Denník N

Veľká Británia zmiernila obmedzenia pre gejov pri darovaní krvi (Pestré správy #25)

Blood donation concept vector illustration
Blood donation concept vector illustration

Pestré správy ponúkajú prehľad zaujímavých informácií a udalostí zo sveta aj zo Slovenska so zameraním na témy ľudských práv, inklúzie, medzináboženského dialógu a demokratickej a tolerantnej spoločnosti.

V 25. vydaní Pestrých správ vám prinášame tieto témy:

  • Bolívia sa priblížila k prijatiu zákona o registrovaných partnerstvách
  • Maďarsko a Poľsko vyhlásili vojnu rodovej rovnosti v EÚ
  • Estónsky parlament tesnou väčšinou schválil referendum o tradičnom manželstve
  • Pete Buttigieg bude prvým otvoreným gejom v dejinách americkej vlády
  • Maďarsko novelou ústavy znemožnilo adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia
  • Parížsky magistrát dostal pokutu za to, že zamestnával priveľa žien
  • Británia zmiernila obmedzenia pre gejov pri darovaní krvi
  • Predstavitelia svetových náboženstiev sa postavili za zákaz konverznej terapie
  • ILGA zverejnila mapu štátom podporovanej homofóbie
  • Švajčiarsky parlament schválil manželstvo pre všetkých

 

Bolívia sa priblížila k prijatiu zákona o registrovaných partnerstvách

Bolívijský súd rozhodol, že odopieranie právneho uznania zväzku osôb rovnakého pohlavia je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, ktorými je Bolívia viazaná a absencia právnej úpravy pre páry rovnakého pohlavia je diskriminačná. Cesta pre právne uznanie párov rovnakého pohlavia v Bolívii je tak otvorená. Je to prvý krok na ceste k úplnému zrovnoprávneniu párov rovnakého pohlavia, ktoré je realitou už vo viacerých latinskoamerických krajinách. Páry rovnakého pohlavia môžu uzavrieť manželstvo v Argentíne, Ekvádore, Brazílii, Kolumbii, Uruguaji a v niektorých častiach Mexika.

Maďarsko a Poľsko vyhlásili vojnu rodovej rovnosti v EÚ

Maďarsko a Poľsko sa vytrvalo usilujú o vymazanie pojmov „rod“ a „rodová rovnosť“ z dokumentov schvaľovaných členskými štátmi EÚ. Nacionalisticko-konzervatívne vlády oboch štátov už dlhšie útočia na práva žien a tiež práva LGBTI ľudí vo svojich krajinách. Teraz zamerali svoje útoky aj na Európsku úniu. Viaceré členské štáty už vyjadrili obavy, že to môže znamenať krok späť v miere už dosiahnutej rodovej rovnosti. Ako uviedol portál EU Observer, snahy Poľska a Maďarska v tejto téme príležitostne podporujú aj vlády Slovenska a Bulharska a ich podpora sa zintenzívnila v poslednom roku, čo bolo citeľné na desiatkach zasadnutí k politikám rodovej rovnosti. Pri pohľade na personálne zmeny na slovenskom Ministerstve práce a sociálnych vecí v réžii ministra Krajniaka táto správa vlastne ani neprekvapuje. V tieni chaotického prístupu našej vlády k pandémii sa tak Slovensko celkom bez chaosu a cielene zaraďuje do klubu štátov, ktoré rodovej rovnosti v EÚ vyhlásili ideologickú svätú vojnu.

Estónsky parlament tesnou väčšinou schválil referendum o tradičnom manželstve 

Estónske referendum o tradičnom manželstve, o ktorom sme v Pestrých správach už hovorili, sa posúva bližšie k realizácii. Estónsky parlament ho schválil v prvom čítaní. Bolo to však tesné hlasovanie. 48 poslancov a poslankýň hlasovalo proti a 51 za. Občania a občianky budú v referende odpovedať na otázku, či by manželstvo malo zostať zväzkom muža a ženy. Ďalší osud referenda, ktoré pôvodne plánovali na 18. apríla 2021, však môže byť otázny. Opozícia jasne deklarovala jej záujem podať tisíce pozmeňujúcich návrhov, aby zadržala návrh referenda v ústavnoprávnom výbore parlamentu.

