Denník N

Nemali by sme učiť deti v menších skupinách aj mimo korony?

Trojminútový článok o zážitkoch, postrehoch a pocitoch z učiteľského pôsobenia účastníka programu Teach for Slovakia na Luníku IX.

Podobne ako mnohé iné školy, bola naša základná škola na Luníku IX na druhú vlnu pandémie lepšie pripravená. Hneď ako sme museli ukončiť prezenčnú výuku na druhom stupni, sme prešli na režim, v ktorom sme pre deti denne pripravovali pracovné listy podľa skráteného rozvrhu. Triedni učitelia pre každého žiaka pripravili euroobal s menom, do ktorého dali pracovné listy vypracované učiteľmi predmetov na daný deň a žiaci si ich každý deň vyzdvihli pred školou. Deti zároveň doniesli vypracované úlohy z predchádzajúceho dňa. Tí s prístupom na internet mohli rovnaké zadania riešiť cez elektronický systém EduPage.

S denným režimom zadávania domácich úloh sme mali veľmi dobré skúsenosti. Oproti prvej vlne, kedy sme zadávali pracovné listy raz na celý týždeň, sme navyše žiakom dokázali hneď na začiatku povedať, ako bude vzdelávanie počas zatvorenej školy prebiehať, a lepšie tak nastaviť očakávania. Žiaci si pre pracovné listy pravidelne chodili, sami sme boli prekvapení, že si aj s niektorými náročnejšími zadaniami dokázali poradiť napriek malej podpore rodičov, ktorá je typická pre deti z prostredia generačnej chudoby. Našou výhodou podporujúcou dobrú dochádzku oproti iným školám je i to, že až na pár jednotlivcov všetci žiaci bývajú do 500 metrov od školy v čisto rómskej komunite Luníka IX.

Možnosť prezenčne učiť v malých skupinách deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nám otvorila ešte výrazne väčšie možnosti, ako vzdelávať žiakov aj počas korony. Škola túto príležitosť využila v maximálnom rozsahu. Zachovali sme pravidelný denný režim. Všetky deti, okrem tých, ktoré sa vzdelávajú cez internet, sme rozdelili do päťčlenných skupín a v dvoch blokoch (8:30–10:30 a 10:45–12:45) vyučovali opäť podľa skráteného rozvrhu tri vyučovacie hodiny denne. Aby sme veľký počet skupín personálne zvládli, pomohla nám nezisková organizácia ETP Slovensko a Saleziáni, ktorí pôsobia na Luníku IX.

Od prvého dňa bolo zrejmé, že z učenia v malých skupinách sú nadšení žiaci aj učitelia. Učitelia sa môžu žiakom výrazne viac individuálne venovať, čo je pre väčšinu z nich veľmi vzácne, keďže často pochádzajú z omnoho početnejších rodín akými sú päťčlenné skupiny. Pozitívne skúsenosti s takouto výukou boli jasné z bežných rozhovorov a viditeľné z rozžiarených tvárí. Škola si to navyše potvrdila aj anonymnými dotazníkmi, z ktorých napríklad vyplynulo, že viac ako 90 % učiteľov aj žiakov je presvedčených, že v malej skupine sa žiaci naučia oveľa viac aj za kratší čas. Na základe našej komunikácie s inými školami s veľkým podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vyplýva, že podobne pozitívne skúsenosti z vyučovania v malých skupinách sú evidentné aj inde.

Z reakcií učiteľov a žiakov tiež jednoznačne vyplynulo, že by si väčšina z nich priala, aby mohlo vyučovanie v menších skupinách prebiehať dlhodobo. Učitelia s vedením tak začali uvažovať, ako by pozitívne skúsenosti s výukou v menších skupinách mohla škola overovať dlhšie obdobie. Sme presvedčení, že by to mohlo priniesť výrazne lepšie vzdelávacie výsledky najmä pri žiakoch z najnáročnejšieho sociálneho prostredia. Veľkou výhodou je, že na rozdiel od situácií, kedy je veľmi ťažké presvedčiť ostatných, že plánovaná zmena prinesie výhody, ktoré prevážia nevýhody, pandémia umožnila učiteľom a žiakom zažiť na vlastnej koži významne inú organizáciu vyučovania.

Možnosť učiť deti v malých skupinách, ktorú priniesla pandémia, je pozitívna príležitosť, ktorú oceňujú viaceré školy, vrátane tej našej na Luníku IX. Bola by však veľká škoda, keby sme z tejto skúsenosti nečerpali inšpiráciu na lepšie vzdelávanie aj mimo korony.

Teraz najčítanejšie

Rado Chalupka

Po dvanástich rokoch profesionálnej skúsenosti mimo Slovenska som sa cez program Teach for Slovakia rozhodol dva roky učiť na základnej škole, aby som vrátil všetko dobré, čo som od života dostal. Od septembra 2019 učím matematiku a informatiku na Luníku IX.