Denník N

Hipster primátorom? Čo stálo za jeho víťazstvom?

Trnavu, alebo aj Malý Rím, ako ju zvykne väčšina Slovákov nazývať, si len máloktorý Trnavčan vie predstaviť bez povestných kostolov a chrámov, mestskej veže, hradieb či dobrého piva. Dnes je presne takouto samozrejmosťou Trnavy bradatý muž v klobúku, ktorý sa preháňa centrom mesta na bicykli staršom ako je on sám. Tento pán sa volá Peter Bročka a je prvým mužom Trnavy.

Už prvý pohľad na tohto človeka svedčí o tom, že nie je úplne takým primátorom, na akých sme na Slovensku zvyknutí. Oblek, štýlový klobúk, hustá brada, dedov bicykel ako služobný dopravný prostriedok, selfie fotky z pracovnej porady komisie – to všetko nasvedčuje tomu, že máme dočinenia s novým typom primátora. Čo stálo za jeho víťazstvom? Aká bola jeho kampaň? Kto ho vlastne volil? Na tieto otázky sa pokúsime v nasledovnom texte zodpovedať.

Volebná podpora na juhu a severe mesta

Údaje o výsledkoch volieb na úrovni volebných okrskov nám umožňujú nahliadnuť na rozloženie volebnej podpory v priestore. Takto sme sa pokúsili zobraziť aj podporu súčasného primátora Trnavy.

Kliknite na mapku pre plné zobrazenie.

V mapke je možné sledovať, že výraznejšiu volebnú podporu získal súčasný trnavský primátor prevažne v okrajových častiach mesta, ktoré sú charakteristické domovou zástavbou alebo priemyselnými oblasťami. Na juhu ale z výraznejšej podpory vytŕča časť, ktorá je zastavaná klasickými „činžiakmi“. Silnejšiu pozíciu mal Bročka tiež v niektorých centrálnych častiach mesta a na severe. Naopak, slabšia podpora je koncentrovaná v širšom centre mesta a na západe.

Rozdiely vo volebnej podpore medzi jednotlivými oblasťami nie sú až tak výrazné, aby sme mohli hovoriť o nejakom názorovom rozpoltení mesta. Práve naopak, Bročka získal v najslabších okrskoch okolo 34% a v najsilnejších približne 60%. To svedčí skôr o mierne stabilnom rozložení Bročkovej popularity v priestore mesta. Hrubý náhľad na mapu však naznačuje, že silnejšiu podporu mal Bročka v oblastiach zastavanými domami a naopak slabšiu na klasických panelákových sídliskách.

Kandidát pravice?

V súboji o primátorské kreslo sa stretlo celkom päť kandidátov. Peter Bročka a Jozef Kolner ako nezávislí, Robert Schmidt za SNS, Bystrík Stanko za vládny Smer-SD a Ján Žitňanský za širokú stredopravú koalíciu. Korelačnou analýzou výsledkov všetkých kandidátov môžeme hrubo vyhodnotiť, s kým Bročka vlastne súperil a kto predstavoval jeho politický protipól. Výsledky korelačnej analýzy ponúka nasledovná tabuľka.

Korelačný koeficient
Kandidát Strana Peter Bročka
Jozef Kolner NEKA -0,448
Robert Schmidt SNS 0,117
Bystrík Stanko Smer-SD -0,712
Ján Žitňanský Pravicová koalícia -0,502

Najsilnejší záporný korelačný vzťah volebných výsledkov má bradatý muž s kandidátom za Smer-SD Stankom. To, zjednodušene povedané, znamená, že kandidát vládneho Smeru získaval nižšiu podporu práve na miestach, kde Bročka dosahoval vyššiu a naopak. Peter Bročka bol, pravdepodobne neúmyselne, „opozičným“ kandidátom.

Vysvetliť rozloženie Bročkovej podpory v priestore mesta by sme mohli pomocou regresného modelu, do ktorého vložíme volebné výsledky parlamentných volieb z roku 2012. Ten nám môže ukázať, s volebnou podporou ktorých strán má jeho podpora najsilnejší vzťah. Nasledovná tabuľka ponúka regresný model, do ktorého sme zaradili relevantné politické subjekty.

Regresný model
Strana B
KDH -0,384
SNS -0,477
OĽaNO -0,118
SaS 1,324
Smer-SD -0,106
MOST-HÍD 0,836
SDKÚ 0,453
Konštanta 46,5

Regresná analýza zjednodušuje vzťahy medzi sledovanými premennými do lineárnej priamky pomocou metódy najmenších štvorcov. Priamka je definovaná ako: podpora Bročku = konštanta + podpora danej strany * b.  Z vyššie predstaveného regresného modelu teda vyplýva, že primátorovú volebnú podporu najviac vysvetľuje volebná podpora SaS z roku 2012. Podľa modelu, so zvýšením volebnej podpory SaS o 1% rastie Bročkova podpora o 1,3%. Relatívne silné vzťahy môžeme pozorovať aj s podporou MOST-HÍD či SDKÚ. Naopak, slabý vzťah môžeme pozorovať s podporou vládneho Smeru-SD a najsilnejší negatívny vzťah s podporou SNS. Tiež môžeme podľa modelu povedať, že s nárastom volebnej podpory SNS o 1% klesá volebný zisk primátora približne o 0,4%.

Vzťah Bročkovej podpory a podpory SaS v posledných voľbách do Národnej rady možno demonštrovať aj porovnaním mapy vyššie s nasledovnou mapou zobrazujúcou rozloženie volebnej podpory SaS.

Kliknite na mapku pre plné zobrazenie.
Kliknite na mapku pre plné zobrazenie.

