Denník N

Prečo sa Robert Fico zrejme obáva väzenia ale neprizná to

Robert Fico sa už týždne udivene pýta, kvôli čomu by mal ísť do väzenia, pripadne k akému skutku by sa mal priznať. To mu odporučili niektorí jeho politickí oponenti. Odpoveď je jednoduchá, aj keď je problém s tým, že samotný Fico ju kvôli svojej pýche, egu a povahe nemusí vôbec prijať a akceptovať.

Celý rok 2020 sa vedľa všadeprítomnej pandémie koronavírusu politicky okrem parlamentných volieb a výmene vládnej garnitúry niesol aj v znamení početných zatýkaní donedávna vplyvných osôb. Tieto zatýkania, ako som opísal v tomto blogu, súviseli v mnohom práve so stranou Smer a s jej súčasnými aj bývalými predstaviteľmi.

Keďže predsedom Smeru v čase údajného spáchania skutkov bol (a aj stále je) Robert Fico, je dôvodné myslieť si, že mohol vedieť o páchaní trestných činov, mohol sa na nich akýmkoľvek spôsobom podieľať, mohol vykonávať trestné činy o ktorých vyšetrovatelia ešte nevedia alebo len tušia, mohol zorganizovať a založiť zločineckú sieť alebo tiež mohol zo svojej štátnej funkcie brániť a mariť priechod a výkon spravodlivosti. Aby bolo jasno, ja netvrdím, že sa tak dialo, iba poukazujem, že vzhľadom na mnohé indície ktoré získali investigatívni novinári v minulosti v priebehu času, na základe zatknutí, obvinení a držaní vo väzbe osôb spojených so Smerom a na základe výpovedí niektorých spolupracujúcich obvinených, je istá možnosť (ktorej pravdepodobnosť si netrúfam odhadnúť), že sa dočkáme podobných obvinení a neskôr aj rozsudkov aj voči Ficovi alebo ďalším politickým predstaviteľom Smeru.

Preto mu jeho politickí oponenti dobre radia, ak tvrdia, žeby mu priznanie mohlo pomôcť. Ak taký skutok existuje a je zo strany Roberta Fica dôvodné obávať sa, že vyjde na povrch, spolupráca s orgánmi činným v trestnom konaní by pre neho bola celkom pochopiteľne jednou s možností, ako si pomôcť. Samozrejme za predpokladu, že taký skutok existuje.

V takomto prípade, aký som opísal, nemusíme oznamovať Ficovi, za čo by sa mal priznať. Ak niečo existuje, on o tom s určitosťou vie. Je však logické, že pred občanmi a pred svojimi voličmi to nikdy neprizná, preto na tlačovkách rozpráva ako rozpráva. A zrejme by tak rozprával a všetko popieral aj pred vyšetrovateľom či pred súdom.

Lenže o Robertovi Ficovi môžeme povedať okrem mnohých iných veci aj to, že je tiež klamár. Klamal už toľkokrát, že každé jeho ďalšie klamstvo alebo zavádzanie nie je vôbec prekvapujúce. O tom, či hovorí pravdu v tom, že neexistuje nič, za čo by mohol byť stíhaný, obvinený a odsúdený, vie iba on sám. A možno to ukáže aj sama budúcnosť.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.