Denník N

Pani Kolíková, pán Mazák – nedajte sa! (znechutiť)

Sudcovská kasta… .

Sťa by na objednávku sa rozmnožili rôzne podpisové iniciatívy sudcov a „pridružených“ právu blízkych stavovských organizácii. Vraj za zachovanie demokracie a právneho štátu. Byť signatárom otvoreného listu sa pre sudcov a sudkyne zrazu stalo takou módnou záležitosťou ako nejaké členstvo v prestížnom golfovom klube. Nie je žiadnou náhodou, že cieľom ich koordinovaného útoku sa stali hlavné tváre, hlavní predstavitelia súčasných demokratických zmien v našom zamrznutom súdnictve. Odborne zdatná a vysoko spoločensky kredibilitná pani ministerka Kolíková a profesionálne a morálne nespochybniteľný a konečne aj dôstojný predseda súdnej rady p. Mazák.

Hlavní nositelia toľko potrebných a dlho očakávaných principiálnych zmien v slovenskom súdnictve. V súdnictve, ktoré vytvorilo privilegovanú kastu. Sudcovskú kastu, ktorá je spokojná sama so sebou. So získanými privilégiami. S doživotnou „ definitívou“, so zabetónovaným nárokom na 13.a 14. plat. i s inými sociálnymi vymoženosťami, o ktorých sa už ostatným občanom Slovenskej republiky ani nesníva.

Prečo len s rovnakým nasadením a s rovnakou kadenciou nespisovali výzvy a petície v čase nevídaného ohýbania práva počas HA-RA-BI-NI-ZÁ-CIE ich súdnictva? Vari len preto, že vtedy bolo v móde mlčanie? Vtedy bolo pre každého z týchto signatárov ( česť výnimkám) výhodnejšie byť ticho. Nič nekomentovať. Individuálne pokusy o kritiku stavu justície boli v tom čase vnímané najmä ako pokusy jednotlivcov o profesionálne harakiri.

Páni a dámy, sudcovia a sudkyne, signatári a signatárky novodobých pracovných výziev. Kde boli  Vaše obavy o dôveryhodnosť súdnictva, o zachovanie demokracie a právneho štátu v čase keď sa napr.: Mr.Majský vyše 18 rokov vyhýbal trestu dlhodobými PN-kami, v čase keď talianska mafia mala osobné kontakty na úrade vlády R. Fica? A čo žúr v bare Bonanno? Čo si máme myslieť o Vašich hodnotových a odborných kvalitách, keď vtedy drvivá väčšina z Vás tak noblesne držala hubu a krok?  Čo to vypovedá o Vašom povahovom a charakterovom nastavení? (voľne parafrázovaná slovná väzba z textu Mr. Števíka). Aj vtedy Vám rovnako záležalo na dôveryhodnosti nášho súdnictva, alebo len na zachovaní Vašich privilégií a Vášho pohodlíčka? Nebolo práve Vaše mlčanie v týchto a mnohých iných podobných prípadoch tým najsurovejším príkladom dehonestácie nášho súdnictva? Toho súdnictva, tej justície, ktorej podľa prieskumu Eurobarometru z novembra 2019 neverí až 72% Slovákov? Čo predstavuje druhý najhorší výsledok v celej EÚ? S týmto ste SPO-KOJ-NÍ? Vám vyhovuje, že 3 zo 4 Slovákov Vám absolútne, totálne nedôverujú?

Nikto nechce spochybniť skutočnosť, že väčšina z Vás, že mlčiaca väčšina z Vás si svoju prácu vykonáva čestne. Postupne i k radovému občanovi prenikajú informácie o tom, ako neskutočne sú niektoré súdy, niektorí sudcovia i sudkyne zahltení pracovnou agendou.

Pani Kolíková má však stopercentnú pravdu v tom, že naše súdnictvo je nevyhnutné bezodkladne a zásadne reformovať. O každom návrhu je isto možné ešte polemizovať. Každý návrh aj súdnej mapy je možné v určitých detailoch korigovať, hľadať aspoň drobné kompromisy.

Ale zásadná reforma našej justície nemôže skrachovať na tom, že niektorí z Vás budú musieť zrazu dennodenne do práce dochádzať do iného mesta, tak ako už dnes za prácou denne cestujú tisícky občanov SR. Niektorí z Vás síce možno prídu aj o luxus pešej dochádzky na súd v mieste trvalého bydliska, ale buďte prosím aspoň v tomto prípade výnimočne čestní a neobhajujte stratu tohto svojho nadštandardného privilégia Vašou „obavou“ o dostupnosť súdov pre radových občanov. Radový občan SR potrebuje skôr dostupnosť zdravotníctva a jeho služieb, ako dostupnosť  súdov „pešibusom“. Tých súdov, ktoré potrebuje maximálne možno tak raz, dvakrát za život.

Na záver malý pracovný návrh. Pred spisovaním ďalšej výzvy by jednotlivým signatárom nezaškodilo aspoň trošku, trošičku viac pokory a sebakritiky a krátke zamyslenie o ich individuálnom podiele na súčasnom katastrofálnom stave dôveryhodnosti nášho súdnictva.

Signatári všetkých krajín, spojte sa!

Pozn.č.1:

Mr. Polka zdraví do Žiliny Ms. Kyselovú i Ms. Urbanovú.

Pozn.č.2:

Pri určovaní pravidiel na výberové konania napr. na členov nového najvyššieho správneho súdu je takticky predvídavé počítať aj s alternatívou, že sa do nich „náhodou“ neprihlási nikto, alebo len málo sudcov doterajšieho správneho kolégia Najvyššieho súdu.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...