Denník N

Z ekonóma učiteľ. Tato zvykol hovorievať „neexistuje, že sa niečo nedá“ a ja som sa toho odmalička držal

Tomáš Kudla, foto: Lukáš Zachar
Tomáš Kudla, foto: Lukáš Zachar

Tomáš Kudla vyštudoval ekonómiu. Vďaka osobnej skúsenosti sa rozhodol venovať pomoci druhým. Druhý rok učí na Základnej škole v Budimíri, kde sa snaží svojim žiakom odovzdávať nielen vedomosti, ale najmä pozitívne životné hodnoty ako sú vytrvalosť či ochota obetovať sa pre iných. Tomáš okrem toho pracuje na vlastnej metóde jazykového vzdelávania. Prečítajte si príbeh jedného z účastníkov programu Teach for Slovakia.

Vychovával ťa otec, ktorý má zdravotné znevýhodnenie. Ocitli ste sa teda v sociálne náročnej situácii. Z analýz vieme, že slovenský vzdelávací systém deťom pochádzajúcim z náročnejších podmienok nepraje. Ako si sa popasoval so sťaženým štartom v živote?

Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal šesť rokov a ja som ostal žiť s tatom. Netrúfam si povedať, že moje detstvo bolo extrémne náročné, no ľahké nebolo. Bolo potrebné uskromniť sa či požičať si peniaze na základné potreby ako je strava a ubytovanie. Preto som bol odmalička zvyknutý doma pomáhať, či už s bežnými vecami ako sú domáce práce, alebo finančne formou brigád. Bol som celkom dobrý študent, učenie ma bavilo.

Mojím cieľom po skončení strednej školy bola ekonomická vysoká škola, aby som sa naučil ako pracovať s peniazmi a nemusel v budúcnosti riešiť problémy, ako pokryť základné životné náklady. Musel som si však na začiatku prvého ročníka zobrať študentskú pôžičku, pretože inak by som náklady spojené s vysokou školou nedokázal prefinancovať.

Následne som každé leto trávil na brigádach, doma či v zahraničí, aby som si zarobil na štúdium a mal aj nejaké peniaze na pokrytie nákladov doma. Celé moje detstvo ma naučilo ochote obetovať sa pre druhého a vytrvalosti. Tato zvykol hovorievať: „neexistuje, že sa niečo nedá“ a ja som sa toho odmalička držal.

Študoval si financie v Banskej Bystrici a po skončení školy si sa pridal do leadership programu Teach for Slovakia. Prečo si sa tak rozhodol? 

Po skončení vysokej školy sa mi naskytla možnosť ísť pracovať do nadnárodnej spoločnosti v Bratislave, ktorá sa venovala financiám a účtovníctvu. Bol to logický krok, keďže práca približne korešpondovala s odborom, ktorý som študoval. Po šiestich mesiacoch v mojej prvej práci som však zistil, že ma to nenapĺňa, a že nie som ochotný pracovať iba kvôli peniazom. Cítil som, že potrebujem prácu, ktorá nejakým spôsobom pomáha ľuďom. Keď som túto pomoc ľuďom spojil s mojou vášňou pre učenie, vyšiel mi z toho program Teach for Slovakia.

Tomáš Kudla učí na ZŠ Budimír, foto: archív Tomáš Kudla
Tomáš Kudla učí na ZŠ Budimír, foto: archív Tomáš Kudla

Učíš angličtinu na prvom aj druhom stupni na základnej škole v Budimíri. Školu vedie inšpiratívna pani riaditeľka Bavoľárová, o ktorej sme písali dávnejšie. V čom škola dobre funguje podľa teba a čo sa ti podarilo od pani riaditeľky za posledný rok naučiť?

V Budimíri vynikajúco funguje prístup a nastavenie vedenia školy a kolegov. Od prvého momentu som cítil, že na škole vládne veľmi dobrá atmosféra. Vždy, keď som potreboval poradiť či pomôcť, tak som sa mohol obrátiť na pani riaditeľku či pani zástupkyňu. A tiež na kolegov.

Myslím si, že ak chce byť človek dobrým lídrom, musí jednoducho začať od seba. Ak chce, aby si ho ľudia vážili, musí si najprv vážiť on ich. Ak chce mať kolektív učiteľov, ktorý bude ľudský a pracovitý, musí byť takým najprv on. Takýto prístup si myslím, že naša pani riaditeľka mohla zvoliť.

Akým spôsobom pracuješ so svojimi žiakmi a žiačkami?

