Denník N

Tým, ktorí zámerne zväčšujú spraviteľnú etiku 2

My inner voice answered, „Very well, but why do you think, Socrates, that this method of thinking and arguing can be used only for the study of numbers and geometric forms? Why do you not try to convince your fellow citizens to apply the same high logical standards in every other field, for instance in philosophy and politics, in discussing the problems of everyday private and public life?“ (Rényi)

piaty text konštruktivistického ihriska ‚Spraviteľná Etika‘

Tento text je konkretizáciou predošlého. Konkretizácia sa dá robiť iba kvantitatívne, komputačne. Lebo iba tak sa dá učiť zvnútra to, o čom hovorí Rényiho Sokrates. Inak by to bolo iba vonkajšie nalievanie hotových znalostí celého ľudstva do mysle jednotlivca (Borgesova Shakespearova pamäť, Funes, muž so zázračnou pamäťou).  A to nie je ani jeho učenie, ani jeho rozmýšľanie. Platí to, čo píšu vývojári AlphaGoZero:

„This technique is more powerful than previous versions of AlphaGo because it is no longer constrained by the limits of human knowledge. Instead, it is able to learn tabula rasa from the strongest player in the world: AlphaGo itself.“

moonMoons, elangt,  uun,  komposition no.1,  dec 19,  tortoise,  brickworks,  leprous,  reyes,  transcentience, biosphere – tie 2 skladby v playliste navyše treba preskakovať, nemajú s albumom nič spoločné, biosphere sa už dlhší čas fantasticky pohybuje na hranici tonality a atonality úplne bez rytmiky (čo považujem za nemožné).  A v tom nemožnom sa dá pokračovať aj s rytmikou do nekonečnatadeto,  a potom tadeto,  7  8  4  2  1. A potom tadeto.

Príklad

Happy Cycling

…predchádzajúci blog                                           …nasledujúci blog

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Pred dva a pol rokmi sme založili OZ ETRI - https://etri.sk/, ktoré sa zaoberá učením humanitných predmetov nepamäťovým spôsobom. Myslíme si, že je to spraviteľné striktne iba zvnútra autonómnych agentov priamo z dát. Stačí ísť do prírody, zachytiť niečo, čo sa nám páči. A potom to spracovávať.  Napr. nahrať rieku a editovať to zvukovým editorom. Alebo nazbierať listy a potom skúmať ich žilkovanie, atď. Tak sa udržiava v hre motivácia prototypizáciou, ako to veľmi dobre vystihuje Unixovské pravidlo "Prototype before polishing. Get it working before you optimize it/Make it run, then make it right, then make it fast/90% of the functionality delivered now is better than 100% of it delivered never". Ak to robíme poctivo, nutne sa tým na spoločnom stole spredmetňuje niečo nové, tretie. Nezostáva iba pri prázdnych slovách, ktoré ako sa to ukáže vždy až v koncovke, nemajú žiaden abstrakčný/predikčný, ale iba pritakávajúci potenciál.