezity populácie zo súčasného 16,9 % obéznych z celej populácie Slovenskej republiky na 15,8 % podľa OECD a zníženie nedostatku fyzickej aktivity v kontexte Globálneho akčného plánu pre prevenciu a kontrolu chronických ochorení 2013 – 2020.[2]

Človek ani nemusí čítať akčné plány a iné štúdie, stačí keď má deti, ktoré chodia do školy a hneď by mu mala zablikať červená kontrolka, lebo úroveň, kvalita a množstvo telesnej výchovy je že brutál nedostatočná! Koľko hodín telesnej výchovy majú vaše deti? Ak majú šťastie, tak maximálne dve hodiny do týždňa, a keď sa ich spýtate čo na nich robia, tak drivá väčsina povie, že hrali loptové hry. Všeobecná pohybová príprava nám akosi zázračne zmizla z výučby a tam celý problém začína. V tzv. zlatom motorickom veku, decká získavajú zručnosti pre všetky druhy športov a učenie správneho hýbania sa prakticky prebieha samé.

Pamätáte si vybavenie telocviční počas komunizmu? Každá škola mala perfetkne vybudovanú športovú infrašktruktúru, v skladoch boli od spacákov, po bežky pre celú školu vratáne rodičov a priateľov školy. Na telesných sme museli behať legendárne nepopulárne 12- minútovky, hádzať kriketkami,či granátmi, šplhať na lane, preskakovať ošumtelé kozy a skákať po hnedých gumených žinenkách. O časoch a limitoch, ktoré sme v tom čase dosiahli, môžu dnešné decká a pubertiaci len snívať. Nejdem velebiť komunistický režim, v žiadnom prípade sa nemusíme baviť o hrôzach totalitného režimu, chcem iba ukazáť, že keď si štát zoberie niečo za prioritu, tak by mal tlačiť všetky prostriedky na dosiahnutie cieľa.

Dnes máme v akom stave telocvične, športoviská, vybavenosť, kvalitu a obsah telesnej výchovy, množstvo a kvalitu telocvikárov, podmienky pre vrcholových športovcov? Je priorita štátu zdravie svojich občanov?

Za veľmi dôležité považujem aj nastavenie transparetnosti v športových zväzoch a priame financovanie mládežníckych klubov. Zmena v oblasti športu bola jedinou mojou pohnútkou na vstup do politiky, a preto som si stanovil nasledovné ciele :

  1. Zefetívnenie účinnosti zákona o športe
  2. Dokončenie a nastavenie informatizácie
  3. Priame financovanie mládežníckých klubov
  4. V každom kraji vybudovať multifunkčné športové stredisko pre vrcholový šport
  5. Učiteľ TV 1-4 ( zlatý vek motorického učenia) a zavedenie zdravotnej telesnej výchovy na školách

 Ako dobrý príklad, že štát naozaj chce, je susedné Maďarsko. V roku 2012 zaviedli na školách povinnú telesnú výchovu každý deň. K tomu rok po roku dobudovávali športovú infraštruktúru na školách a v jednotlivých župách.

Podarila sa im aj veľmi užitočná vec a to, zavedenie fyzioterapie do systému TV. Základná škola je povinná prispôsobiť hodiny TV vo forme fyzioterapie žiakom s nepriaznivým zdravotným stavom a tieto hodiny vedú špecialisti. Tak isto Maďarsko zaviedlo od piateho ročníka hodnotiaci systém fyzickej zdatnosti, ktorý odhaluje fyzickú kondíciu žiakov na celoštátnej úrovni. Niečo ako náš Monitor, ale v oblasti telesnej výchovy. To poskytuje nielen štatistické dáta, ale hlavne dáva prehľad kde majú deti silné stránky a v akých oblastiach sa môžu zlepšiť.

Koľko Saganov, Zuzulových, Vlhových, zlatých hokejových chlapcov, Divišov, či Mečírov sa nám posledné roky ukazuje? Rodí sa ich síce pomerne dosť, ale náš systém ich udupe. Nestačia nám siahodlhé štúdie o dôsledkoch nedostatočného pohybu, poďme s tým aj niečo robiť! Zakódujme pohyb deťom už v predškolskom aj školskom veku a tým im dajme tú najlepšiu výbavu do ich života.

Poďme mať prioritu zdravie a hýbanie našich detí a mládeže, aby z nich boli nielen vrcholoví športovci, ale zdraví ľudia, ktorých šport naučil drine, pokore a férovosti.

POĎME SA POHNÚŤ, SLOVENSKO.

#ZAZDRAVESLOVENSKO

[1]  https://www.minedu.sk/data/files/8035_som_2018.pdf

[2]  https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170155/e96638.pdf

 

Teraz najčítanejšie

Richard Nemec

Momentálne štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva. Dlhoročný reprezentant vo volejbale. Viacnásobný majster SR. Tréner detí aj dospelých. Poslanec Národnej rady SR.
Šport ma naučil pokore a disciplíne. Som hrdý otec 3 dcér a starý otec nádhernej vnučke.