Denník N

1 200 euro mesačne bez práce – Test univerzálneho základného príjmu v Nemecku

Ďalší štát, teraz Nemecko spúšťa pilotný projekt tzv. Univerzálneho základného príjmu pre vybranú skupinku 122 ľudí, ktorí budú po dobu 3 rokov dostávať cca 1 200 euro bez akýchkoľvek podmienok. Je reálne do budúcnosti, aby ľudia dostávali peniaze na pokrytie svojich základných životných potrieb bez toho, aby museli čokoľvek robiť?

Čo presne znamená základný univerzálny príjem (ďalej ZUP)?

Nepodmienený základný príjem (všeobecný základný príjem, univerzálny základný príjem, občiansky príjem, občiansky plat, garantovaný príjem) je navrhovaný systém sociálneho zabezpečenia v podobe pravidelnej peňažnej dávky vyplácanej štátom alebo inou verejnou inštitúciou všetkým ľuďom v rovnakej výške a bez akýchkoľvek podmienok. Cieľom je doplniť a zlepšiť súčasný sociálny štát a zjednodušiť zložitý systém sociálneho zabezpečenia. Zmyslom tejto dávky by bolo poskytnúť zabezpečenie základného živobytia každému, bez ohľadu na vek, pohlavie, rodinné zázemie a príjmy zo zamestnania alebo iných zdrojov. Zdroj citácie odseku z cs.wikipedia.org

Pokusy o vytvorenie nového ekonomického podporného systému

Už sám titulok, že by mal každý človek v krajine brať peniaze a nemusel nič robiť, samozrejme prináša prinajmenšom úsmev a pochybnosti o duševnom zdraví toho kto to navrhuje. Ak sa ale s týmto konceptom zoznámime bližšie, zistíme, že je to jedna z možných ciest.

Svet nielen vďaka pandémii koronavírusu prechádza globálnou premenou, ako na úrovni ekonomickej, tak i sociálnej. Hospodárstvo a ekonomika v mnohých krajinách začínajú byť nefunkčné, ak samozrejme nebudeme tvrdiť to, že zadlžovanie štátu spolu s tlačou ničím nekrytých peňazí je šikovným riešením a zaistí nám perspektívnu budúcnosť. Dopady lockdownu v mnohých štátoch privádza firmy do krachu a následne ľudí na pokraj neschopnosti pokryť ich základné životné potreby. Práve preto je potreba nájsť model, ako všetkým ľuďom pomôcť zabezpečiť ich životné potreby.

Namibia, India, Irán, Japonsko, Južná Kórea, Belgicko, Bulharsko, Česko, Fínsko, Francúzko, Nemecko, Grécko, Island, Írsko, Nizozemsko, Španielsko, Švajčiarsko, Spojené Kráľovstvo, Nórsko, Maďarsko, Alijaška, Kanada, Austrália, Brazília. To je výňatok štátov, kde už vznikla iniciatíva k diskusii alebo vlastný pilotný projekt k vyskúšaniu tohoto nového modelu.

Revolúcia nielen v sociálnej podpore, ale hlavne v myslení ľudí

Jedná sa o novú revolučnú cestu podpory obyvateľov štátu. Aby mohla byť implementovaná úspešne, bude potrebné spolu s ekonomickou premenou podpory obyvateľstva vytvoriť rozsiahly vzdelávací systém pre všetkých obyvateľov krajiny.

Dať ľuďom vzdelanie, aby pochopili, ako žiť v dnešnej dobe, a hlavne ako správne využiť čas v prospech spoločnosti, vďaka tomu, že budú doma. V ďalšom článku o ZUP príjme si povieme viac o nutnosti priameho prepojenia ZUP so systémom vzdelávania obyvateľstva.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.