Denník N

Voľby 2023

Smer
0,00 %
PS
0,00 %
Hlas
0,00 %
OĽaNO, ZĽ, KÚ
0,00 %
Republika
0,00 %
SaS
0,00 %
KDH
0,00 %
SNS
0,00 %
Sme rodina
0,00 %
Demokrati
0,00 %
Aliancia
0,00 %
Modrí
0,00 %
Maďarské fórum
0,00 %
Piráti
0,00 %
Princíp
0,00 %
SOS
0,00 %
KSS
0,00 %
Vlastenecký blok
0,00 %
Spravodlivosť
0,00 %
SHO
0,00 %
My Slovensko
0,00 %
Srdce
0,00 %
SDKÚ
0,00 %
ĽSNS
0,00 %
Karma
0,00 %
Čaká sa na dáta
0,00 % spočítaných hlasov
Prejsť na výsledky

Parkovanie v Petržalke II. časť: Problémová zmluva podpísaná, no bez súhlasu poslancov

V Petržalke nebude v najbližších rokoch podstatnejšia agenda ako práve nové pravidlá parkovania. Pripravované regulované parkovanie má mnoho nedostatkov. Či už systémových, problémov so samotným priebehom verejnej obchodnej súťaže, no ako sa v posledných týždňoch javí, problémy začínajú byť aj legislatívneho charakteru a celkovej finančnej nevýhodnosti pre Petržalčanov a mestskú časť.

Pred niekoľkými týždňami som napísal blog o problémoch so súťažou na výber dodávateľa služieb pre regulované parkovanie v Petržalke.
Okrem systémových nedostatkov opísaných v blogu, začínajú sa prejavovať problémy, ktoré môžu mať vážne zákonné a finančné problémy pre mestskú časť a Petržalčanov.

Ešte pred pár rokmi sa na tejto ceste kvôli zásobovacím autám nesmelo parkovať. Ako áut pribúdalo, aj zákaz musel ustúpiť. Autor: V. Dolinay
Ešte pred pár rokmi sa na tejto ceste kvôli zásobovacím autám nesmelo parkovať. Ako áut pribúdalo, aj zákaz musel ustúpiť.
Autor: V. Dolinay
  1. Podpísanie zmluvy deň po zastupiteľstve a dodatku o dva dni na to

Starosta Petržalky Vladimír Bajan podpísal zmluvu s víťaznou firmou EEI 24. júna 2015 napriek viacerým otáznikom a výhradám nás poslancov či už k novým pravidlám parkovacej služby, netransparentnému procesu verejnej obchodnej súťaže, obchádzaniu celého petržalského zastupiteľstva. Uskutočnilo sa tak presne jeden deň po rokovaní miestneho zastupiteľstva (23. júna 2015), kde som osobne vyzval starostu aj písomnou interpeláciou, nech nás poslancov najskôr informuje o celom priebehu súťaže o dôvodoch vylúčenia ostatných uchádzačov, aby sme predišli zbytočným podozreniam z netransparentného konania, a až potom príde k ďalším krokom. Samozrejme, že priamo na zastupiteľstve, ani po ňom sme informovaní neboli a zmluva medzi víťaznou firmou a mestskou časťou bola hneď na druhý deň podpísaná. O ďalšie dva dni na to bol podpísaný dodatok k zmluve o nárokovaní kompezačnej platby v prípade predčasného ukončenia zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa (teda mestskej časti).

  1. Je zmluva platná?

Otázniky aktuálne vyvoláva platnosť podpísanej zmluvy starostom Vladimírom Bajanom. Bola totiž podpísaná a uzavretá ako koncesná zmluva na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému v zmysle §15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pričom verejné obstarávanie podpísanej zmluve nepredchádzalo, ale iba verejná obchodná súťaž, ktorá bola vypísaná podľa úplne iného zákona, konkrétne §281 – §288 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka. Koncesná zmluva bola následne po podpise uverejnená na webovej stránke www.petrzalka.sk.

Podľa môjho názoru samotné uverejnenie na internete v tomto prípade nepostačuje. V zákone o majetku obcí č. 507/2010 v §9 ods. 2) sa píše jasne, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje v pís. g) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitným predpisom sa rozumie zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V zmysle tohto zákona nakoniec zmluva bola podpísaná, no ako som už spomínal, nikdy nebola schválená zastupiteľstvom.

Podľa môjho názoru takáto zmluva by nemala byť platná.

Na parkovanie je dobrý každý voľný meter. Autor: V. Dolinay
Na parkovanie je dobrý každý voľný meter.
Autor: V. Dolinay
  1. Všetko v súlade so zákonom?

