Denník N

Humoristi na ministerstve vymysleli, ako skoncovať s korupciou v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu zákona o zdravotníckych pracovníkoch, v ktorej sa rozhodlo definitívne skoncovať s korupciou v zdravotníctve. Len spôsob, ktorým to chce dosiahnuť, je diplomaticky povedané tragikomický.

Ministerstvo má predstavu, že na vyriešenie korupcie v zdravotníctve postačí jediný paragraf. Kladivo na fľaše, bonboniéry, povestné obálky a skrátka všetky podobne dôležité problémy slovenského zdravotníctva znie:

Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj absolvovanie vzdelávania o protikorupčnom správaní, ktoré sa preukazuje osvedčením o absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu, ktorý zabezpečuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave samostatne alebo v spolupráci so zamestnávateľmi. Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1) je povinný získať osvedčenie o absolvovaní vzdelávania o protikorupčnom správaní do 1 roka od začatia výkonu zdravotníckeho povolania.

Pre neprávnikov sa vyššie uvedený text dá preložiť  zjednodušene vetou:  „Bez protikorupčného kurzu sa na pacienta ani nepozri.“ To by samo o sebe nebolo až také zlé, veď každý zdravotnícky pracovník má psiu povinnosť sa sústavne vzdelávať a je dobré si rozširovať obzory. Osobne si myslím že boj s korupciou je veľmi dôležitý* a v zdravotníctve obzvlášť. No ako realista ale viem, že kurz nezabráni, aby sa opakovali prípady ako bol ten s  profesorom Fischerom.

Zo zvedavosti som si prešiel  vyhodnotenie pripomienok k návrhu zákona. Chcel som vedieť, či k tomuto zábavnému paragrafu naozaj nikto nič nepovedal. Návrh zákona totiž pripomienkoval každý od ministerstiev až po Lekársku komoru. No verte či nie, k tejto perle nepadla jediná pripomienka. Ak by žiadna neprišla od ministerstva, nebolo by to zvláštne, ale komora by si určite povedala svoje. Preto som presvedčený, že sa tento revolučný nápad do návrhu zákona dostal až po skončení medzirezortného pripomienkového konania na spôsob legislatívneho hot-fixu.

Je zjavné, že táto téma je pre ministerstvo dôležitá. Viditeľne ich omnoho viac trápi predstava, že by pacientom mala odoberať krv zdravotná sestra bez protikorupčného kurzu než to, že tých sestier o pár rokov nebude dostatok. Aj predstava, že protikorupčne nepodkutý sanitár by mohol vymeniť pacientovi plienku, je zrejme omnoho desivejšia, než prakticky neexistujúci eHealth.

Ale vlastne by som mal byť rád, že sa ministerstvo takto chce starať o naše všeobecné vzdelanie. Ešte by sa mi mohlo stať, že by ma bez tohto školenia mohla zaskočiť ponuka úplatku od pacienta, u ktorého sa pitvou snažím zistiť príčinu jeho smrti. I keď to by ma to asi zaskočilo aj po tom školení.

Nemusíme si nič nahovárať, korupcia v zdravotníctve je objektívny problém. To dokazuje aj prieskum Transparency International Slovensko o miere rozšírenia úplatkárstva vo vybraných oblastiach z februára tohto roku. Obrázok TIS to pekne graficky zhŕňa:

 

Korupcia-na-Slovensku-feb.2015

 

Graf hovorí jasne – čo sa týka vnímania korupcie, tí v talároch šliapu lekárom na ich biele plášte. Ak protikorupčne školiť, tak najlepšie celú hviezdnu rotu: zdravotníkov, sudcov, prokurátorov, ministrov aj so všetkými úradníkmi a nesmieme zabudnúť ani na politikov a policajtov. Ešte lepšie by však bolo použiť zdravý rozum a zaradiť pár slov o korupcii do školských osnov základných a stredných škôl v rámci predmetu náuka o spoločnosti.

Ak náhodou tento ministerských návrh prejde, Slovenská zdravotnícka univerzita bude mať najbližšie roky čo robiť. Vyškolenie tých pár desiatok tisíc zdravotníkov bude celkom slušná „zábava“,  keďže na Slovensku si každý všetko necháva na poslednú chvíľu. Tisíce lekárov, sanitárov, sestier sa budú zapisovať na protikorupčné kurzy, ktoré budú podmienkou ich práce a ak to SZU nezorganizuje formou webovej prezentácie, tak som zvedavý, či ich budú na kurzy zvážať vlakmi alebo autobusmi. Možno to dôjde až tak ďaleko, že za zaradenie na výhodný termín protikorupčného kurzu sa budú dávať „poplatky“ alebo „dary“.

Desí ma aj predstava, čo sa bude diať, ak tie školenia zdravotníci nestihnú v termíne. To by nepomohlo ani vyhlásenie núdzového stavu v nemocniciach. Aj keby totiž zdravotníkov priviedli do nemocníc v okovách, bez protikorupčného kurzu nebude môcť zdravotník ani len siahnuť na pacienta. To je oveľa elegantnejšie a efektívnejšie než hromadné výpovede v roku 2011! Ale ministerstvo, koťuha jedna, sa našťastie voči takýmto nápadom poistilo a dalo zdravotníckym sabotérom na výber – kurz alebo pokuta.

Zaráža ma, že ministerstvo síce chce protikorupčne  vzdelávať pospolitý medicínsky plebs, no na niektorých pracovníkov v rezorte akosi pozabudlo. Taký riaditeľ nemocnice napríklad vôbec nemusí byť zdravotnícky pracovník. Takže chudák nebude vedieť, ako zabrániť korupcii, keď bude najbližšie kupovať CTčka za „výhodné“ ceny či vyhlasovať tendre na varenie pre externé firmy.

Bez protikorupčného kurzu sa pokojne môžete stať aj poslancom, ministrom zdravotníctva alebo dokonca premiérom. Aj keď sa zdá, že niektorí z menovaných asi už dávno absolvovali kurz práve opačného charakteru.

V predvolebnej kampani sa lepšie predáva to, čo ľudia si dokážu prestaviť. Stovka v obálke pre lekára ako úplatok je pre každého jasná ako facka. Milióny putujúce po verejnom obstarávaní do schránok v Karibiku však pochopí len zlomok cieľového elektorátu. A tak ministerstvo šije horúcou ihlou reklamu na svoju krížovú výpravu proti korupcii v zdravotníctve a ja zatiaľ uvažujem, na základe čoho niekomu priklepne príjem plynúci z učenia tisícok ľudí.

 

*som správcom Nadácie Zastavme korupciu.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie