Denník N

Podávajú nadľudské výkony, ich povolanie je aj tak dehonestované

Lívia Svetlošáková, zdroj: Lukáš Zachar
Lívia Svetlošáková, zdroj: Lukáš Zachar

Lívia Svetlošáková vyštudovala právo, pracovala na exekútorskom úrade aj v súkromnej sfére. Chcela sa viac angažovať v pomoci ostatným. Začala preto pomáhať s právnym poradenstvom týraným matkám a ľuďom bez domova. Dnes učí angličtinu a snaží sa svojich žiakov motivovať, aby sa v živote nevzdávali. Ako po nových skúsenostiach vníma učiteľské povolanie?

Po prvom dni v Handlovej, som vedela, že tu nechám časť svojho srdca,” hovorí Lívia, ktorá učí na Základnej škole Školská v Handlovej už druhý rok.

Jej deti sú živé, hravé a každé z nich si nesie svoj jedinečný príbeh, radosti aj ťažkosti. Lívia sa teší, že im na ich životnej ceste môže čosi odovzdať. Minulý rok, kým svet nezasiahla pandémia, stihla so žiakmi absolvovať školskú prespávačku a pravidelne sa stretávali aj po vyučovaní počas čitateľských poobedí.

Okrem toho plánuje organizovať školské talkshows, kde by chcela predstaviť žiakom inšpiratívne vzory, ktoré často vo svojom okolí nemajú. Žiaci by sa cez osobné stretnutia so zaujímavými osobnosťami dozvedali o rôznych pracovných pozíciách. Niektoré povolania sú pre nich veľmi vzdialené.

“Moji žiaci mi často nastavujú zrkadlo a sú náročnými poslucháčmi. Pracujeme na tom, ako sa poučiť z chýb a nesprávnych rozhodnutí. Je pre nich nezvyčajné vidieť, že aj dospelí si vedia priznať chyby. Nie sú na to zvyknutí. Snažím sa ich povzbudzovať, aby sa v živote nevzdávali, a aj keď sa občas v živote vyberú nesprávnou cestou, stále môžu dať sebe aj iným druhú šancu.”

Pandémia narúša vzťahy medzi deťmi

Lívia sa počas prvého roka snažila najmä upevňovať vzťahy v triede, čo však narušil nový koronavírus a kríza, ktorú so sebou priniesol. Momentálne učí cez dostupné online platformy, žiaci si na ne rýchlo zvykli.

Vďaka sponzorom sa Lívii a jej kolegom podarilo získať viacero notebookov, takže počas druhej vlny mala prístup k online vzdelávaniu už celá trieda.

V tomto období tiež vzniklo množstvo podporných stránok, skupín na sociálnych sieťach či webinárov, ktoré pedagógom pomáhajú skvalitniť dištančné vzdelávanie. Líviiným žiakom však chýba osobný kontakt, rozhovory cez prestávky či spoločná zábava.

Lívia na exkurzii so svojimi žiakmi, zdroj: archív ZŠ Školská Handlová

“Neodvážim sa predikovať, aký veľký dopad budú mať posledné mesiace. Akademicky sa priepasť medzi nimi stále zväčšuje, často sa cítia ohrozené, niekedy sú apatické, chýba im motivácia či technické vybavenie. Budovanie vzťahov a tiež charakterové vzdelávanie, ktoré by malo byť prioritou, sa v online priestore nerobí ideálne.”

Lívia však oceňuje nadprácu vedenia školy, ktoré je veľmi aktívne, zapája sa do rôznych projektov zameraných na inovatívne vzdelávanie a pomáha svojim učiteľom aj počas náročnej epidemiologickej situácie. Takéto šťastie však nemajú pedagógovia na všetkých školách a povolanie učiteľa je v spoločnosti často dehonestované.

“Niektorí kolegovia podávajú nadľudské výkony. Sú nie len pedagógovia, vychovávatelia, administratívni pracovníci, ale aj psychológovia, ktorí často prví odhaľujú detské problémy a podávajú pomocnú ruku. Nedá mi nevyzdvihnúť ich obetavosť, odhodlanosť s akou pristupujú k svojmu povolaniu napriek náročným podmienkam.”

Práca, ktorá by dávala väčší zmysel

Možnosť učiť nepedagógom počas dvoch rokov garantuje školský zákon, podmienkou je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Bežne túto možnosť ľudia nevyužívajú. Ako vyštudovaná právnička sa Lívia rozhodla na dva roky stať učiteľkou a zažiť si realitu slovenského školstva prostredníctvom leadership programu Teach for Slovakia.

Program je otvorený všetkým absolventom pedagogických aj nepedagogických odborov, ktorý majú okrem učenia záujem aj o profesný a osobnostný rast. Lívia sa do programu pridala, pretože dlhodobo túžila po práci, ktorá by jej dávala väčší zmysel.

Počas prvej vlny koronakrízy sa Lívia zapojila do televízneho vysielania Školský klub, zdroj: archív Lívii Svetlošákovej

“Program Teach for Slovakia ma zaujal najmä svojou víziou dať šancu na vzdelanie a budúcnosť všetkým deťom, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Komunita, tréningy a mentoring však predčili moje očakávania. Nastavenie programu ponúka príležitosť zdokonaľovať sa vo viacerých zručnostiach, pričom mňa najviac zaujali workshopy zamerané na projektový manažment, komunikáciu či kariérne poradenstvo.”

Lívia zvažuje, že ostane v regióne aj po dvoch rokoch s Teach for Slovakia. Vníma potrebu networkingu, spájania škôl, jednotlivých pedagógov a inšpiratívnych ľudí v kraji.

Ak by sa jej podarilo získať podporu mesta, chcela by v spolupráci s organizáciou Pontis vybudovať miestny Edupoint, ktorý by slúžil na vzájomné stretávanie a rozvoj ľudí pracujúcich v školstve.


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 53 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.