Pete Buttigieg bude prvým otvoreným gejom v dejinách americkej vlády

Budúci kabinet novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena má niekoľko historických prvenstiev. Teraz pribudlo ďalšie. Ministrom dopravy v novej americkej vláde bude Pete Buttigieg, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexuálnej orientácii. „Táto vláda bude najreprezentatívnejšou vládou v dejinách USA“, vyhlásil Biden, keď predstavoval nomináciu Buttigiega a dodal, že to bude vláda, ktorá búra bariéry, vláda prvenstiev. Buttigieg je už deviatym precedensom v Bidenovej vláde. Medzi inými prvenstvami možno spomenúť viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá bude prvou ženou v tejto funkcii. Alejandro Mayorkas, budúci minister vnútra, bude prvým ministrom s latinsko-americkým pôvodom. Armádny generál vo výslužbe Lloyd Austin bude prvým Afroameričanom na pozícii ministra obrany. Pri pohľade na súčasnú slovenskú vládu je jej reprezentatívnosť zjavne jej slabou stránkou. V jej 16-člennej zostave sedia len tri ženy a žiaden zástupca, či zástupkyňa menšín.

Maďarsko novelou ústavy znemožnilo adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia

Ako sa dalo predpokladať, maďarský parlament schválil novelu Ústavy, ktorá je ďalším z krokov vlády Viktóra Orbána namiereným voči LGBTI ľuďom. Novelizované znenie Ústavy definuje rodinu ako založenú na manželstve a vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Matka je žena, otec je muž, uvádza sa v novom znení Ústavy. Deti majú byť vychovávané v súlade s hodnotami založenými na kresťanskej kultúre. Takéto znenie ústavy je nielen diskriminačné voči párom rovnakého pohlavia a dúhovým rodinám, ale aj voči ľuďom iného vyznania či bez vyznania. Žiadny sekulárny demokratický štát nemôže svojím občanom diktovať, že majú deti vychovávať podľa konkrétneho náboženstva. V dôsledku novej úpravy sú tiež prakticky vylúčené adopcie jednotlivcami, keďže budú možné len na základe osobitnej výnimky, ktorá musí byť schválená ministerkou pre rodinu, ktorou je ultrakonzervatívna Katalin Novak, ktorá propaguje model tradičnej rodiny. Touto úpravou Maďarsko ubližuje nielen všetkým LGBTI ľuďom a ich blízkym, ale aj deťom v detských domovoch, ktorým znižujú šance na vlastný domov a rodinu.

Parížsky magistrát dostal pokutu za to, že zamestnával priveľa žien

Kurióznu pokutu nedávno dostal Parížsky magistrát. Ako informovala agentúra AFP, mesto musí zaplatiť 90 000 EUR za to, že podľa inšpekcie zamestnávalo priveľa žien na vysokých manažérskych pozíciách. Primátorka Anne Hidalgová označila rozhodnutie ministerstva pre štátnu službu za absurdné. Dôvodom pokuty bol pomer 11 žien a 5 mužov na riaditeľských postoch magistrátu v roku 2018, čo inšpekcia vyhodnotila ako porušenie zákona o rodovej rovnosti. „To, čo je na byrokracii krásne, je, že absolútne nerozlišuje, preto si trúfa na čokoľvek,“ uviedla primátorka Hidalgová. Pokutu zaplatí a šek odnesie na ministerstvo osobne v sprievode so všetkými asistentkami, riaditeľkami a zamestnankyňami magistrátu. „Je paradoxné obviňovať nás za tieto menovania, ktoré umožnili dohnať meškanie, ktoré máme,“ konštatoval podľa denníka Le Monde Hidalgovej námestník pre ľudské zdroje Antoine Guillou.

