Denník N

Hoax: Potratová vakcína

Ako sa objavovali informácie o možnej vakcíne proti Covid-19, súbežne sa začali šíriť dezinformácie spochybňujúce vakcínu. Často šlo o „tradičné“ anti-vax naratívy o chémii, či nedostatočnom testovaní, ale nebezpečný potenciál má aj dezinformácia o takzvanej „potratovej“ vakcíne.

Krátky FB post stroho informoval: „Svetoznámy biskup Schneider varuje pred Covid vakcínami, ktoré obsahujú potratené ľudské plody.“ Táto verzia antivakcinančého naratívu cieli nielen na tradičné anti-vax publikum, ale aj na širšie skupiny náboženských či prolife založených ľudí.

Hoci sa nejedná sa o úplne novú dezinformáciu, v jej tejto verzii bolo možné dohľadať autorov aj šíriteľov. Bolo možné sa zamerať na jej pôvodný obsah dezinformácie a sledovať ako sa jej obsah transformoval od pôvodného autora k bežnému šíriteľovi. Na jej prípade by som sa preto rád podelil o niekoľko skúseností pri rozoznávaní dezinformácie.

Rukopis
Aj keď nič nenahradí fact-checking, každá dezinformácia so sebou nesie sadu znakov podľa ktorých je možné ju identifikovať ešte pred overením. Analýza tejto dezinformácie vykazuje 4 špecifické znaky.

a) Autorstvo – apel falošnej autority
V priebehu 2020 zverejnil biskup Athanasius Schneider sériu článkov, napríklad v Crisis Magazine kde prezentoval svoj pohľad na vakcináciu. Prepisy jeho skorších vyjadrení zverejnili napríklad Hlavné Správy, Christianitas a samozrejme sa tento hoax šíril Facebookom hneď vedľa článkov o chemtrails.

Schneider nemá žiadne vzdelanie v oblasti medicíny a svoje vyjadrenia zakladá výhradne na autorite biskupa.

b) Únos diskusie – z vecnej na etickú úroveň
Aby sa biskup Schneider vyhol priamej kritike za vyjadrenia mimo jeho obor, zameral sa na morálnu stránku vakcinácie.

Schneider v žiadnom bode svojho článku priamo nenapísal „vakcína proti covidu je z potratov“, ale v priebehu pandémie otváral diskusiu o etike vakcín vyvinutých za pomoci takzvaných bunkových línií. Túto tému v článku kritizoval niekoľko odstavcov (pozn. „beating the strawman“), ale nepriniesol žiadne vecné informácie o vakcínach obsahujúcich bunkové línie. Následne nechal na čitateľovi, aby si vyplnil medzery a dosadil jeho komentár do kontextu pandémie.

„Vytváranie priestoru na diskusiu“ bez konkrétnych faktov len vytváraním priestoru pre špekulácie a pochybnosti.

c) Variabilita argumentácie
V tejto fáze už sú prítomné celé sady chybných záverov ako produkt „priestoru na diskusiu“. Šíritela dezinformácií svoj názor dokladali celým zoznamom „argumentov“. Bolo chybne tvrdené že každá Covid vakcína bola vyrobená z bunkových línií, že tieto bunky sú priamo vo vakcíne, prípadne že cirkev ako celok odmieta vakcináciu. Napriek tomu, že Schneider takéto silné a nepresné formulácie nepoužil, autorstvo týchto tvrdení mu bolo stále pripisované.

d) Cyklické opakovanie dezinformácií
Bunkové línie boli izolované v 60. a 70. rokoch pričom diskusia na etickosť ich používania už prebehla niekoľko krát. Ak diskusiu zúžime na RKC, Vatikán sa zaoberal touto otázkou v rokoch 2005, 2008 a naposledy 2017 vždy s rovnakým výsledkom – použitie ľudských bunkových línií je v poriadku.

Mechanizmus, factcheck a kontrola škôd
Dezinformácia sa prostredníctvom sociálnych médií snažila osloviť ľudí pre ktorých sú bunkové línie novou informáciou a na základe náboženského či pro-life presvedčenia vytvoriť dojem, že vakcína proti Covid-19 predstavuje morálny problém. Efekt dezinformácie bol zosilnený cez sociálne siete pomocou filter bubbles.

Uzavreté FB skupiny, prítomnosť jazykovej bariéry a nízka informovanosť cieľového publika umožnili správcom skupín nielen dodávať verzie dezinformácie pre slovenské podmienky, ale aj stupňovať ich obsah od uveriteľných avšak stále zavádzajúcich pochybností o očkovaní až po iracionálne scenáre (pozn. čipovanie, pharma-business).

Prieskum ministerstva zdravotníctva o dezinformáciách vo vakcinácii naznačuje, že medzi odporcami vakcinácie prevažujú práve menej racionálne dôvody (Schéma č.3).

Akceptácia vakcín z bunkových línií nieje žiadnou novinkou.
Podľa dokumentov, ktoré vo svojom článku Schneider dokonca citoval, sú vakcíny z bunkových línií pre katolícku obec prípustné. Tento fakt bol v slovenských verziách dezinformácie buď zamlčaný, alebo bagatelizovaný odkazovaním na ďalších odporcov Covid vakcíny, ako biskup Burke či Strickland (pozn. opakované argumentovanie autoritou).

Prípadnú výhradu vo svedomí však rieši fakt, že vakcíny o ktorých informovalo MZSR sú takzvané mRNA vakcíny od výrobcov Moderna a Pfizer, pričom podľa dostupných informácií sa bunkové línie pri ich výrobe nepoužívajú.

Aj keď Vatikán v Decembri 2020 znovu potvrdil stanovisko k vakcínam, dezinformačné weby a FB skupiny svoju rétoriku nezmenili, ich dosah však ostal značne limitovaný.

Diskutujte
Ak sa do diskusií o vakcinácii proti Covidu dostanete, pýtajte sa odporcov očkovania nasledovné otázky:

1. Kto je autorom tvrdenia a aká je jeho odbornosť?
Nie všetky názory sú rovnocenné a v diskusii je dôležité ich doložiť.

2. Držte sa témy.
Ak diskusia začne o tom či je morálne využívať bunkové línie, nedovoľte diskusiu odviesť k chémii či biológii.

3. Nemáte povinnosť „dohľadať si veci sami“, či „doplnit si vzdelanie“.
Každý diskutér by mal na požiadanie podložiť svoje tvrdenia.

4. Pravidlo 3x a dosť.
Ak pristihnete diskutéra použiť argument ktorý nedoloží, prípadne mení argumentáciu rýchlo po sebe, ukončite diskusiu a na jeho podnety neodpovedajte. Obvykle sa jedná o trolla.

Ľudia čo šíria dezinformácie majú k dispozícii tie isté fakty ako vy, avšak nezmenia názor. Je preto efektívnejšie zamerať sa na naratív, ktorý používa samotná dezinformácia a postupne spochybniť tvrdenia v nej obsiahnuté.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Kocur

Metalista. Mám rád thrash, death, industrial, grind... Ale hlavne mám rád tú slobodu ktorú to prináša. Považujem sa za mierumilovného človeka ale veľmi zle znášam nekonečný vesmír ľudskej hlúposti.