Denník N

Čas na dokumenty nemá čas

• Najnovšia monografia je inšpirujúca. •


 Vo Vydavateľstve Drewo a srd, Bratislava, v závere roka 2020 vyšla cenná a svojho druhu prvá monografia u nás

Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945

dielo skúsených, renomovaných, odborných autoriek
Evy FilovejEvy Vžentekovej.  •

• Obálka monografie Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945. • (Zdroj: www.drewoasrd.sk)

 Publikácia na takmer štyroch stovkách strán, ilustrovaná aj unikátnymi, doteraz vari neznámymi zábermi, ponúka dva pohľady, dva autorské prístupy, rozkrývajúce to, ako sa štylistické, naratívne a estetické prostriedky vyvíjali spolu s dobou a podliehali spoločensko-politickým tlakom, keďže filmy (ako také) vypovedajú o dobe, v ktorej boli nakrútené. A to či už išlo o represívne 50. roky XX. storočia, o demokratizačnú vlnu (z) roku 1968 alebo o nástup ‚normalizácie.‘ Politické objednávky, medzi ktoré patrili aj filmy o Slovenskom národnom povstaní oj o víťazstve nad nacizmom, fašizmom, tvorili do roku 1989 veľkú časť našej krátkometrážnej i dlhometrážnej, dokumentárnej aj hranej produkcie. Po roku 1990 sa na mnohé z týchto filmov zabudlo, často aj oprávnene. Nastala doba prehodnocovania a korigovania dovtedy pokrivenej histórie a historiografie, prišlo znovuobjavovanie vymazaných mien a nepohodlných tém. Na druhej strane – nemálo diváckych, obľúbených, pútavých, už i kultových vojnových filmov dodnes rotuje v televíziách bez ohľadu na to, že podávajú skreslený obraz o Povstaní, o vojne, bez ohľadov na dobovo účelovo zmenené fakty a na adorované zásluhy komunistov či sovietskych partizánskych veliteľov a komisárov.  •

• Záber z filmu Veľká noc a veľký deň (réžia Štefan Uher, 1974, 87 minút) • (Foto: Václav Polák. Zdroj: © Slovenský filmový ústav – fotoarchív.)

 „Hrané kinofilmy, vyrobené za ostatných sedemdesiat päť rokov, spracovala metódou komparatívnej analýzy Eva Vženteková,“ približuje prácu na zaujímavej knihe Eva Filová, ktorá sa sústredila na dokumentárne filmy cez prizmu pravdivosti a lživosti, cez hľadisko inovácie a opakovania, cez pohľady na narábanie s archívnym a so živým materiálom. „V historickom oblúku od dokumentu k hranému filmu – od autentickosti k dramatizácii v knihe nájdeme témy: Veľký boj a veľké oslavy, Malé histórie, Komunisti a generáli, víťazi a porazení, Pocta internacionalizmu, Vojna a Povstanie v umení, Holokaust a konšpiračné mlčanie, Revízia histórie po roku 1989, Priestory a prostredia, Obraz muža a obraz ženy, Toposy správania, Náboženstvo a cirkev vo filmoch a tak ďalej,“ podrobne konkretizuje Eva Filová. Prečo práve táto téma, tieto témy? „Ide o veľmi dôležitý úsek našej novodobej histórie, ktorá neustále rozdeľuje spoločnosť a vyvoláva vášne,“ vysvetľuje Eva Filová, dodávajúc: „Pritom fakty, deportácie ani obete sa nedajú vymazať, poprieť. V ostatných rokoch vyšlo u nás veľa zaujímavých kníh, publikácií, monografií, biografií či autobiografií, ktoré sa detailne zaoberajú jednotlivými aspektami vojnového Slovenského štátu; vojenským, politickým, hospodárskym, aspektom každodennosti, arizáciou a deportáciami, odporom proti ľudáckemu režimu, propagandou… To všetko skladá mimoriadne plastický obraz – a ten vôbec nie je čiernobiely, ako tomu bolo za komunizmu, kedy ‚bolo jasné‘ kto je víťaz a kto je porazený, kto je dobrý a kto zlý. Rozhodli sme sa pozrieť na to, ako sa jedna totalita zmocnila inej totality, akým spôsobom sa prezentoval obraz vojnového Slovenského štátu alebo napríklad na zásluhy komunistov na Povstaní.“ Na otázku prečo práve dokumenty, Eva Filová odpovedá: „Skúmať filmy bez ich videnia by nebolo možné. Žiaľ, len vzácne sa niektorý z nich objaví ako bonusový materiál na DVD či Blu-ray. Napríklad, súčasťou DVD Obchod na korze sú dve krátke povojnové agitky Jána Kadára. Vďaka spolupráci so Slovenským filmovým ústavom som v rokoch 2014 až 2020 pre Kino Lumière pripravovala cyklus tematických pásiem z archívnych filmov, niektoré boli venované aj Povstaniu. Mala som teda možnosť vidieť veľké množstvo filmov, porovnať dobovo podmienené či autorské prístupy, zmeny hľadísk i naopak – pozrieť sa na návraty na rovnaké miesta a k rovnakým témam. Bola to užitočná skúsenosť. Texty v knižke sú doplnené fotografiami z archívu Slovenského filmového ústavu – a treba povedať, že sme sa vyhýbali notoricky známym záberom z filmov a takým ilustráciám z filmových scén, ktoré verejnosť pozná. Slovenský film je, podľa mňa, oveľa rozmanitejší, než sa navonok prezentuje. Netreba sa naň pozerať iba čiernobielo, ako na ‚dobré filmy‘ a na ‚zlé filmy‘.“  