Mesto Paríž by už v budúcnosti nemalo byť takto penalizované, pretože zákon prijatý v roku 2019 oslobodzuje od pokuty tých zamestnávateľov, ktorí vymenujú do riadiacich funkcií príliš veľa mužov alebo žien. Podmienkou však je, že tento stav nevedie k všeobecnej nerovnováhe v zastúpení mužov a žien. Ženy momentálne zastávajú v parížskom magistráte iba 47 percent vyšších riadiacich funkcií. Pri pohľade na situáciu na Slovensku je situácia žiaľ opačná. V otázke rodovej rovnosti zaostáva Slovensko za väčšinou krajín Európskej únie. V rebríčku, ktorý mapuje rozdiely medzi ženami a mužmi v hlavných oblastiach politického rámca EÚ (práca, peniaze, vedomosti, čas, moc a zdravie), sa nachádzame na 26. mieste, pričom za posledných 10 rokov sme sa prepadli o sedem miest. V Indexe rodovej rovnosti sme dosiahli skóre 52,4 zo 100 bodov a nachádzame sa tak približne 14 bodov pod priemerom EÚ.

Británia zmiernila obmedzenia pre gejov pri darovaní krvi

Aj Veľká Británia sa pridáva ku krajinám, ktoré zmierňujú obmedzenia darovania krvi pre gejov a bisexuálov. Vo Veľkej Británii doteraz platil plošný zákaz darovania krvi pre mužov, ktorí mali v posledných troch mesiacoch sex s iným mužom. Gejovia a bisexuáli budú môcť vo Veľkej Británii darovať krv za predpokladu, že sú v dlhodobom vzťahu. Britská vláda tento krok označila za “historickú zmenu”. Pripomeňme si, že kým stále viac a viac krajín upúšťa diskriminačné vylučovanie gejov a bisexuálov z darovania krvi, dokonca aj Maďarsko, tak Slovensko v tomto ohľade extrémne zaostáva. Na Slovensku je totižto muž, ktorý mal v posledných 12 mesiacoch sex s iným mužom trvalo vylúčený z darovania krvi. Takýto diskriminačný prístup je naozaj veľmi ťažko pochopiteľný. A patrí medzi celý zoznam zmien, ktoré je potrebné spraviť k tomu, aby LGBTI ľudia na Slovensku mali naozaj rovnoprávne postavenie.

Predstavitelia svetových náboženstiev sa postavili za zákaz konverznej terapie

Viac než 370 náboženských predstaviteľov z celého sveta podpísalo výzvu na zákaz konverznej terapie, metódy, ktorá sľubuje zmenu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Signatári a signatárky vyhlásenia patria k hlavným svetovým náboženstvám a mnohí z nich sú zástancami práv LGBTI ľudí. Patria medzi nich napríklad Juhoafrický arcibiskup Desmod Tutu, či bývalý hlavný írsky rabín David Rosen. Výzvu podpísal aj anglikánsky biskup z Liverpoolu, Paul Bayes a bývalá prezidentka Írska Mary McAleeseová. Zákaz konverznej terapie už pripravuje aj Spojené kráľovstvo. Premiér Boris Johnson ešte v júli povedal, že je to odporná metóda a v ich krajine nemá čo hľadať. Veríme, že túto výzvu si všimnú aj predstavitelia cirkví na Slovensku, ktorí žiaľ stále dávajú priestor propagátorom konverznej terapie, ako sme toho boli svedkami aj pri nedávnej konferencii jej zástancov, na ktorú pozývala aj Konferencia biskupov Slovenska.

