Denník N

Európske hlavné mesto kultúry sa opäť blíži na Slovensko

Vtedy na košickej periférii... 2013
Vtedy na košickej periférii… 2013

V decembri 2020 bola uzavretá výzva pre projekty na Európske hlavné mesto kultúry 2026. O titul sa budú uchádzať mestá Trnava, Trenčín, Hlohovec, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra a Martin. Partnerské Európske hlavné mesto na tento rok bude vo Fínsku. Na shortliste už sú Oulu, Savonlinna a Tampere. Navštívili sme pre vás ich webstránky:

Aj keď mnohé z aktivít EHMK sa momentálne posúvajú a prehodnocujú z hľadiska pandémie COVID 19, Európske hlavné mesto je späť na Slovensku a v odbornej obci sa usilovne pracuje. Po prestojoch, parlamentných voľbách skombinovaných s pandémiou doháňame v prípravných procesoch Fínov. Už počas marca 2021 navštívi komisia slovenské mestá, ktoré postúpia do druhého kola. O všetkom bude rozhodnuté v decembri, keď táto medzinárodná komisia vyberie Európske hlavné mesto kultúry 2026. Titul by mal opäť priniesť významné investície do kultúrnej infraštruktúry a zviditeľniť mesto na mape Európy, podobne ako v prípade projektu Košice 2013.

Už je to vyše 13 rokov, čo si slovenské mestá podávali prihlášky v rámci prvého kola EHMK, bolo to presne 26. januára 2007. Na základe predošlej výzvy sa do súťaže prihlásilo deväť slovenských miest: Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava. Košice už svoju šancu využili, Dolný Kubín a Bratislavu nahradil Hlohovec. Väčšina z projektov sa od minulého pokusu výrazne pozitívne posunula, takže sa dá konštatovať, že napriek depresívnym hlasom a absentujúcej spoločenskej podpore, stále na Slovensku nevymizla profesia kultúrneho manažéra a povedané súčasným jazykom českého slangu „jede bomby“. Veríme, že sa v jednom zo spomínaných miest podarí naštartovať procesy rozvoja kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu nielen v meste, ale aj v širšom regióne.

Predstavme si teda jednotlivé projekty, obsahy a idey, ktorými sa mestá snažia komunikovať. Je to tiež zvládnutie komunikácie – smerom k občanom, návštevníkom i celej EÚ, ktoré rozhoduje o celkovom úspechu projektu. Doba, kedy sa na naše kultúrne počínanie má pozerať celá Európa už je tu. Takýto prieskum už má zmysel, pretože sa udiali záväzné kroky vedúce k ďalšiemu výberovému kolu a vy si už čítate o jednom z ďalších Európskych hlavných miest:

V dreamteame sa to hemží zvučnými menami z „EHMK biznisu“: Zora Jaurová, Michal Hladký, Vladimír Beskid… Nedočítame sa však veľa o konkrétnom zámere, ktorý majú projektoví manažéri s mestom. Chápeme, že takzvaný Bidbook (viacstranový text s konkrétnymi zámermi na rok 2026 a roky k nemu vedúce) je určený hlavne pre komisiu, ale verejnosť si nezaslúži poznať ani názov? Už len samotné verejne dostupné logo a farebná kombinácia je pre mňa zatiaľ veľkou rozpačitou neznámou… Skrátka – vieme, že v Trnave sú kvalitní ľudia, kvalitné inštitúcie a zázemie, ale z farebného mikáda neviem nič vyskladať.

Trenčiansky tím sa za posledných 13 rokov rozhodne omladil a posunul. Zo sviežeho loga sa dozvieme aj hlavné posolstvá a vízie projektu. Obsažný, prehľadný a mimoriadne estetický web. Minule sa TN snažil zaujať rímskymi odkazmi, teraz sa posúvame do budúcnosti. Ja v tom vidím veľkú nádej a už horím zvedavosťou!

