Denník N

Jedna alebo dve dávky vakcíny proti COVID-19?

Malo by sa očkovať proti COVID-19 iba jednou dávkou alebo dvoma ako doporučuje výrobca?

Keď sa idete očkovať proti COVID-19, tak dostanete prvú dávku a po 21 dňoch druhú, tzv. „booster“ dávku, ktorá zabezpečí, že budete mať veľa účinných protilátok proti vírusu SARS-CoV-2.
Avšak vakcín je momentálne akútny nedostatok. Preto niektorí prišli s myšlienkou, že by sa použila iba prvá dávka a druhá by sa nepoužila vôbec, alebo by sa použila, keď budeme mať k dispozícii väčšie množstvo vakcín. Teda teoreticky by sme mali k dispozícii 2x toľko vakcín. Je pravda, že telo si vytvára protilátky už po prvej dávke. Je to ale dostatočné? Dobrá diskusia je napr. už tu (1), ale rád by som k tomu pridal aj pár mojich poznámok.
Napríklad keď v laboratóriu chceme vygenerovať mutant vírusu, ktorý je rezistentný voči danej protilátke (napr. na mapovanie epitopu), tak sa najprv tento vírus vystaví nízkej koncentrácii protilátok, ktorá sa časom postupne zvyšuje (2). Presne tak ako pri prvej dávke vakcíny. Takže je možné, že ak by sa používala iba jedna dávka vakcíny, prípadne by sa tá druhá značne oddialila, tak by to mohlo urýchliť vznik kmeňa vírusu SARS-CoV-2, ktorý by bol rezistentný voči tejto vakcíne.
Druhá vec, ktorú treba brať do úvahy je, že druhá dávka vakcíny je pravdepodobne potrebná na vytvorenie dlhej a silnej imunity (3,4). Z Pfizeru prišlo tiež vyjadrenie, že „Väčšina testovaných jedincov dostala druhú „booster“ dávku po 21 dňoch od podania prvej dávky vakcíny, preto neexistujú dáta, ktoré by dokazovali účinnú ochranu aj po viac ako 21 dňoch od podania prvej dávky“. Tiež najnovšie dáta z Izraela ukazujú, že prvá dávka poskytuje ešte nižšiu ochranu ako sa čakalo a až druhá dávka vakcíny navýši počet protilátok 6 až 12-krát, čo je dostatočné na dlhodobú ochranu. (5)

Z môjho pohľadu je preto dôležité dodržiavať očkovací plán, tak ako bol navrhnutý výrobcom a nevymýšľať neoverené stratégie očkovania.

Zdroje:

(4) https://www.nature.com/articles/s41591-020-01179-4
(5) https://www.theguardian.com/world/2021/jan/19/single-covid-vaccine-dose-in-israel-less-effective-than-we-hoped?

Teraz najčítanejšie

Dominik Hrebík

Špehujem a študujem vírusy a proteíny pod elektrónovým mikroskopom. Pracujem ako PhD študent v laboratóriu Pavla Plevku http://plevkalab.ceitec.cz/ Tiež vytváram memes o kryo-elektrónovej mikroskopii, tie uverejňujem na mojom twitteri https://twitter.com/F4ustus