Denník N

Ako u nás Kanaďania hľadali zlato, no našli „len“ teplú vodu

Z geotermálnej energie môžeme aj na Slovensku vyrábať zelenú elektrinu a teplo. Hydrogeologické podmienky nám prajú. Foto – Shutterstock
Z geotermálnej energie môžeme aj na Slovensku vyrábať zelenú elektrinu a teplo. Hydrogeologické podmienky nám prajú. Foto – Shutterstock

Slovensko „nesedí“ len na cenných kovoch, ale aj na geotermálnej energii.

Ku geotermálnej energii som sa dostal pred desiatimi rokmi na vysokej škole počas štúdia MBA programu. V prvom ročníku som sa rovnako ako ostatní študenti rozhodoval, pre aký projekt budem v rámci záverečnej práce robiť podnikateľský plán. Rovnaké zadanie majú všetci študenti MBA, vychádzajúceho z anglosaského systému vzdelávania.

V tom čase som sa už pomerne intenzívne „rýpal“ v alternatívnych spôsoboch výroby energie. Narazil som pri tom na viacero zaujímavých zdrojov, niektoré až hraničiace s konšpiračnými teóriami. Čítal som napríklad o zero-point energy respektíve dávnej idei Nikola Teslu vyrábať energiu z éteru. V reálnych podmienkach ma však zaujala práve geotermálna energia (skrátene geoterm), ako možnosť, ktorá sa vo svete aplikuje, má obrovský potenciál zmeniť svet energetiky k lepšiemu, no u nás zatiaľ o nej veľmi nebolo počuť.

Zistil som, že využívanie geotermálnej energie je globálne výrazne stúpajúcim trendom, pretože má najlepší potenciál spomedzi všetkých obnoviteľných zdrojov. V dnešných podmienkach je teda jej energetické využitie efektívnejšie ako v prípade vody, vetra či slnka.  A tak som sa začal o geoterm intenzívne zaujímať.

Vtedy by mi nenapadlo, že sa do pár rokov môže môj študentský biznis plán výstavby prvej geotermálnej elektrárne na Slovensku premeniť na skutočnosť. Ale pekne po poriadku…

Zahraniční investori projekty nedotiahli  

Prečo vôbec geotermálna energia? Základná argumentačná trojčlenka je nasledujúca. Teplo nahromadené pod zemským povrchom:

1. má vysoký energetický potenciál
2. je lokálne dostupné
3. a je prakticky nevyčerpateľné.

Znamená to, že ak narazíte na horúcu vodu, môžete z nej desiatky rokov vyrábať teplo a elektrinu pre domácnosti a priemysel v okolí, a to bez zaťažovania životného prostredia vzhľadom na minimálnu až žiadnu emisnú stopu. Dá sa tak robiť v nepretržitej prevádzke, keďže čerpanie vody nezávisí od toho, či svieti slnko alebo fúka vietor. Na výrobu tepla a elektriny z geotermu nie je nutný transport a spaľovanie fosílnych palív alebo štiepky (biomasy), ktoré produkujú obrovské množstvá emisií. Šetrí sa tak zásadným spôsobom životné prostredie.

Geotermu som počas školy prepadol natoľko, že som sa mu chcel venovať aj po štúdiu. Záverečná práca mala pozitívne hodnotenia a aj vďaka jednému z amerických lektorov na škole som sa dostal ku kontaktu na firmu v Česku, ktorá v tom čase pracovala s Američanmi na geotermálnych projektoch v našom regióne. Stretol som sa s nimi, odprezentoval im svoj projekt a napokon ma zamestnali.

Predchádzalo tomu odkúpenie geotermálnych projektov, ktoré u nás začala v roku 2010 rozpracúvať kanadská firma Eurasian Minerals. Tá patrila medzi zahraničných investorov, ktorí na území Slovenska chceli hľadať zlato. Všeobecne sa vie o tom, že je ho u nás dostatok.

Kanaďania už vtedy tušili, že medzi výskytom zlata a geotermálnou energiou je určitá korelácia – inak povedané prítomnosť horúcej podzemnej vody sa často spája s ložiskom zlata a opačne. Preto sa pustili do nákladného geologického prieskumu územia v spolupráci so svetovo uznávaným odborníkom na geotermálnu energiu Jamesom B. Koenigom. Ten identifikoval oblasti, kde by sa tento obnoviteľný zdroj na Slovensku dal využívať. Celkovo firma vlastnila päť licencií na prieskum území na rozlohe vyše 300 štvorcových kilometrov.