•  Mgr. Eva Filová, ArtD absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1996) a Filmovú a televíznu fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2001 – 2006), kde pedagogicky pôsobí. Napísala knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme (2013), zostavila, spolu s Václavom Macekom, zborník Hľadanie nového priestoru. peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika (2018). Je spoluautorkou obľúbeného a populárneho rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 – 2014) aj niekoľkých edukatívnych projektov. Dramaturgicky a lektorsky spolupracuje s Kinom Lumière, s festivalmi 4 živly, Febiofest, Art Film Fest.  •
 PhDr. Eva Vženteková (publikovala i pod menom Eva Dzúriková) po absolvovaní kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave publikuje filmové recenzie a texty v rôznych periodikách. Je autorkou monografií Dejiny filmovej distribúcie v organizácii a správe slovenskej kinematografie (1996) a Diptych Štefana Uhra Organ a Tri dcéry (2013), aj knižného rozhovoru Vyznanie tajného kňaza (2010). Prvé dva uvedené tituly boli ocenené prémiou Literárneho fondu.  •
~  ~  ~
•  súvisiaci článok  •
•  Dokument o dokumentovaní dôb
(s rozhovorom s Evou Filovou nielen o monografii, SME blog)  —  link.  •

 Monografia  Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 vznikla v úzkej spolupráci so Slovenským filmovým ústavom. Vydanie monografie finančne podporili: Audiovizuálny fond a Literárny fond.  •
~  ~  ~
  Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945, Vydavateľstvo Drewo a srd, Bratislava,  edícia filmodrom ~ počet strán: 388 ~ väzba: brožovaná ~ ISBN: 978-80-89550-69-2.  
~  ~  ~

•  Vydavateľstvo Drewo a srd, Bratislava  —  link.  •
•  zdroje článku  •
•  Korešpondencia autora s Evou Filovou a archívy autora.  •

Teraz najčítanejšie

Martin Droppa

Som novinár, reportér, editor, bloger, reportážny a dokumentárny fotograf. Prvý článok som mal zverejnený v novinách v roku 1977. Písal som pre okresné noviny Liptov, pre SME na..., SME, Hospodárske noviny, Formát, .týždeň, na web SME blog. Spolupracoval som s režisérom Martinom Hanzlíčkom a s Fedorom Gálom na tvorbe niekoľkých filmových dokumentov. Organizujem Literárnu súťaž KongenScript. Zaujímam sa o umenie - výtvarné, kinematografiu, fotografiu, hudbu, literatúru, o dejiny II. svetovej vojny. Mojou najobľúbenejšou hudobnou skupinou života je Pink Floyd a tvorba jej sólistov. Milujem Psíkov, Psov, Francúzsko, Poľsko a Sever. Autor mojej profilovej fotografie: © Andrej Bán. Môj e-mail: droppa.martin (at) gmail.com