Okrem vyššie spomínaných problémov ohľadom podpísaniam, zverejnenia zmluvy bez súhlasu zastupiteľstva, problém vidím aj v samotnom procese hľadania dodávateľa na službu petržalského parkovacieho systému. Ak vy sa aj zvyšný proces verejnej obchodnej súťaže dala aplikovať fráza, že všetko prebehlo v súlade so zákonom, som presvedčený, že neprebehla v súlade s dobrými mravmi, najmä v otázke informovanosti či už nás poslancov alebo verejnosti, a zároveň hľadania najvýhodnejšej ponuky pre ľudí.

  1. Neinformovanosť obyvateľov

Víťazná firma by zaviesť nové pravidlá do života už začiatkom roka 2016. Do tohto termínu nám nezostáva ani nie pol roka. Obyvatelia mestskej časti nie sú o tejto skutočnosti dostatočne informovaní. Môže prísť k veľkému znechuteniu obyvateľov, zvlášť, keď doteraz dlhé desaťročia za túto službu neplatili.

Nehovoriac o tom, že v takto zásadnej veci by som očakával otvorenú verejnú diskusiu. Samozrejme, že nič takéto celému procesu nepredchádzalo.

  1. Cena za parkovanie

Víťazná firma EEI, s.r.o. si vysúťažila odplatu 48 eur s DPH za každú predanú kartu. Reálne ide o namaľovanie čiar, osadenie značiek a vydanie a vytlačenie kariet.

Vytváranie nových parkovacích kapacít bude stále na pleciach mestskej časti. Za zisk z predaja kariet (ktorý má byť očistený od oplaty prevádzkovateľovi) má mestská časť budovať nové parkovacie miesta či domy.

Ako poslanci sme zatiaľ nemali oficiálny návrh z miestneho úradu, za koľko by sa mali predávať napríklad rezidentské karty. Práve pri rezidentských kartách sa logicky očakáva najvyšší predaj. Zatiaľ máme neoficiálne informácie, že by úrad chcel, aby sme schválili sumu 50 eur za vydanú kartu na rok. Z tejto sumy by však malo ísť až 48 eur víťaznej firme. Teda mestskej časti zostanú 2 eurá z každej rezidentskej karty na budovanie nových parkovacích miest. Toto vnímam ako veľký nepomer medzi prevádzkou systému a reálnymi potrebami Petržalky, teda budovaním nových parkovacích miest.

A tu sa natíska otázka, prečo musí ísť prevádzkovateľovi až takáto vysoká odplata? Vieme, že „neúspešní“ uchádzači ponúkli oveľa nižšie sumy ich odplaty (jeden na úrovni 15 euro za predanú kartu a druhý cca. 27 eur). V konečnom dôsledku by teda mestská časť mala oveľa, ale fakt oveľa viac peňazí z každej predanej karty pre budovanie nových parkovacích miest a na prevádzku systému by išlo menej peňazí.

Parkovanie na bývalom trhovisku na Topoľčianskej ulici, hneď vedľa kamenného ping-pongového stola. Autor: V. Dolinay
Parkovanie na bývalom trhovisku na Topoľčianskej ulici, hneď vedľa kamenného ping-pongového stola.
Autor: V. Dolinay
  1. Víťazná firma EII, s.r.o.

O pochybnom pozadí víťaznej firmy na prevádzkovateľa nového parkovacieho systému a jej previazanosti na politické špičky Smeru-SD sa už čo-to popísalo a jej pozadie vykreslil Dag Daniš už v komentári Ako si východniari privatizujú Petržalku. Pre objektívnosť dodávam aj reakciu prednostu Miestneho úradu Štefánika Vševedko Dag Daniš. Tu len spomeniem, že prednosta minimálne v jednej veci zavádza, keď popisuje podpísanú zmluvu ako platnú, ale nie účinnú. Čo by bolo vo svojej podstate výborné, ak by to však naozaj bola pravda. Pri detailnom preštudovaní podpísanej zmluvy sa v bode 17.2 jasne píše, že koncesná zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu obidvoma stranami a účinnou sa stáva nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Zverejnenou sa na oficiálnej webovej stránke mestskej časti Petržalka stala dňom 30. júna 2016.

Aby bolo jasné, myslím si, že regulované parkovanie je vo všeobecnosti dobrá vec a som presvedčený, že môže čiastočne vyriešiť problémy s parkovaním v Petržalke. Avšak, som zásadne proti tomuto aktuálnemu petržalskému nastaveniu a jeho netransparentnému vysúťaženiu. Zvlášť, keď tu ide niekto pýtať ďalší poplatok od občanov, za službu bez záruky a ktorá mohla byť dokonca lacnejšia.

Teraz najčítanejšie

Vlado Dolinay

Učiteľ a petržalský miestny poslanec za klub Poctivej koalície (Zmena zdola DÚ, Nova, OĽaNO a nezávislí poslanci).