Denník N

Ako cudzincom uľahčiť vstup na trh práce?

Trh práce je zaujímavý fenomén. Dnes, žijúc v zahraničí sa naň pozerám úplne inou optikou. Uvedomila som si, ako ťažko sa v zahraničí hľadá práca a ako ťažko sa obsadzujú niektoré pracovné pozície. Prekvapivo sa rovnako ťažko hľadajú pracovníci na nízkokvalifikovanú prácu, ako i špecialisti a špecialistky na vysokokvalifikované pozície. So vzrastajúcou migráciou v rámci Európy sa zvyšuje tlak na riešenie zamestnanosti „domácich” a situácii migrantov a migrantiek na trhu práce sa nevenuje dostatočná pozornosť. Je pritom preukázané, že nedostatok ekonomických príležitostí je jedným z dôvodov radikalizácie.

Migrácia do Európy a v rámci Európy je nezastaviteľná. Ak chceme zvládnuť kultúrne strety, je okrem kvalitných politických lídrov dôležité ešte veľa iných vecí. Napríklad dobre nastavené procesy integrácie, prístup k bezplatnému vzdelaniu a dostatok adekvátnych pracovných príležitostí..

Štatistika o miere nezamestnanosti v Európskej únii, ktorá porovnáva nezamestnanosť v jednotlivých krajinách vzhľadom ku krajine pôvodu nezamestnaného (narodení v danej krajine, s pôvodom v EÚ a s pôvodom mimo EÚ) je z r. 2019. Jasne však ukazuje trend v ktorom sú nezamestnanosťou najviac zasiahnutí migranti a migrantky s pôvodom mimo EÚ, nasledovaní migrantmi s pôvodom v EÚ.

Faktorov, ktoré to spôsobujú je veľa a nebudem dnes písať o všetkých. Je však niekoľko vecí, ktoré ma pri hľadaní práce vo Fínsku neustále prekvapujú. Nie som sama a viem, že tento problém budú mať viacerí cudzinci všade na svete, Slovensko nevynímajúc.

  1. To, čo som robila mimo života vo Fínsku sa nepočíta. To, akú máte prax, schopnosti, skúsenosti, vzdelanie je nepodstatné. Začínate v cudzine od nuly. Moje povolanie (sociálna práca) je jedno z mnohých, ktoré sú vo Fínsku regulované, takže moje vzdelanie zo Slovenska nie je uznané. Ak máte vzdelanie v oblasti IT alebo techniky, máte situáciu oveľa jednoduchšiu. Keďže školstvo je vo Fínsku bezplatné pre ľudí z EÚ je možné aj v dospelosti študovať, ak ste na to v domácej krajine nemali podmienky. Pre ľudí s nízkym vzdelaním je to šanca na lepšiu prácu. Pre ľudí, ktorí majú vysokoškolské štúdiá za sebou je to frustrujúce zistenie, že sa musia vrátiť späť do škôl.
  2. Jazyková bariéra – integráciu vo Fínsku môžete absolvovať v jednom z dvoch oficiálnych jazykov – fínčine alebo švédčine. Fínčina je náročný jazyk. Úroveň akou ním dokážu hovoriť cudzinci sa líši. Avšak málokedy dosiahne úroveň rodeného Fína. Takmer všetky pracovné pozície ovládanie fínčiny na úrovni materinského jazyka požadujú, pričom častou požiadavkou je i ovládanie švédčiny. Pre cudzincov je tak oveľa ťažšie zapojiť sa do pracovného procesu, v ktorom by si prirodzene svoje jazykové znalosti zdokonaľovali. Sami viete, že je rozdiel čo sa naučím na jazykovom kurze a ako to v realite budem vedieť použiť.
  3. Nedostatok profesionálnej siete – ak prídete do  zahraničia ako dospelý človek, nemáte tu žiadne profesionálne zázemie. Nepoznáte organizácie, firmy, ani žiadnych iných odborníkov a odborníčky. Vybudovať si tieto kontakty trvá roky. V kombinácii s jazykovou bariérou je to takmer nemožné. Ak totiž nemáte prácu, nikto vlastne netuší ako pracujete a čo pracovne dokážete. Získať referencie vyžaduje čas a vo Fínsku platí, že v referenciách treba mať aspoň dvoch ľudí z Fínska. To, čo ste robili doma, nikoho príliš nezaujíma.
  4. Nesprávne očakávania – očakáva sa, že cudzinci pokryjú najmä nízkokvalifikované a nízkopríjmové pracovné pozície, ako sú upratovacie služby, pomocné sily v škôlkach, vodiči autobusov a opatrovateľské služby. Pre ambicióznejších a kvalifikovaných ľudí v zásade neexistujú pracovné ponuky s výnimkou technických smerov, kde Vám odpustia ako neznalosť jazyka, tak aj diplom z cudziny.

V takýchto situáciách máte niekoľko možností, pričom upadnutie do sebaľútosti je niečo, čo sa mi pravidelne deje a snažím sa s tým bojovať. Môžete sa vzdať svojich ambícií a ísť čistiť helsinské metro alebo môžete opäť skúsiť prijímačky na vysokú školu. Ja som si vybrala dobrovoľníctvo, cez ktoré sa snažím budovať si svoju sieť a meno.

