Denník N

Tým, ktorí zámerne zväčšujú spraviteľnú etiku

“People who equate all the different kinds of human activity to money are taking too primitive a view of things.” (Dirac)

štvrtý text konštruktivistického ihriska ‚Spraviteľná Etika‘

# Prototyp občianskej neposlušnosti ako kauzálnej komputačnej operácie

(1) Predchádzajúcimi 3 textami som do Borgesovho atlasu Obecných dejín hanebnosti pridal tri nové náčrty mapiek.

(2) Tento text je core mapkou konštrukcie pravdepodobne približne správnej kauzálnej etiky (PAC spraviteľnej etiky).

(3) PAC spraviteľnou etikou sa dajú konzistentne proaktívne/analyticky zastavovať Obecné dejiny hanebnosti.

(4) Nespraviteľnou sa potvrdzujú, (Turingov halting problém).

(5) Vizualizácia nápadu: Hraním na gitare,  klavíri,  glitchi *1 vzniká nová hudba. Hovorením o hudbe vznikajú slová, hudba zostáva stará donekonečna. 

*1 an on-topic fragment from https://pitchfork.com/reviews/albums/833-twoism/: „As convoluted as Autechre *2 were at the time, „Basefree“ stands as one of the most rhythmically complex Boards tracks, with a surging bass throb that pushes and stutters through a far-off siren as slurred roars escape like gas from the pounding pistons. It has an intense hyper-beat that was scarcely touched on in (later stuff)…“

*2 rotar from Tri repetae

(6) English executive summary to https://dennikn.sk/blog/2228688/thinking-during-a-pandemic/?ref=list

It doesn’t have to be due to our lazy brains. It is more likely, that we are not meeting the conditions of what is learnable, taking our reasoning out of the action (see the linked text in (2) above).

(7) Slovak executive summary:

Tento prototyp transformuje problém vládnutia do problému PAC naučiteľnosti. Jednotlivec občianskej spoločnosti si svojim proaktívnym trvaním na predkladaní iba naučiteľných riešení (PAC spraviteľná etika) zabezpečuje atmosféru motivovanej sebadôvery (hrá svoj pokus/omyl zásadne bielymi figúrami). Takto bez strachu z chyby prispieva do diskurzu občianskej spoločnosti, ktorá jeho pokus/omyl rýchlo validuje. Spolu si dávajú pravdepodobne približne najlepšie šance na prežitie. To, že sa ich diktatúra snaží demotivovať/ponižovať nenaučiteľnými riešeniami a tak vyraďovať ich myslenie a tvorivosť, viď (4), je viditeľný dôkaz, že patrí do bodu (1), čiže do Obecných dejín hanebnosti.

Responsible AI with TensorFlow

Príklad

Hi Scores

Príklad2

Rada jedného vedca: premiér by mal odstúpiť. Zachráni tým veľa budúcich životov.

…predchádzajúci blog                                    …nasledujúci blog

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Pred dva a pol rokmi sme založili OZ ETRI - https://etri.sk/, ktoré sa zaoberá učením humanitných predmetov nepamäťovým spôsobom. Myslíme si, že je to spraviteľné striktne iba zvnútra autonómnych agentov priamo z dát. Stačí ísť do prírody, zachytiť niečo, čo sa nám páči. A potom to spracovávať.  Napr. nahrať rieku a editovať to zvukovým editorom. Alebo nazbierať listy a potom skúmať ich žilkovanie, atď. Tak sa udržiava v hre motivácia prototypizáciou, ako to veľmi dobre vystihuje Unixovské pravidlo "Prototype before polishing. Get it working before you optimize it/Make it run, then make it right, then make it fast/90% of the functionality delivered now is better than 100% of it delivered never". Ak to robíme poctivo, nutne sa tým na spoločnom stole spredmetňuje niečo nové, tretie. Nezostáva iba pri prázdnych slovách, ktoré ako sa to ukáže vždy až v koncovke, nemajú žiaden abstrakčný/predikčný, ale iba pritakávajúci potenciál.