Denník N

Voľná hra ako počiatok slobodného vzdelávania

Dnešný svet ponúka tak dospelým ako aj deťom veľa podnetov, riadených aktivít, krúžkov a celodenných programov. Ide často o naozaj kvalitné, pútavé a edukatívne programy. Kde má v tomto priestor voľná hra? A aký je vôbec jej zmysel?

Ťahanovská záhrada v Košiciach je miestom, kde deťom ponúkame nerušený priestor pre voľnú hru. Prečo je voľná hra veľmi dôležitá?
Dnešný svet ponúka tak dospelým ako aj deťom veľa podnetov, riadených aktivít, krúžkov a celodenných programov. Ide často o naozaj kvalitné, pútavé, edukatívne programy. Rodič chce dopriať svojmu milovanému dieťaťu čo najviac kvalitných podnetov v záujme rozvoja celej jeho osobnosti, daností či záujmov a tiež pomôcť tým oblastiam, v ktorých sa mu možno darí menej. Kde má v tomto priestor voľná hra? A aký je vôbec jej zmysel?

Čas a priestor na voľnú hru je pre dieťa dôležitý

  1. Psychohygienická funkcia – Dieťa používa voľnú hru ako relax, ventil, ako spôsob spracovania toho, čo zažilo, čo sa okolo neho deje. Dokonca aj deti v koncentračných táboroch sa hrali a často to boli hry práve na vojakov, dozorcov a väzňov. Bol to spôsob ako sa vyrovnať so situáciou, v ktorej sa ocitli, ako ju spoznať a zažiť z rôznych uhlov pohľadu (pohľad väzňa, dozorcu…). Napríklad môžeme svoje deti objaviť ako kričia na svojho medvedíka, prečo nechce jesť brokolicovú polievku – že by to bol len zážitok zo včerajšieho obeda?
  2. Fyzická odolnosť – Dieťa sa dokáže pohybovať a bezpečne správať v rôznych prostrediach a manipulovať s rôznymi prírodninami a nástrojmi, pokiaľ mu je pravidelne dopriate ich postupne v čoraz väčšej voľnosti spoznávať. Vďaka neobmedzovanej hre sa v rôznych nesterilných prostrediach stretáva s všakovakými mikroorganizmami a prirodzene si tak buduje odolnejší imunitný systém. Áno, deti sa zašpinia, rukami si pochytajú tvár, interiér nového auta a tie menšie i občas kadečo chtiac-nechtiac ochutnajú. Aj to je neoddeliteľnou súčasťou voľnej hry – rovnako ako menšie úrazy, škrabance, modriny a vynakladanie značnej fyzickej námahy a sebazaprenia: chcem sa vyšplhať čo najvyššie, čo najrýchlejšie tam pribehnúť, chcem to celé prerúčkovať, preskočiť… Ďalej je to prirodzené otužovanie: ak deťom umožníme chodiť vonku v každom počasí a dovolíme im tam vytrvať toľko, koľko budú chcieť. Aj keď už máme dojem, že im určite stačilo alebo im už fakt musí byť zima. Tú viete vyriešiť horúcou vaňou, kde zároveň potomka oddelíte od nežiadúcich prírodnín.
  3. Tvorivosť – V poslednom čase sa z palíc, vody, špagátov a kameňov, teda historicky najobľúbenejších detských hračiek, stali v očiach rodičov skôr nebezpečné zbrane ako voľne dostupné a tvorivosť najviac cibriace hrové podnety. Práve neštruktúrované hrové prostredie a možnosť hrať sa s čímkoľvek, čo dieťa nájde a vymyslí si k tomu nádherný príbeh, je podnecovaním a rozvojom detskej spontánnosti a tvorivosti. Detská fantázia je hotovými monofunkčnými hračkami a rodičovským „Ale toto predsa nie je na hranie!“ výrazne obmedzovaná. Pritom práve deti sú veľmi vynaliezavé a prekypujú myslením typu „out-of-box“ a my dospelí ich uzemňujeme a vysvetľujeme čo kam patrí a čo sa na čo a ako má používať, ako niečo nakresliť, ako niečo postaviť, ako pekne tancovať… Dnes je originalita a schopnosť prinášať nové netradičné riešenia vysoko cenená na trhu práce, takže návyk na „dospelí mi ukážu, ako to mám robiť“ je nielen detskú tvorivosť ubíjajúci, ale aj ekonomicky nevýhodný. Že aj vás učili, že si najprv máte prečítať návod? Nie sme proti, ale tým už nič nové neobjavíte.
  4. Manažment – Podľa vývinového psychológa Petra Graya majú deti pri voľnej hre skutočne kontrolu nad všetkým – a dospelí s tendenciou kontrolovať a opravovať tam teda skôr zavadzajú. Deti sa pri voľnej hre učia robiť vlastné rozhodnutia, riešiť problémy, tvoriť a dodržiavať pravidlá, zaobchádzať jeden s druhým ako s partnerom. Rôzny vek a schopnosti detí rozvíjajú aj ich schopnosť komunikovať, spolupracovať, plánovať, vytvárať a dodržiavať pravidlá a pod. Opäť, na trhu práce veľmi žiadané schopnosti rozvíjané úplne prirodzene v bežných hrách detí, ktoré si samé vymyslia. Patrí sem aj manažment (voľného) času dieťaťa – dieťa, ktoré je naučené, že o ňom a jeho čase stále rozhoduje niekto iný, je zaskočené, ak je iba zriedka ponechané len na seba a svoju fantáziu a prirodzene sa nudí, lebo nevidí potenciál na hranie v podnetoch okolo seba – na rozdiel od dieťaťa, ktoré sa môže hrať voľne s tým, čo nájde, čo si samo zvolí. Mimochodom, aj dospelým sa ľahšie manažuje poriadok v lese ako v detskej izbe: skrátka necháte palice či kamene o kus ďalej a nemusíte upratovať vôbec nič.
  5. Sebaregulácia – Vo voľnej hre sa deti zvyčajne riadia istými pravidlami, ktoré si počas nej samé vytvárajú a v záujme rozvíjania hry a udržania sa v nej sú oveľa motivovanejšie sa danými pravidlami riadiť ako keď existuje zbierka pravidiel, ktoré im prakticky vnúti niekto z dospelých. Deti sa takto prirodzene učia regulovať svoje správanie pod vplyvom tlaku sociálnej skupiny a svojej vlastnej motivácii hrať sa.
  6. Celková odolnosť dieťaťa – Patrí sem už spomínaná fyzická odolnosť (posilnená imunita a otužilosť, znášanie menších zranení, schopnosť zaprieť sa a vydržať), psychická odolnosť (budovanie pevných vôľových vlastností, sebaregulácia, možnosť ventilovať v hre svoje prežívanie a riešiť nespracované a osobne silne prežívané témy). A rozhodne sem patrí aj odolnosť voči nude a schopnosť zabaviť sa alebo inak konštruktívne stráviť svoj voľný čas. Dôležitou schopnosťou primerane sebavedomého človeka je aj vedieť odhadnúť svoje možnosti a opýtať si pomoc, keď ju potrebuje.  Tomu môže učiť citlivo sprevádzajúca osoba dospelého: neponúkaním odpovedí na otázky, ktoré od dieťaťa ani nezazneli.
  7. Učenie – Dieťa od narodenia hrou skúma, experimentuje a spoznáva svet. Hrou sa mnohé deti naučia i čítať a písať, ak im poskytneme čas, priestor a podnety. Hra je veľkou školou sociálnych zručností, pri hre vzniká množstvo otázok a problémov, ktoré si môžu deti rôzneho veku zodpovedať samé, v spolupráci s napr. staršími deťmi alebo s nimi môžu prísť za dospelým. Učenie formou hry podporuje vnútornú motiváciu dieťaťa učiť sa, objavovať a poznávať. A mimochodom, Komenského „Škola hrou“ vôbec nebola o manipulácii hernými prvkami zakrývajúcimi bežné učebnicové učenie sa – bol to súbor divadelných hier, ktoré si deti mohli spoločne zahrať a nepriamo sa tak veľa naučiť.