Vyššie uvedená analýza nám naznačuje, že súčasný primátor Trnavy bol zvolený práve hlasmi pravicovo liberálnych voličov. S primátorom sme sa stretli, aby sme sa ho opýtali mimo iného aj na to, či cielil práve na voličov SaS.

Len jeden billboard a žiaden guľáš

Podobne v netradičnom duchu, ako je on samotný, sa niesla aj jeho volebná kampaň. Tá bola hradená len zo súkromných zdrojov, keďže, podľa jeho slov, za jeho osobou nestála žiadna politická strana. Celý proces financovania mohli dokonca občania sledovať online. Kampaň bola postavená na jedinom billboarde a vytlačených letákoch, ktoré sa dávali ľuďom do schránok. Voličom sa tento kandidát na primátora prihováral zo sociálnej siete, kde pre nich natočil niekoľko motivačných videí a vytvoril aj tzv. brockomiks. Týmto spôsobom ľudí nabádal, aby sa zúčastnili volieb a pomohli dosiahnuť zmenu v meste. Na miesto rôznych gulášových mítingov, rozdávania balónov alebo verejných vystúpení mohli občania Petra Bročku stretnúť v teréne, kde sa venoval zveľaďovaniu komunity.

Dobrovoľníctvo a snaha pomôcť vlastnoručne skrášliť mesto je to, čomu sa dnešný hlavný šéf Trnavy venoval už niekoľko rokov pred tým, ako bol zvolený do funkcie. Patrí totiž k zakladateľom občianskeho združenia Lepšia Trnava. V tomto združení pracoval ako projektový manažér a spoločne s ďalšími aktivistami v meste zbierali odpadky, kosili trávu, maľovali fasády miestnych škôlok, opravovali lavičky či rekonštruovali detské ihriská. Spoločne s niekoľkými dobrovoľníkmi sa nakoniec rozhodli pre vstup do komunálnej politiky, s jasnou víziou lepšej Trnavy.

Volebný program ,,Za lepšiu Trnavu“, ktorý Peter Bročka vytvoril spoločne s tímom nezávislých kandidátov, je pomerne pestrý a podrobne rozpísaný. Program sa okrem iného zameriava na budovanie a zlepšenie vzťahu  občan – mesto. Hlavným cieľom je pritom väčšia otvorenosť, transparentnosť financovania a kvalitnejšia komunikácia. V programe sa spomína aj vytvorenie Rady starších a Rady mládeže ako dvoch poradných orgánov primátora v rámci podpory a spolupráce generácii.

Dnes už hlavný predstaviteľ mesta ani vo volebnom programe nezanevrel na podporu komunitného života a dáva v ňom prísľub aktívneho primátora. Primátora, ktorý sa bude podieľať na komunitných akciách, ktoré nesú názov ,,Brigáda s primátorom“. Primátora, ktorý bude inovatívny a verejnosti bližší. Časť volebného programu venovaného doprave je orientovaná hlavne na cyklistiku. Keďže samotný primátor využíva bicykel ako dopravný prostriedok, niet divu, že sa táto časť programu spája hlavne s ňou. Predovšetkým sa zameriava na budovanie cyklotrás, na zavedenie úradníckych bicyklov, podporu študentskej požičovne bicyklov  či vytvorenie tzv. cykloškoly (výchovné videá pre cyklistov). Zaujímavosťou volebného programu je, že neobsahuje žiadne investičné akcie.

Hipster a politický marketing

Prvý muž Trnavy je často označovaný pojmom „hipster“, najmä pre jeho bradu a bicykel. On sám však tvrdí, že bradu nosí už dávno a za hipstera sa nepovažuje. „Bradu mám už od vysokej a na bicykli jazdím už dávno“, vysvetlil Bročka. Odmieta tiež, žeby tento štýl používal ako súčasť predvolebnej kampane.

Zaujímavý je aj primátorov postoj k politickému marketingu. Podľa neho „politický marketing nefunguje“. Na svoju kampaň si nenajal žiadnu konzultačnú agentúru, voličov neselektoval, kampaň necielil a nerealizoval ani prieskum. Za jeho víťazstvom podľa jeho slov stojí dlhodobá práca pre mesto. Peter Bročka zároveň poprel, že by jeho aktivity boli cielené len na pravicových voličov.

Peter Bročka je svojím spôsobom fenomén. Osobnosti ako on v slovenskom komunále nezvyknú vyhrávať voľby. Ale on vyhral. Odmietol tradičné metódy predvolebného boja a vsadil na dlhodobú prácu pre mesto, ktorú vedel veľmi správne a efektívne komunikovať s voličmi. Mal aj svojím spôsobom kúsok šťastia, pretože sa zviezol na veľmi zle vyplnenom stredopravom priestore politického spektra, resp. na takzvaných „protestných“ hlasoch. Súvislosť jeho podpory s podporou SaS môže byť daná tým, že jeho osobnostný brand asociuje hodnoty, ktoré v minulosti hľadali voliči SaS práve v strane SaS.

Bročkovo víťazstvo v komunálnych voľbách je akýmsi symbolom víťazstva dynamického občianskeho atavizmu nad tradičnou komunálnou politickou elitou. Je na mieste otázka, či Bročka ostane výnimkou potvrdzujúcou pravidlo, alebo sa z toho stane trend. To nám môžu ukázať práve nadchádzajúce parlamentné voľby.

Pri odchode z Trnavy sme Petra Bročku zahliadli, ako sa medzi radnicou a mestským úradom presúva na bicykli.

Daniel Kerekes a Katarína Krištofová
Foto: fanpage Petra Bročku

Teraz najčítanejšie

POLITICALCONSULTING.SK

Blog sa venuje problematike volieb, politickému marketingu a manažmentu a politickej komunikácii.