https://www.bb2026.sk/?lang=sk

Motto Banskej Bystrice „Cultural mining“ odkazuje na banskú minulosť. Má to hlavu a pätu, potenciál metafor vedy, techniky, umenia, ekológie atď. Nesmierny posun od bizár sloganu 2007 „Banská Bystrica, BaBy narodené v Európe“…

www.presov2026.eu / top obchod

Prešov vo svojej komunikácii pôsobí príliš ukričane. Vizuál útočí pohyblivými tvarmi všetkých možných farieb. Niekoľkokrát nám zdôrazňuje, že v ostatnej súťaži skončil na druhom mieste, takže „má na to“… tak to asi lepšie posúdi medzinárodná komisia…

Európske hlavné mesto kultúry v sebe nesie rôzne riziká. Jedným z nich je aj nepochopenie, alebo prekrúcanie významu výroku: kultúru potrebujú všetci. Môžeme prísť napríklad k mylnej úvahe, že kultúru môže tým pádom riadiť a robiť absolútne ktokoľvek. Po stáročia existovali vedľa seba tiež umelci s názorom (alebo ak chceme konceptom) a milí gýčiari, tvoriaci pre (niekoho) potešenie. Na tom by nemalo byť nič zlé ani prekvapivé, horšie je, keď sa pojmy zamieňajú, ľuďom a javom sa pripisujú vlastnosti, ktoré u nich absentujú a aktéri sa dostávajú do zbytočných konfliktov.

Žilinský manažment tiež netvoria žiadni zelenáči v odbore, ale tá webstránka by sa snáď dala spraviť aj lepšie… Dozvedeli sme sa len, že projekt je kvalitný, je to hnací motor, pilier, kľúčový, a podobne… a snáď prezradia časom aj viac.

Nitriansky projekt dizajnujú cenami ovenčení grafickí dizajnéri Andrej & Andrej. Ani ďalších členov tímu netreba kultúrnej obci zoširoka predstavovať. Konceptom prihlášky a programu je Nitra ako Breaking Point / Bod zlomu. Po diskusiách o meste s historikmi, aktívnymi obyvateľmi či nadšencami, si organizátori uvedomili, že Nitra je bodom zlomu – v čase aj priestore. No a na webe sa naozaj dočítate veľa podnetných a dobre spracovaných informácií. Explicitne a konkrétne hovorí o ekológii a udržateľnosti – veľa plusových bodov!

HC2026

K Hlohovcu hádam len toľko, že kandidatúru na titul EHMK podporuje aj známy rodák Richard Müller. Oslovila ho najmä možnosť zapojiť sa do projektu ako dramaturg a gestor vybraných hudobných programov a výtvarných diel… Hloh a voda z Váhu a ideme na to!

https://martin2026.eu/

Dozvieme sa, že M-ART-IN je hrdý… Domnievam sa, že značné percento súčasných Slovákov netuší o pravom význame tohto pojmu. Aj po hlbšom začítaní sa zistíte, že webstránka operuje s ďalšími a ďalšími nedopovedanými, trochu staromódnymi klišé: „Martin bol, je a vždy bude mestom kultúry. Vždy bude iný, vždy bude udávať smer cesty. My, hrdí Martinčania, sa o to postaráme… Národná kultúra Slovákov sa nevyvíja a netvorí sama a len pre seba…“ „Mesto bolo a je dejiskom významných udalostí, rodiskom či bydliskom osobností národného a kultúrneho života, podľa zákona Centrum národnej kultúry Slovákov – doma  i kdekoľvek v zahraničí. Oblieka ľudí do kultúry ako sv. Martin žobráka do plášťa!“ – to môžeme povedať o každom meste, zaslúži si pozornosť, má svoje osobnosti a význam, ale ako sa odpichnúť od určite vynikajúco spracovanej vlastivednej príručky k modernému projektu transformácie mesta pomocou kultúrneho priemyslu?

Európske hlavné mesto je na naše pomery obrovská a aj dosť rýchla investícia, ktorá príde zhora. Nevybuduje sa postupne s dlhodobým zápalom pre vec. Niektorými charaktermi dokáže zakývať, v prostredí nedôvery občanov k autoritám môže vyvolať skôr negatívne reakcie. Veríme, že aj 13 rokov je v dejinách národa už niečo a že budeme môcť byť F-AK_T hrdí na svoje mestá, kultúru, politikov, manažérov a umelcov! Normálne, bez pátosu a gýča tvoriť z odkazu histórie budúcnosť.

Info:

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy