Denník N

10 otázok pre ministra zdravotníctva k očkovaniu

Žiadam ministra zdravotníctva, aby verejne zodpovedal základné otázky k očkovaniu. Aby ľudia boli uistení, že proces očkovania je skutočne perfektne pripravený.

Spoločenskú diskusiu opäť ovládla téma plošného testovania, ktorá výborne pôsobí aj ako figový list na prekrytie tej najpodstatnejšej diskusie dnešných dní. A to témy očkovania. V aktuálnej situácii by sme mali sústrediť všetku našu energiu na efektívny a rýchly proces očkovania. To je cesta, ktorá skutočne zachraňuje životy a zabraňuje zbytočným úmrtiam. Nič lepšie ešte ľudstvo na prekonanie pandémie nevymyslelo.

Keďže považujem za nesmierne dôležité, aby boli čím skôr ustálené a komunikované všetky podstatné skutočnosti, ktoré sa realizácie očkovania týkajú, pričom iné cesty komunikácie zlyhávajú, rozhodla som sa komunikovať moje otázky na ministra zdravotníctva verejnou formou.

Vážený pán minister,

v záujme zvýšenia informovanosti o procese očkovania a uistenia ľudí o pripravenosti štátnych inštitúcií na jeho efektívnu realizáciu Vás žiadam o zodpovedanie nasledovných otázok:

  1. Aký je harmonogram plánovaných dodávok schválených vakcín proti COVID-19, t.j. koľko kusov vakcíny konkrétnej spoločnosti očakávame a kedy budú dodané na Slovensko? A koľko vakcín BioNTech-Pfizer Slovensko objednalo v rámci druhej vlny objednávok na začiatku tohto roka?
  2. Aký je harmonogram očkovania jednotlivých skupín obyvateľstva, t.j. odkedy a dokedy sa budú očkovať jednotlivé skupiny v rámci konkrétnej vlny (takýto harmonogram má napr. Dánsko).
  3. Čo sa deje s voľnými termínmi v prípade, ak sa nezaplnia plánované kapacity v jednotlivých očkovacích centrách? Na sobotu 16.1. zostávalo v systéme ešte viac ako 500 voľných miest (Trenčín, Žilina), keď zo stránky korona.gov zmizla možnosť prihlásenia sa na tento termín. Sú tieto termíny uvoľnené pre iné skupiny ľudí podľa očkovacieho plánu? Ak áno, pre ktoré a akou formou?
  4. Aké pokyny dalo ministerstvo jednotlivým očkovacím centrám k využitiu zostatkových vakcín, ktoré nie je možné opätovne uskladniť?
  5. Kedy sa začne registrácia ľudí z 2. vlny (ľudia nad 65 rokov a ľudia so zdravotnými indikáciami)? Oficiálna informácia na stránke korona.gov stále uvádza, že ľudia z 2. vlny sa majú začať očkovať už v januári. 
  6. Ako sa budú preukazovať zdravotné indikácie pre účely registrácie v rámci 2. vlny? Bude existovať alternatívna možnosť registrácie popri online registrácii? Napr. telefonická linka? Ak áno, kedy ju plánuje ministerstvo spustiť?
  7. Aký je postup pri očkovaní 2. dávkou vakcíny proti COVID-19? V akom časovom odstupe je indikované preočkovanie? Zvažuje ministerstvo zefektívniť proces očkovania a znásobiť počet zaočkovaných ľudí tým, že nebude odkladať polovicu dávok na preočkovanie? Ak nie, prečo?
  8. Prečo registračný systém neumožňuje zmenu alebo zrušenie termínu? Plánuje to ministerstvo upraviť? Tieto funkcionality sú dôležité, aby nedochádzalo k situácii, keď vznikajú medzery v procese očkovania tým, že zaregistrovaní ľudia neprídu. A budú obzvlášť potrebné, keď sa začne registrácie ďalšej vlny.
  9. Ako je zabezpečená stránka korona.gov a registračný systém na prihlasovanie na očkovanie proti prípadnému napadnutiu zvonka? Prebehlo na nej bezpečnostné testovanie? Boli odstránené všetky nálezy bezpečnostný rizík? Môže ministerstvo zverejniť správu z tohto testovania? V minulosti došlo k únikom dát o ľuďoch, ktorým bolo diagnostikované ochorenie COVID-19. Ako ministerstvo zabezpečilo, aby sa to neopakovalo aj v prípade registrácie na očkovanie?
  10. Ako je nastavená stratégia očkovania vo vzťahu k trvácnosti účinkov očkovania? Ak bežná populácia príde na rad až na konci leta, či začiatkom jesene, nebude potrebné v tej dobe preočkovať už tých, ktorí boli očkovaní medzi prvými?

Je dôležité, aby verejnosť mala čo najpresnejšie informácie k očkovaniu. Prispejeme tým k tomu, aby ľudia cítili, že proces očkovania je naozaj perfektne pripravený. Získajú tak potrebný záchytný bod v budúcnosti, ktorý im pomôže prekonať toto ťažké obdobie. V Dánsku už dnes ľudia vedia konkrétny dátum, kedy budú očkovaní. A to aj tí, ktorí prídu na rad napríklad v lete. Takáto vedomosť a jasné informácie určite prispievajú k lepšiemu zvládaniu ťaživej doby, ktorú dnes žijeme.

Ďakujem

Lucia Plaváková

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.