Denník N

Tým, ktorí zámerne zväčšujú obecné dejiny hanebnosti

Ján a Martina nevedeli zväčšovať obecné dejiny hanebnosti. Lebo ich odmietali. Sú mojou inšpiráciou, mojim „beautiful view“ (Kanangra v austrálskom aboriginskom jazyku), https://www.youtube.com/watch?v=ZA9gFwC3mbI

prvý text konštruktivistického ihriska ‚Spraviteľná Etika‘

Moji inšpirátori, Kuciak/Kušnírová boli brutálne zavraždení. Lučanský sa vyjadril, že sa tak stalo preto, lebo niečo podcenili.
Toto vyjadrenie je podobné tomu, čo spravil nezdvorilý majster obradov Kocuke no Suke z Obecných dejín hanebnosti od Borgesa. Kto z Lučanského robí hrdinu, zámerne zväčšuje Obecné dejiny hanebnosti.

Čerstvý príklad tvorby Obecných dejín hanebnosti

Najprv minister a premiér povedia, že neprichádza do úvahy obvinenému vyvesiť čiernu zástavu a poslať veniec a potom mu ju vyvesia a pošlú ho. Tak rušia rozdiel medzi svojim ‚áno‘ a ‚nie‘. A točia sa v kruhu.

Točenie v kruhu spôsobuje závrať, ktorý mení krásny pohľad („beautiful view“) na škaredý, obojaký/slizký. Držím sa ešte pevnejšie príkladu Jána a Martiny. Ich jednoznačnosti pravdivosti/etiky. Pokračujem vo svojom „beautiful view“, Tooth and claw. Vtedy sa točia v kruhu nielen obojakí, ale aj tí, ktorí by radi ťažili z toho, že sa hrdo hlásia ku nepravde.

Ak sa ti nechce čítať legenda, skoč na inšpiráciu

Legenda: Tento n-blog prepája Kafkovu, Borgesovu, Wittgensteinovu heuristiku s Turingovým inžinierstvom, Valiantovou teóriou učenia a Krajíčkovou Dôkazovou zložitosťou  (zabudol som na Riemanna,  Brouwera Freudenthala). Až nad touto vrstvou je Kant, novoKantovci, Peirce, Husserl, Dewey, Piaget, Vygotsky, Fauconier/Turner, atď.

Protipríklad

Martine a Jánovi 2021

…nasledujúci blog

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Pred dva a pol rokmi sme založili OZ ETRI - https://etri.sk/, ktoré sa zaoberá učením humanitných predmetov nepamäťovým spôsobom. Myslíme si, že je to spraviteľné striktne iba zvnútra autonómnych agentov priamo z dát. Stačí ísť do prírody, zachytiť niečo, čo sa nám páči. A potom to spracovávať.  Napr. nahrať rieku a editovať to zvukovým editorom. Alebo nazbierať listy a potom skúmať ich žilkovanie, atď. Tak sa udržiava v hre motivácia prototypizáciou, ako to veľmi dobre vystihuje Unixovské pravidlo "Prototype before polishing. Get it working before you optimize it/Make it run, then make it right, then make it fast/90% of the functionality delivered now is better than 100% of it delivered never". Ak to robíme poctivo, nutne sa tým na spoločnom stole spredmetňuje niečo nové, tretie. Nezostáva iba pri prázdnych slovách, ktoré ako sa to ukáže vždy až v koncovke, nemajú žiaden abstrakčný/predikčný, ale iba pritakávajúci potenciál.