V oblasti pomoci cudzincom uplatniť sa na trhu práce existuje vo Fínsku niekoľko príkladov dobrej praxe, na ktoré by som rada upriamila pozornosť. Sama som viacero z nich vyskúšala.

  1. Integračný proces – každý cudzinec a cudzinka má nárok na absolvovanie integračného procesu v trvaní až 5 rokov od príchodu do krajiny. Jeho súčasťou je štúdium jazyka s obdržaním finančného príspevku, ako i podpora pri hľadaní zamestnanie, študijného miesta alebo poskytnutie podpory pri začatí podnikania. Tento proces zastrešuje Úrad práce a prístup úradníkov a úradníčok je veľmi rozdielny. Od formálnej výmeny papierov, po skutočnú pomoc. Tam, kde nepomôže úradník, treba hľadať pomoc v neziskovom sektore. Vo Fínsku je vyprofilovaných viacero organizácii, ktoré pomáhajú cudzincom a cudzinkám so životopisom, s hľadaním práce, učením jazyka a pod.
  2. Dobrovoľníctvo a stáž – fínske firmy ako i mimovládne organizácie mimoriadne podporujú dobrovoľnícke aktivity a stáž. Je to spôsob ako byť v kontakte s potenciálnymi zamestnávateľmi, ako získať referencie a precvičovať si jazyk. Ak máte šťastie na jazykový kurz organizovaný prostredníctvom Úradu práce, máte povinnú prax v trvaní niekoľko týždňov  po každom stupni, ktorý v kurze zvládnete. Praxové miesto si nájdete sami alebo s pomocou pracovníčok – najlepšie v odbore, ktorý je pre vás zaujímavý. Ja využívam aktuálne možnosť praxe, ktorá môže trvať až 1 rok, pričom u jedného zamestnávateľa môžem byť maximálne 6 mesiacov. Nie je to súčasť jazykového kurzu, je to skôr spôsob ako sa naučiť alebo si prehĺbiť nové zručnosti a hlavne mať kontakt s prácou v mojom odbore.
  3. Networking – existuje viacero organizácii, ktoré pravidelne poriadajú stretnutia, na ktorých sa môžete zoznámiť s ľuďmi pracujúcimi v oblasti o ktorú máte záujem. Ja som využila projekt, ktorý si kladie za cieľ pomôcť cudzincom vo Fínsku s rozširovaním profesionálnej siete. Jeho súčasťou sú na jednej strane fínski profesionáli a na druhej strane cudzinci. Po vyplnení dotazníka ma spojili s človekom, ktorý pracuje v sociálnej oblasti. Stretli sme sa spolu, porozprávali o mojich pracovných predstavách a na základe toho mi tento človek dodal ďalšie 3 kontakty na iných profesionálov, s ktorými som zostala v kontakte.
  4. Mentoring – sociálne ale i biznis organizácie ponúkajú mnoho príležitostí na dlhodobý mentoring. Opäť sa treba prihlásiť, vyplniť dotazník a čakať na správny „match”. Existujú mentoringové programy len pre ženy, kde sú mentorky aj mentorované osoby len ženského pohlavia. Existujú programy kde sú na oboch stranách ženy migrantky – tie, ktoré sa už vo Fínsku usadili ponúkajú pomoc tým, ktoré svoje miesto hľadajú. Môžete si vybrať či chcete komunikovať v angličtine, fínčine, švédčine, prípadne v inom jazyku. Mentori a mentorky pracujú dobrovoľne a všetko je to priestor na rozširovanie svojej profesionálnej siete a získanie lepšieho obrazu o tom, ako ďalej so svojím profesionálnym životom.

Samozrejme, nič z toho Vám samo o sebe prácu neprinesie, ale šance to určite zvyšuje. Sú to zaujímavé programy, ktoré môžu byť inšpiráciu aj pre slovenské organizácie. Cudzincov a cudziniek bude v našich končinách pribúdať a ak chceme, aby ich integrácia prebehla úspešné, musia mať o.i. pocit vlastnej užitočnosti a možnosť profesionálnej realizácie vzhľadom k svojmu vzdelaniu a kvalifikácii.

Vo Fínsku sa dokonca uskutočnil výskum, ktorý preukázal, že sú na pracovné pohovory pozvaní najmä ľudia s fínsky znejúcim menom a priezviskom. Diskriminácia tak začína už v procese evaluácie životopisu. Ak nebude meno a priezvisko viditeľné, stále je zo životopisu zrejmé v ktorej krajine ste vyštudovali a aké sú Vaše jazykové znalosti. Investujte preto čas do budovania svojho LinkdeIn profilu a aktívne žiadajte ľudí o referencie a potvrdenie Vašich schopností.

Nájsť si prvé adekvátne zamestnanie, či už je to vo Fínsku alebo na Slovensku, je pre cudzincov tá najťažšia úloha. Preto treba upriamiť pozornosť na benefity diverzity v pracovných tímoch a dlhodobo so zamestnávateľmi na ich formovaní pracovať. 

 

Teraz najčítanejšie

Ľubica Vyšná

Som rozpoltená medzi dve krajiny. Jedna už nie je úplne mojím domov a tá druhá sa ním ešte úplne nestala. Aj o tom budú moje príspevky. O živote vo Fínsku, aj o živote na Slovensku. A aj o kadečom inom. Príjemné čítanie! V angličtine som začala viac blogovať na vlastnej stránke: www.mysalmiakkilife.fi