ILGA zverejnila mapu štátom podporovanej homofóbie

ILGA zverejnila svoju každoročnú správu o stave štátom podporovanej homofóbie v jednotlivých krajinách sveta. Podľa ich vyhodnotenia je v 69 krajinách OSN homosexualita stále trestná, z toho v 6 krajinách hrozí ľuďom s inou sexuálnou orientáciou trest smrti. Naopak, 28 krajín OSN uznáva manželstvo pre všetkých, 34 krajín OSN poskytuje inú formu uznania partnerského zväzku a 32 krajín OSN umožňuje priosvojenie, t.j. osvojenie dieťaťa partnera, ktorý je jeho biologickým rodičom. Slovensko žiaľ v otázkach zabezpečenia rodinných práv ľudí inej sexuálnej orientácie úplne zlyháva. A spoločne s ďalšími postkomunistickými krajinami patrí medzi posledných pár krajín Európskej únie, ktoré nemajú žiadnu právnu úpravu zväzkov párov rovnakého pohlavia.

Švajčiarsky parlament schválil manželstvo pre všetkých

Švajčiarsky parlament schválil minulý týždeň zákon, ktorý umožňuje párom rovnakého pohlavia vstúpiť do manželstva. Táto malá a tradične konzervatívna krajina sa tak prekvapivo priblížila k väčšine európskych krajín, ktoré toto právo svojim občanom a občiankam garantujú už dávnejšie. Zákon však definitívne začne platiť až, keď prejde referendom, o ktoré požiadala ultrakonzervatívna Federálna demokratická únia. Švajčiarsko doteraz umožňovalo párom rovnakého pohlavia vstúpiť do registrovaného partnerstva. To však párom neposkytovalo rovnakú mieru práv ako manželstvo. Napríklad adopciu detí alebo priznanie občianstva. Obe komory parlamentu schválili zákon, o ktorom sa v tejto alpskej krajine diskutovalo už od roku 2013. Nový zákon tiež umožňuje zosobášeným lesbickým párom prístup k darovaným spermiám. Združenie dúhových rodín, ktoré vzniklo v roku 2010 a háji záujmy párov rovnakého pohlavia, ktoré vychovávajú deti, oznámilo, že jeho členovia sú pripravení aj na referendum, ktoré si vynútili ich oponenti. „Na našej strane stojí 82% obyvateľov Švajčiarska a referendum v konečnom dôsledku len zvýši akceptáciu párov rovnakého pohlavia v našej krajine,“ povedal Matthias Erhardt, podpredseda výboru na obranu prijatého zákona. Rozhodnutia, aké teraz prijalo aj Švajčiarsko, len ukazujú ako veľmi je zatiaľ vzdialená slovenská spoločnosť od väčšiny európskych krajín. Zostáva len dúfať, že nie na dlho.

Pestrý podcast. O všetkých farbách života s Luciou Plavákovou a Ondrejom Prostredníkom

Prinášame rozhovory so zaujímavými hosťami a hosťkami o každodenných starostiach a radostiach menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Diskutujme spolu o ľudských právach, rodovej rovnosti, ale aj o iných témach pestrých životov ľudí okolo nás.

Každý pondelok ráno tiež prinášame Pestré správy, ktoré ponúkajú prehľad zaujímavých informácií a udalostí zo sveta aj zo Slovenska so zameraním na témy ľudských práv, inklúzie, medzináboženského dialógu a demokratickej a tolerantnej spoločnosti.

Na nepravidelnej báze tiež nahrávame Pestrý špeciál, v ktorom prinášame reakcie celého spektra osobností k aktuálnym témam spoločnosti. Doposiaľ sme vydali štyri, a to k téme Dúhového Pride, hodnoteniu 100 dní vlády Matoviča, k odmietnutiu správy verejnej ochrankyne práv parlamentom a k 70. výročiu Dohovoru.

Pestrý podcast nájdete na SoundCloude, Spotify, Apple Podcasts alebo na stránke www.pestrypodcast.sk

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.