Ako na to?

  • Priestor – podnetný, ale aj „surový“, neštrukturovaný, meniaci sa, napríklad les, prirodzene sa meniaci s ročným obdobím, či možnosť vymeniť detskú izbu za dielňu, bunker v obývačke, neuprataná pivnica a pod.
  • Bezpečie, dôvera a hranice – mnoho vecí, ktoré si deti vymyslia nám prídu byť (a ako rodič dodávam, že objektívne aj sú) špinavé, nechutné, riskantné a až vyslovene nebezpečné. Často je medzi tým, čo vyslovene ohrozuje život a zdravie dieťaťa, a naším prehnaným strachom a nedôverou v detské schopnosti len jemná hranica. Ako dieťa rastie a zdokonaľuje sa a ako aj my poznávame jeho schopnosti, môžeme mu dopriať stále väčšiu voľnosť v hre a objavovaní. Deti rady prijímajú výzvy v záujme objavovania a experimentovania a je úlohou nás dospelých experimentovanie umožniť našou pasívnou asistenciou.
  • Sprievodca – trpezlivý dospelý, ktorý dieťa sprevádza na jeho objavných cestách, posedeniach pri potoku či mravenisku. Jeho úlohou je byť prítomný, bez očakávaní, bez vnášania nevyžiadaných podnetov, bez mobilu, bez rád, hodnotení, komentárov a odpovedí na nepoložené otázky; s rešpektom k dieťaťu, ktoré je rovnako človekom ako ktorýkoľvek dospelý, s dôverou v jeho schopnosti; byť mu k dispozícii a hľadať spoločne odpovede na vyslovené otázky, radovať sa z jeho objavov, pomôcť, ak o to prejaví záujem a dať hranice, ak naozaj ide o život alebo zdravie.
Lenka Mazáková

špeciálny pedagóg so zameraním na nápravu porúch učenia a správania sa

Neveríte, že voľná hra dokáže pokračovať ako slobodné vzdelávanie v školskom veku aj na Slovensku? Sledujte nás naďalej, možno budete prekvapení.

Zdroje

Teraz najčítanejšie

Slobodná škola

Slobodná demokratická škola Košice je neziskovým projektom občianskeho združenia Ťahanovská záhrada, ktoré od roku 2017 v Košiciach - Ťahanovciach prevádzkuje bezplatnú komunitnú záhradu zameranú na voľnú hru detí, neformálne vzdelávanie a osvetu v oblasti slobodného vzdelávania. Slobodná škola je rozhodnutím ministerstva školstva zaradená do siete školských zariadení ako riadna základná škola, ktorá v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bude realizovať na Slovensku unikátne experimentálne overovanie slobodného vzdelávania po vzore zahraničných modelov Summerhill / Subdbury Valley s cieľom umožniť slobodné vzdelávanie všetkým deťom na Slovensku.  
Detstvo, aké chcete.