Eurasian Minerals ale nakoniec projekty nedokončili a v roku 2013 územia predali americkej firme Starlight Geothermal, pre ktorú som začal pracovať. Američania síce mali takisto veľké ambície, ale nakoniec sa oveľa ďalej nepohli. Odradili ich zrejme aj nepriaznivé podmienky na využívanie geotermálnej energie na Slovensku.

Už pred piatimi rokmi panoval takzvaný „stop-stav“, keď distribučné siete neboli otvorené pre nové zdroje. Vyrobenú elektrickú energiu by tak nebolo kam pripojiť. Výkupné ceny z obnoviteľných zdrojov navyše ďalej klesali. Američania sa na našom trhu so špecifickými pravidlami necítili komfortne a pravdepodobne preto sa napokon rozhodli nepokračovať.

Sen dokončíme po slovensky

Pôvodný zahraničný investor odišiel napriek tomu, že v tom čase už mal vytypované dve konkrétne oblasti na Slovensku s najväčším geotermálnym potenciálom – Žiarsku kotlinu na strednom Slovensku a východoslovenskú Prešovskú kotlinu. Z meraní realizovaných v spolupráci s odborníkmi zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra vyplynulo, že v týchto lokalitách sú priaznivé geologické podmienky pre výskyt geotermálnych zdrojov a podzemnej vody v záujmových hĺbkach (na snímke mohutné vozidlo Vibroseiz, ktoré pomáhalo pri geologickom prieskume aj na Slovensku).

Projektu sa napokon v roku 2018 chopil slovenský investor, ktorý ma prizval do spolupráce. Začať sme však museli takmer od nuly, pretože s Američanmi sa nepodarilo dohodnúť odkúpenie dát a know-how, ktoré vo svojej réžii nadobudli. Na Slovensku pritom stihli spolu s predošlým prieskumom Kanaďanov urobiť dosť práce vrátane magnetotelurických meraní a okrem Jamesa Koeniga spolupracovali aj s poprednými talianskymi vedcami z oblasti geofyzikálnych prieskumov.

Kontinuitu sa nám však podarilo zabezpečiť tým, že sme pána Koeniga, ktorý má 50-ročnú prax v odvetví a robil na projektoch po celom svete, oslovili znova a ten súhlasil podieľať sa naďalej ako konzultant na slovenských projektoch.

Dnes sme, verím, blízko k tomu, aby vysnívaná geotermálna elektráreň v najbližších rokoch stála pri Žiari nad Hronom aj Prešove. Pokročili sme aj vďaka profesionálnemu riadeniu a odborníkom na Slovensku, s ktorými sme v ostatných mesiacoch dokončili prieskum území. Seizmické merania potvrdili geotermálny potenciál územia, čo bola kľúčová správa. Vďaka tomu môžeme projekty v krátkom čase predložiť na posúdenie úradom a následne sa pustiť do realizácie.

Kanadsko-americký sen tak dokončíme po slovensky. Bola by totiž škoda nevyužiť bohatstvo, ktoré nám ponúka sama príroda a ktoré môže prispieť k tomu, že Slovensko zvýši podiel obnoviteľných zdrojov vo svojom energetickom mixe a bude znižovať emisie na ceste za uhlíkovou neutralitou.

Teraz najčítanejšie

Michal Mašek

Zaujímam sa o rozvoj využitia geotermálnej energie na Slovensku ako cenného obnoviteľného zdroja. Naša krajina má v tejto oblasti značný potenciál, ktorý sme zatiaľ využili iba málo. Geotermálnej energii sa venujem od roku 2011, už v rámci MBA štúdia som vypracoval koncepčný plán prvej geotermálnej elektrárne na Slovensku. Verím, že sa čoskoro v aktualizovanej podobe stane realitou. V súčasnosti pôsobím ako projektový manažér v spoločnosti PW Energy, ktorá realizuje geotermálne projekty na strednom a východnom Slovensku. V mojom blogu sa budem venovať predovšetkým osvete v oblasti geotermálnej energie. https://www.linkedin.com/in/michalmašek/