Denník N

Kto ako zvláda koronakrízu?

Slovensko zatiaľ patrí medzi európske štáty s najnižším prírastkom úmrtí v roku 2020.

Slovensko zatiaľ patrí medzi európske štáty s najnižším počtom nadmerných úmrtí v roku 2020. Spoločnosť nám robia len tri pobaltské a štyri severské štáty. Doteraz sme z pohľadu zdravotných dopadov krízu zvládali perfektne. Aktuálne sa ale situácia rýchlo zhoršuje a tento úspech sa môže ľahko rozplynúť, pokiaľ výrazne neznížime mobilitu počas najbližších týždňov.

Ak chcete vedieť, aká je nadmerná úmrtnosť v rôznych európskych štátoch a tiež ako veľmi sa dá veriť ich oficiálnym údajom o počte úmrtí na kovid, prečítajte si náš najnovší blog.

Okrem iného sa dozviete:

  • Najvyššiu nadmernú úmrtnosť v tomto roku má Španielsko. Pre porovnanie, ak by u nás zomieralo podobne veľa ľudí, mali by sme počet obetí kovidu približne 8-násobne vyšší, teda zhruba 10-tisíc oproti dnešným 1200.
  • V médiách často chválené Švédsko za liberálny prístup ku koronakríze má v skutočnosti výrazne najvyššiu nadmernú úmrtnosť spomedzi severských štátov a zhruba 2,5-krát vyššiu ako Slovensko.
  • Nadmerná úmrtnosť na Slovensku sa zatiaľ výrazne nelíši od oficiálne vykazovaného počtu úmrtí na kovid. Zatiaľ sa teda nepotvrdzujú dohady, že v skutočnosti u nás umiera oveľa viac ľudí.
  • V Česku aj Rakúsku je nadmerná úmrtnosť približne raz taká ako vykazovaná úmrtnosť na kovid, v Poľsku dokonca o 200-300 percent vyššia. V Poľsku napríklad do konca októbra vykázali necelých 6-tisíc úmrtí na kovid, počet nadmerných úmrtí tu ale v rovnakom čase dosiahol podľa rôznych metodík 18-25-tisíc.

 

Slovensko zatiaľ patrí medzi európske štáty s najnižším prírastkom úmrtí v roku 2020. K 13. decembru u nás úmrtia stúpli odhadom o 2,2 % oproti priemeru za roky 2015-19. Lepšie sú na tom len pobaltské štáty, Fínsko, Island, Dánsko a Nórsko.

Z našich susedov úmrtia stúpli rýchlejšie v Maďarsku (+3,6 %), Rakúsku (+8,1 %), Poľsku (+10,6 %) a Česku (+11,4 %). Najhoršie je na tom Spojené kráľovstvo a Slovinsko (+13,0 %), Belgicko (+14,5 %) a Španielsko (+17,9 %).

Nárast úmrtnosti sme vypočítali z dát Eurostatu o celkových úmrtiach, ktoré boli k 14. decembru dostupné pre rôzne štáty do 44. až 49. týždňa 2020. K tomu sme pripočítali oficiálne hlásené údaje o úmrtí na kovid zo stránky Our World in Data a to od momentu, keď už nie sú dostupné dáta Eurostatu, do 13. decembra.

Vo verejnej diskusii sa často objavuje téza, že na Slovensku vykazujeme málo úmrtí na kovid a skutočná úmrtnosť je vyššia. Čo hovoria dáta? Do konca októbra hlásime na Slovensku 219 úmrtí na kovid. Oproti minulému roku máme v rovnakom čase podľa Eurostatu 271 nadmerných úmrtí. Oproti priemeru 2015-19 máme 200 nadmerných úmrtí. Dáta teda zatiaľ nepotvrdzujú, že u nás je skutočná úmrtnosť vyššia.

Na rozdiel napríklad od Poľska, Česka, Rakúska, Bulharska, Portugalska alebo Španielska, kde je skutočná úmrtnosť výrazne vyššia. Šampiónom je v tomto smere Poľsko, kde je skutočná nadmerná úmrtnosť oproti hláseným kovid úmrtiam dvojnásobná pri porovnaní s rokom 2019 a viac ako trojnásobná pri porovnaní s priemerom za 2015-19!

Podľa doterajších dát sa úmrtnosť na kovid pomerne presne zhoduje s nadmernou úmrtnosťou pri týchto štátoch: Švédsko, Švajčiarsko, Belgicko, Rumunsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené Kráľovstvo.

Pri štátoch s malým počtom kovid úmrtí vrátane Slovenska je porovnanie nadmernej úmrtnosti a hlásenej úmrtnosti na kovid problematické, preto sme ich nezahrnuli do grafu.

Peter Goliaš

riaditeľ INEKO

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

INEKO

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.