Denník N

Rozdelenie spoločnosti kvôli očkovanie je horší ako koronavírus sám

Celý svet čakal na vakcínu proti koronavírusu. Teraz, keď sú prvé vakcíny k dispozícii a štáty zvažujú plošné očkovanie, dochádza k rozdeľovaniu spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory.

Nezmieriteľné názory – očkovať či neočkovať?

Ako dva bojové tábory, ktoré stoja proti sebe, kedy ani jedna strana nie je ochotná počúvať, či zvážiť argumenty druhej strany.Jedna strana vidí riešenie pandémie v plošnom a povinnom očkovaní všetkých obyvateľov. Ktokoľvek, kto ide proti jej názoru, je podľa nej ľahkomyseľný a nezodpovedný. Ohrozuje svoj život ako aj život ostatných. Druha strana na ostrie noža kontruje osobnú slobodu jednotlivca konšpiračnými teóriami a riskantným zásahom do života a zdravia človeka.

Skutočný zdroj koronavírusu

Skutočnou príčinou vzniku koronavírusu, o ktorom sa nehovorí, sú naše zlé medziľudské vzťahy. Nie len koronavírus, ale všetky problémy spoločnosti vrátane prírodných katastrof vznikajú ako dôsledok našich zlých medziľudských vzťahov, ktoré sú postavené na egu, teda vzájomnom využívaniu ľudí medzi sebou. Príroda na nás pomocou týchto pandémii a katastrof tlačí, aby sme sa zmenili. Preto akákoľvek vakcína nikdy nemôže fungovať, preto že nerieši príčinu. Možno potlačí súčasne prejavy, ale nezabráni ďalším vírusovým vlnám, ktoré budú horšie a ťažšie ovládateľné. Kým nezačneme riešiť skutočnú príčinu nápravu našich vzájomných medziľudských vzťahov

Rozdelenie spoločnosti je horšie než koronavírus sám

Pokiaľ sa začne zavádzať plošné povinné očkovanie, zdvihne sa vlna nenávisti a nesmrteľných postojov, vyhranených názorov, ktoré budú výsledkom vyhrotenej situácie. Dôsledkom bude väčšie rozdelenie spoločnosti a zhoršenie medziľudských vzťahov, čo následne demonštruje v najnižšej fyzickej úrovni ako nárast či objavenie vírusov.

Aké je teda riešenie – očkovať či neočkovať?

Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď. Vakcína môže určitým spôsobom pomôcť spomaliť pandémii, ale určite ju nezastaví. A čo spôsobí ich vedľajšie účinky, netuší nikto. Čo môžeme jednoznačne povedať je to, že akékoľvek rozdelenie spoločnosti, vznik nesvárov a hádok medzi ľuďmi celu situáciu podstatne zhorší. Bohužiaľ ani s týmto nič neurobíme. Ľudská spoločnosť a každý jedinec sa v nej vyvíja skrze svoj egoizmus. V skutočnosti nám neprináleží používať slovo spoločnosť, ktorá znamená „spoločne“, teda komunita snažiaca sa žiť spoločne v mieri k zaisteniu prosperity všetkých. Skôr môžeme hovoriť o zhromaždeniach ľudí snažiacich sa vytrhnúť každý niečo pre seba a mať sa lepšie ako ostatní. A čo sme zasiali, to teraz žneme.

Riešenie je vo vzdelaní a osobnom prístupe každého človeka

Musí prísť nové vzdelanie vysvetľujúce ľuďom, že spokojný a šťastný život jednotlivca je možný len vtedy, pokiaľ sa budeme podieľať na vytvoreniu spokojného života pre celú spoločnosť. Vzdelanie, ktoré bude vysvetľovať, že dôležitejšia než relatívna pravda v čomkoľvek je vytvorenie harmonických vzťahov s druhými ľuďmi a rešpektovanie. Pozdvihnutie sa nad našimi odlišnými názormi a postojmi. Akceptovanie rozdielov je základný princíp fungovania prírody a tým sa musíme inšpirovať a podľa toho správať. Príroda rozdiely nepotláča, ale spojuje. Inými slovami v prípade rozdielnych názorov očkovania môžeme diskutovať s láskou, ktorá zastáva odlišné názory a je jedno, či je niekto očkovaný alebo nie.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.