Denník N

List Igorovi M.

Charlie Chaplin
Charlie Chaplin

„Vôľa k pravde núti k otvorenosti, vôľa k moci k uzavretosti.“ 1.

Začal som slovami filozofa  K. Jaspersa. Skúsim sa pozrieť na tieto slová optikou modernejšou a možno viac v intenciách riadenia štátu. Predstavujem si onú krabicu, to je to naše  myslenie a nazeranie na svet, keď sa otvorí a my z nej obrazne povedané, vystúpime. Vidíme seba samých, svoje miesto. Možno aj svoje nedostatky v riadení. Teda možno uvidíme všetko viac v realite. Možno viac v pravde.

Na druhej strane, ak pomyselne ostávame v onej krabici, jednak strácame pravdivý a reálny pohľad na seba, na svoje realizovanie sa a rolu a jednak, sekundárne, budeme presvedčení, že pravdu vlastníme a že si ju otočíme na „svoj obraz“ kedykoľvek sa nám zachce. Inak povedané, že máme moc nad všetkým, a to len preto, mýliac sa, že si nenastavujeme zrkadlo pravdy.

Ako potom vyzerá taký predseda vlády, alebo parlament, či vláda v prenesenom význame filozofie Jaspersa? Ako zdanlivo dobre fungujúci stroj, navonok, a sebavedomý predseda vlády, ktorý je však po vzoru Andersena, „nahý“…

Vôľa, alebo túžba po moci je v nás, o tom niet pochýb, ostávame však v omyle, ak predpokladáme, že to nejde paralelne so skromnosťou a teda prerozdelením moci  /medzi ostatných v tíme/. Respektíve, otvorením sa svetu /spoluprácou s inými stranami, odborníkmi, vedcami a pod. /Sulíkom…/

Vystúpime z krabice a zisťujeme, že moc môžu mať súčasne s našou mocou aj naši partneri, dokonca opozícia a že vo vláde  nemusím mať moc iba ja, ako jej predseda, ale že moc môže a musí mať predsa celá vláda. Vlastne celý štát. Každý jeden človiečik v nej.

Možno tak nejako si môžeme vysvetliť a aplikovať myšlienky filozofa na našu súčasnosť a politické dianie…

A všimni si, Jaspers dáva do protikladu pravdu a moc, nie pravdu a klamstvo…

  1. Jaspers, K., „Malá škola filozofického myslenia.“ Bratislava: Kalligram, 2002.

zdroj obr.: Charlie Chaplin, ABA Journal


Teraz najčítanejšie

Rudo Hauzer

Pôvodným povolaním je Rudo špeciálny a liečebný pedagóg. Absolvoval však aj postgraduálny výcvik v hlbinnej dynamickej psychoterapii a aj executive MBA v hodnote kvalitného auta, ale čo pre vzdelanie neurobíš... Napísal pár knižiek, založil a viedol pár firiem. Teraz má rozpísanú knižku esejí o riadení, ekonómii a psychológii s pracovným názvom „Hlavne v kontexte“. Zároveň dáva smerovanie svojej firme www.heffect.sk  Je aj šéfredaktorom portálu www.management.cz  a prevádzkuje privátnu terapeutickú prax www.specialnypedagog.com  Tak a je to...