Denník N

Budúcnosť s COVIDom po dosiahnutí komunitnej imunity

Čo sa pravdepodobne stane s vírusom SARS-CoV-2 keď dosiahneme komunitnú imunitu? Vírus zmizne? Zostane cirkulovať v populácii? Budeme mať lockdowny každú zimu?

Dnes vyšiel článok v časopise Science, ktorý sa snaží odpovedať na tieto otázky. Pomocou analýzy nákazlivosti a imunity voči ostatným známym ľudským koronavírusom, ktoré momentálne cirkulujú v populácii a spôsobujú nádchy zistili, že imunita zabraňujúca infekcii je relatívne krátkotrvajúca, zatiaľčo imunita, ktorá zabráni horšiemu priebehu ochorenia je dlhotrvajúca.
Z týchto dát vyplýva, že keď sa dosiahne komunitná imunita t.z väčšina dospelej populácie získa imunitu či už očkovaním, alebo prekonaním ochorenia COVID-19 a vírus sa stane endemickým, tak bude už primárne infikovať iba deti, pre ktoré ale nepredstavuje väčšie riziko ako napr. nádcha. Toto je spôsobené hlavne tým, že starší ľudia už boli za ich život niekoľkokrát vystavení SARS-CoV-2 a ich imunitný systém si už pamätá tento vírus.
V tomto ohľade je SARS-CoV-2 pre ľudstvo veľmi priaznivý vírus. Keby sme totižto mali pandémiu vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie smrteľné pre deti, tz. úplne opačné riziko na základe veku ako je teraz pri COVID-19, tak by takáto predikcia bola oveľa horšia, keďže deti by sa prvýkrát stretávali s pre nich veľmi nebezpečným vírusom.
Aj pre toto je veľmi dôležité aby sa ako prvé zaočkovali ohrozené skupiny ľudí. Len týmto sa dá znížiť úmrtnosť na COVID-19 aj o viac ako 85%. Totižto keď sa nebudú prepĺňať nemocnice a nebudú umierať ľudia nebude ani pandémia a my sa budeme môcť vrátiť k normálnemu životu. Preto skúste presvedčiť hlavne starších ľudí vo vašom okolí, nech sa dajú zaočkovať, je to momentálne veľmi dôležité.

Teraz najčítanejšie

Dominik Hrebík

Špehujem a študujem vírusy a proteíny pod elektrónovým mikroskopom. Pracujem ako PhD študent v laboratóriu Pavla Plevku http://plevkalab.ceitec.cz/ Tiež vytváram memes o kryo-elektrónovej mikroskopii, tie uverejňujem na mojom twitteri https://twitter.com/F4ustus