Denník N

To, že východ prišiel o nové vlaky, je nesprávne. Musíme riešiť regionálne rozdiely

Keďže som Lipianec, trasa Lipany-Prešov-Košice je mojou domovskou a známou trasou, na ktorej som cestoval a cestujem pomerne často. Aj preto som s veľkým prekvapením a tiež s nevôlou prijal správu o tom, že železnice presunuli modernejšie súpravy do západnejších častí republiky a ako náhradu na východ poslali menej kvalitné vozne. Regionálne rozdiely a ich nevyrovnávanie sú problémom, ktorý je omnoho širší ako polemika týkajúca sa železníc. Infraštruktúra je však veľmi dôležitou časťou kvality života obyvateľov a komfort železničnej dopravy je pre množstvo pravidelne za prácou dochádzajúcich ľudí témou, s ktorou sa stretávajú každý deň.

Z uvedenej problematiky vyplýva jeden vážny a nepriaznivý fakt, a síce, že ľudia, ktorí žijú v jednom štátnom celku v ktorom sú si zákonne rovnocenní, do štátnej pokladnice platia rovnaké dane a ktorí si kupujú lístok s rovnakou cenou, dostávajú odlišnú kvalitu verejnej služby, čo je určite hodné minimálne zamyslenia sa.

Vlak na trase Lipany-Prešov-Košice spája 2. a 3. najväčšie mestá na Slovensku, početné aglomerácie a spádové oblasti s relatívne veľkým počtom obyvateľov pravidelne, často každodenne dochádzajúcich do práce. Vlak na trati Poprad-Stará Ľubovňa spája oblasti v ktorých sa nachádzajú 2 národné parky (TANAP a PIENAP) a množstvo prírodných, kultúrnych a historických pamätihodností, ktoré sú významné z hľadiska propagácie cestovného ruchu.
Preto som veľmi rád, že predseda Prešovsého samosprávneho kraja Milan Majerský sa ešte v októbri minulého roka obrátil na ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala, aby prehodnotil rozhodnutie v tejto veci, a apeloval na neho aj počas tlačovej konferencie v sídle kraja v decembri.

Chcem sa predsedovi Majerskému poďakovať, že vyzval ministerstvo, “aby nám nevzalo aj to, čo sme tu už mali a aby to nebolo úpadkom Prešovského samosprávneho kraja. V Prešovskom kraji je najnižšia HDP na obyvateľa, najnižšie mzdy a najvyššia nezamestnanosť, na druhej strane mnoho prírodných krás. Našich ľudí a potenciál nášho kraja treba podporiť”. Taktiež sa podpisujem pod jeho slová o tom, že “železničná osobná doprava, pokiaľ je plne v rukách štátu, by mala byť nástrojom vyrovnávania regionálnych rozdielov, nie ich ďalšieho prehlbovania”.

Ľudia cestujúci na trati Lipany-Prešov-Košice cestujú v starých, polstoročných vozňoch, ktoré sú často špinavé a nehygienické. Je tiež pravdou aj to, že podmienkam v nich čiastočne prispieva aj časť rómskej menšiny. Často je ľudsky až nedôstojné s niektorými spoluobčanmi a so skupinami obyvateľstva cestovať v jednom vozni, alebo vozeň po nich užívať. A je naivné myslieť si, že útla sprievodkyňa s nimi dokáže vo vlaku urobiť poriadok. Tu už však prichádzame k ďalším dlhodobo neriešeným problémom východného Slovenska, ktoré sa aj vďaka nečinnosti uplynulých vlád citeľne nezlepšili.

Staré vlaky sú jednoducho nielen nekvalitné s nižším komfortom cestovania, ale ich poruchy tiež spôsobujú, že železničná doprava nie je plynulá a že cestujúci sa nemôžu včas dostať tam kam chcú, pretože ich vlak mešká alebo tiež nestihnú prípoj. Aj mne osobne sa stalo, a to trať Lipany-Prešov-Košice nevyužívam každý deň, že som kvôli 65 minútovému meškaniu v cieľovej stanici nestihol rýchlik vedúci do Bratislavy. Musel som si počkať na ďalší, ktorý išiel za 2 hodiny, pričom pani pracovníčky na pokladničnom mieste na stanici v Košiciach spočiatku ani poriadne neverili, že sme také meškanie s uvedeným osobným vlakom mali.

Preto sa tiež pýtam na to, kde je premiér Igor Matovič? Jemu zlá kvalita verejných služieb na Slovensku neprekáža? Čo keby prestal s infantilnými statusmi na Facebooku či s nedôstojnými urážkami a hádkami so svojimi koaličnými partnermi a začal sa venovať aj tejto problematike? Keby podobné vlaky ako na východe Slovenska jazdili na jeho západe, ľudia by sa začali búriť a absolútne by na železničnú prepravu zanevreli. V čom sú ľudia na východe menej dôstojní ako tí, ktorí sa nachádzajú omnoho bližšie pri Bratislave, aby mohli žiť menej dôstojne? Prečo ak nedostávajú rovnakú kvalitu služieb, uhrádzajú cestovné lístky v plnej výške? Je smutné, že premiér avizoval príchod sociálneho balíčka, kvôli ktorému sme mali zbytočne nafúknutý deficit štátneho rozpočtu, ale vyrovnávanie regionálnych rozdielov a zvyšovanie kvality života obyvateľov v menej rozvinutých regiónoch pre neho až takou zaujímavou témou evidentne nie je.

Preto sa chcem ešte raz poďakovať predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Milanovi Majerskému, že sa zastal občanov, aj všetkým ľuďom, ktorí apelujú na vládu a pracujú na náprave.

Priložené fotografie starých vozňov zobrazujú aktuálne podmienky, v ktorých ľudia cestujú na trase Lipany-Prešov-Košice.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.