Denník N

Očkovanie a farmabiznis sú slovenskými politikmi zneužívané, zachovajme si triezvy postoj

Za celé roky sme si na Slovensku a nielen u nás zvykli, že politici sa kvôli dosiahnutiu popularity a sympatií voličov často uchyľujú ku klamstvám, zavádzaniam, populistickým rečiam a tiež k neopodstatneným alebo veľmi zjednodušujúcim a zovšeobecňujúcim útokom na svojich politických oponentov alebo na rôzne nimi vybrané ciele.

Súčasná situácia, pandémia koronavírusu a boj proti nej sú tiež nepochybne dostatočne dôležitým a zaujímavým priestorom na podobné kroky politikov. Je to tak dôležitá téma, že od nej závisí mnoho ďalších tém ako napr. ekonomika, recesia, obchod, dodávateľské reťazce, zdravotníctvo, školstvo, integrácia Európy, zadlženie, reformy, digitalizácia, životné prostredie apod. Je to tiež téma, ktorá sa bezprostredne dotýka každého z nás, našej prítomnosti a blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti. Najvýznamnejšou témou bezprostredne vyplývajúcou z boja proti pandémii koronavírusu je téma nového proticovidového očkovania a tiež vakcinácie ako takej. Preto nie je vôbec prekvapujúce, že politici, ale aj rôzne dezinformačné médiá a subjekty snažiace sa podkopať súčasné vlády a tiež modernú západnú spoločnosť a jej demokracie, tieto témy využívajú vo svoj prospech. Robia to pomocou popieraní, klamstiev a dezinformácií, zavádzaní, zjednodušovaní, spájaní nesúvisiacich vecí atď. Tento trend sa logicky nevyhol ani Slovensku. Koniec koncov, s klamári, populistami, demagógmi a manipulátormi máme bohatú skúsenosť.

Iba krátko spomeniem Mariana Kotlebu a predstaviteľov a sympatizantov jeho strany, ktorí pandémiu neuveriteľným a veľmi nebezpečným spôsobom zľahčujú. Každému priemerne a nadpriemerne vzdelanému a rozumnému človeku je jasné, že ľudia okolo Kotlebu ale taktiež napr. aj okolo Harabina či iných priaznivcov mnohých konšpiračných teórii a dezinformácií šíria okolo pandémie koronavírusu a okolo očkovania mnohé bludy. Môžeme si spomenúť na úplne nevedecké bludy, ktoré zdieľal Kotleba v neslávne slávnom videu, kde tvrdil, že sa z koronavírusu vyliečil pomocou vodky a voľnopredajného sekretolytika (liek na uvoľnenie hlienu) dávkovaných podľa svojvoľne vnímanej potreby a laického odhadu. Taktiež si môžeme spomenúť na to, ako „teológ“ Kotleba vyčítal z Biblie to, že znak šelmy spomínajúci sa v Knihe zjavenia sv. apoštola Jána jasne súvisí s očkovaním proti koronavírusu a s čipovaním obyvateľstva. Členovia ĽSNS, antisystémových strán a ich sympatizanti pravidelne odmietajú nosiť rúška a porušujú zákaz zhromažďovania. Ich konanie je veľmi nebezpečné, podrýva morálku a jednotu národa v čase pandémie a vo výsledku môže spôsobiť mnohé ochorenia a tiež aj úmrtia.

Boj proti pandémii a očkovanie a s nimi spojené populistické reči však pre svoje ciele a zvyšovanie popularity využívajú aj politici, u ktorých sme nezvykli pozorovať až tak výrazné extrémistické črty ako u kotlebovcov či u ďalších antidemokratických strán. Z významnejších politikov k nim patria najmä lídri súčasnej opozície – Robert Fico ale aj Peter Pellegrini. Ide o dlhoročných smerákov a preto nie je prekvapujúce, že využívajú populárne frázy a názory na to, aby si zvýšili popularitu. Fico už uviedol, že za pandémiou a očkovaním je iba biznis farmaceutických firiem a vraj podobnú situáciu zažil v časoch, keď bol premiérom. Podobne sa vyjadruje aj Pellegrini, ktorý vyhlásil, že sa nedá zaočkovať a že za vakcínami je biznis farmafiriem. Pritom každý rozumný človek vie, že podobne ako nijaký produkt na svete, ani vakcíny nie sú zadarmo. Fico a Pellegrini však nevidia alebo ani nechcú vidieť do zložitého a komplexného farmaceutického výskumu, vývoja, testovania a výroby, nevedia si ani len predstaviť, čo všetko je za tým, kým nejaké liečivo alebo vakcína prejde od pôvodnej myšlienky až na trh ako produkt. Akoby to mohli aj vedieť, keď mali ako návnadu pre svojich voličov pripravené lístky na vlak alebo školské obedy zadarmo. Pričom vtedy úplne opomijali základný fakt finančnej gramotnosti, že vo svete na ekonomickom trhu nie je zadarmo nič. Vrátane komponent školských obedov, ale rovnako aj vakcín. A taký dôležitý produkt ako vakcína sa nedá urobiť bez vynaloženia nielen ohromného vedeckého a technologického úsilia, ale aj masívneho finančného pokrytia.