Jedným z mojich hlavných cieľov v triede bolo budovanie charakteru. Veľakrát som žiakom rôznymi spôsobmi zdôrazňoval, že áno, je potrebné sa dobre učiť, no v prvom rade je potrebné byť dobrým človekom, ktorý je ochotný pomôcť. Vedel som však, že musím začať od seba. Snažil som sa im pomôcť, kedykoľvek to bolo potrebné, a dúfal som, že si na oplátku oni zoberú príklad zo mňa.

Jeden z veľmi silných pozitívnych zážitkov sa stal počas obdobia uzavretia škôl, kedy mi jedna moja žiačka napísala krásnu správu o tom, ako jej druhá moja žiačka pomohla s úlohami. Tam som cítil, že si niektoré deti uvedomujú dôležitosť vzájomnej pomoci, oceňujú ju a neberú to ako samozrejmosť.

Učiteľ v škole zažíva určite mnoho pekných chvíľ, kedy sa cíti odmenený a práca s deťmi mu dáva zmysel, no častokrát čelí aj náročným obdobiam. 

Aj ja mávam náročné obdobia. Ťažký je začiatok školského roka, kedy sa na učiteľa všetko valí z každej strany. Aj napriek tomu, že som mal dostatok motivácie, podpory a chuti pracovať, povinnosti spojené s triednictvom, s vyučovaním či povinnosťami v rámci programu ma veľmi rýchlo vyčerpali. V programe nám zdôrazňovali, aký dôležitý je well-being, no keď som chcel podať v škole stopercentný výkon, často som siahol na čas, ktorý bol určený na oddych.

Náročný bol aj začiatok online vyučovania počas prvej vlny pandémie. Aj napriek tomu, že sme sa veľmi rýchlo aklimatizovali na dištančný spôsob vyučovania, bolo to obdobie, kedy si človek musel úplne nanovo zorganizovať deň. Keďže som mal v triede dvadsaťosem detí, množstvo času a energie som venoval práve tomu, aby som im poskytol podporu v prípade, že si so školskými povinnosťami z rozličných dôvodov nedokázali poradiť sami.

Ako si spomenul, program Teach for Slovakia účastníkom ponúka možnosť získať skúsenosti nielen z reality v školstve, ale tiež tréningy zamerané na osvojovanie si mäkkých zručností a osobný rozvoj. Ktoré workshopy ťa najviac zaujali?

Veľmi rád spomínam na workshop na májovom národnom tréningu, kde sme reflektovali náš prvý rok rok v programe. Tam som cítil, že keď sa človek konečne zastaví a dostane dobré otázky na zamyslenie, vie sa o sebe veľa dozvedieť.

Človek sa v programe naučí pravidelne vychádzať zo svojej komfortnej zóny a prekonávať sa. Jednoznačne som sa zlepšil v time manažmente. Druhou významnou oblasťou pre mňa bola schopnosť sebareflexie. Či už rozmýšľam nad tým, čo som na hodine mohol spraviť inak alebo sa jednalo o inú, bežnú situáciu zo života, vždy sa snažím vziať si z danej situácie ponaučenie a zakomponovať zmeny.

Častokrát by to však nebolo možné bez spätnej väzby od druhých. V programe som sa naučil, že vypýtanie si spätnej väzby je dôležitým pilierom, ktorý mi pomôže napredovať, preto som ju využíval či už v škole s deťmi, kolegami, alebo aj v osobnom živote s kamarátmi a rodinou.

foto: archív Tomáš Kudla
foto: archív Tomáš Kudla

Leadership program síce trvá dva roky, ambasádori programu však nesú víziu lepšieho a kvalitnejšieho vzdelávania ďalej. Na čo sa chceš nasledujúce mesiace v role učiteľa zamerať a čo plánuješ po týchto dvoch rokoch?

Považujem za veľmi dôležité nielen vyučovať anglický jazyk, ale aj ukazovať, ako sa ho človek môže učiť sám. Moja dlhodobá vízia je práve spojená s mentoringom v oblasti anglického jazyka. Chcem pomáhať študentom nastaviť si ciele, systém učenia sa, a tiež ich podporovať, aby vytrvali v učení.

Mám v pláne začať s mojimi kolegami, ktorí majú chuť zlepšiť sa v angličtine. S nimi by som chcel jazykový mentoring otestovať a sledovať ich zlepšenie. Preto som na úvod pre kolegov pripravil prednášku “Ako sa učiť cudzí jazyk sám a efektívne”, kde som im predstavil tipy a triky, ako sa môžu učiť cudzí jazyk sami.

V práci učiteľa vidím veľký zmysel a zatiaľ ma to baví. Mám za sebou výborné vedenie, podporujúcich kolegov a zároveň mi škola poskytuje dostatok priestoru na vlastnú realizáciu sa, preto je mojim cieľom ostať na škole a venovať sa výuke anglického jazyka, či už detí alebo kolegov.


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 53 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.