Pellegrini je už známy populista, ktorý sa skôr ako odporúčaniami odborníkov a zdravým rozumom riadi výsledkami prieskumov a štúdiami o záujmoch a myšlienkach voličov. Najmä tých jeho vlastných. Preto je len logické, že keď prieskum o názoroch jeho voličov zdôraznil, že veľká väčšina voličov Hlasu s očkovaním nesúhlasí a zaočkovať sa nedá, predseda Hlasu začal tento antivakcinačný postoj presadzovať. A to aj za cenu dezinformácií a zjednodušovania. Podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga mu v televíznej debate správne pripomenul, že svojimi vyjadreniami sa Pellegrini veľmi približuje ku Kotlebovi a Ficovi. Zároveň Šeliga vyhlásil, že inštitúciám schvaľujúcim liečivá plne dôveruje.

Tento pragmatický, logický a správny postoj podpredsedu parlamentu by som však rád doplnil. Na jednej strane je dôležité dôverovať inštitúciám schvaľujúcim lieky a obchod s nimi, na druhej strane je rovnako dôležitá kontrola a preverovanie kvality práce týchto inštitúcií. Faktom totiž je aj to, že farmácia a zvlášť farmaceutický priemysel sa potýka s mnohými, viac či menej záväznými problémami. V tomto hodnotení sa však výrazne nelíši od mnohých ďalších oblastí spoločnosti, ako napr. právo, politika, ekonomika apod. Farmaceutický priemysel je však výnimočný v tom ohľade, že výsledkom jeho činnosti sú práve produkty, ktoré majú najpriamejší dopad na životy a zdravie obyvateľov planéty. Preto je vo veľkej miere regulovaný a kontrolovaný, alebo aspoň, mal by byť. Mnohí ľudia vrátane odborníkov však uviedli príklady, keď je kontrola nedostatočná a pochybenia vo farmaceutickom priemysle tak značné, až sa zdá, že skôr ako o zlyhanie jednotlivcov ide o zlé nastavenie systému. Ide napr. o prehliadanie až zámerné vyraďovanie nelichotivých výskumov, o nedodržiavanie zákonov a etických princípov zameraných na nezávislosť pri predpisovani liečiv alebo pri obsadzovaní postov v regulačných úradoch či pozíciách vo farmaceutických firmách. Ide tiež vo veľkej miere o korupciu, ktorá je prelezená rôznymi poschodiami a sférami spoločnosti a nevyhýba sa ani farmaceutickému biznisu, práve naopak.

Celosvetová pandémia je príležitosťou tiež na to, aby sme okrem prinavrátenia dôvery vo vedcov a ich výskum, prinavrátili tiež dôveru verejnosti inštitúciám, ktoré dohliadajú na schvaľovanie a obchod s liekmi. To sa však, kvôli vyššie spomenutým problémom, bude dať iba v prípade, ak tieto vyššie spomenuté problémy a predovšetkým korupciu a zakrývanie pravdy o účinnosti a bezpečnosti liečiv vo farmaceutickom biznise odstránime, alebo aspoň maximálne eliminujeme. Práve na to by malo smerovať úsilie ľuďmi volených politických zástupcov. Aby sa viedol dialóg s odborníkmi z rôznych úrovní a oblastí, počínajúc zástupcami pacientov, všeobecnými lekármi cez lekárskych špecialistov, vedcov a výskumníkov, autority z oblasti medicínskeho práva až po samotných zástupcov biznisu a regulačných inštitúcií. Aby sa hľadali a nachádzali legislatívne riešenia na elimináciu systémových problémov a v konečnom dôsledku na prinavrátenie dôvery verejnosti v prácu regulátorov a teda aj v produkty farmaceutického biznisu, vrátane tak veľa v súčasnosti spomínaných vakcín. Mnoho sa už, aj na pôde Európskej únie, urobilo, avšak treba ďalšie kroky a zlepšenia.

Vo výsledku by sme si mali zachovať triezvy postoj, bojovať proti hoaxom, dezinformáciám a iracionálnym konšpiračným teóriám bez dôkazov a bez logického základu, dôverovať regulačným inštitúciám schvaľujúcim lieky a vakcíny, ale tiež sledovať a preverovať počínanie týchto inštitúcií ako aj celého farmaceutického biznisu a politík s ním spojených. A snažiť sa legislatívne meniť, upravovať a zlepšovať tieto odvetvia a záležitosti tak, aby prinášali čo najväčší účinok všetkým obyvateľom. Pretože ide o to najcennejšie – o životy a zdravie ľudí.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.