Denník N

Prečo deti nechcú chodiť do školy a pohŕdajú učiteľmi?

Ak máte dieťa, zrejme ste si tiež prežili nasledujúci príbeh. Budúci prváčik plný očakávania, radosti a túžby na túto významnú životnú udalosť nastupuje do školy. V prvej triede, druhej a možno ešte v tretej nadšenie vydrží a potom sa vytráca. V ďalších ročníkoch prichádza nielen nechuť a sklamanie, ale všetko sa stupňuje a väčšina detí cíti odpor a nenávisť ku škole, postupne pohŕda aj učiteľmi. Prečo je tomu tak?

Dnes škola miesto inšpirácie k novému núti do starých konceptov

Dieťa sadá do školských lavíc a učitelia deťom nútia študijné rámce, ktoré ich v dnešnej dobe absolútne nezaujímajú a nie sú pre nich atraktívne. Deti vedia ovládať a rozumejú technike veľakrát lepšie ako dospelí ľudia. Orientujú sa v najmodernejších technológiách pre komunikáciu, v zdieľaniach a vyhľadávania informácií na internete. Ako od nich teda môžeme očakávať, že sa budú chcieť učiť nepotrebné alebo vecí z minulosti?

Učitelia musia veľakrát učiť starú a nepotrebnú látku, dávajú deťom úlohy, ktoré ich len obmedzujú a následne nemajú praktické využitie. Preto učiteľ nie je príkladom a autoritou, ktorá inšpiruje a vedie, ale človekom, ktorý ich obmedzuje a núti do toho, čo nechcú. Reakcia detí dlho nenechá čakať. Začína sa to s prejavmi neúcty k učiteľom, prerastajúcimi sa posmechom a končiaci veľakrát agresiou voči nim.

Úloha učiteľa je v spoločnosti kľúčová a mala by byť veľmi cenená a vyzdvihovaná. Učiteľ by mal byť pre deti vzorom a inšpiráciou, ale to sa nestane skôr, než bude učiteľom umožnené ponúknuť deťom atraktívnou formou to, čo je pre život kľúčové a potrebné.

Najdôležitejšia hodnota spoločnosti

Školský systém musí byť založený na najdôležitejšej hodnote pre spoločnosť a tou je náuka, ako vytvárať správne medziľudské vzťahy. To je jediná kľúčová oblasť, ktorá sa musí v školách učiť a rozvíjať. Vychovávať a viesť, prečo je dôležité sa k druhým ľuďom správať rovnako pekne ako k členom vlastnej rodiny.

Vysvetliť, že úspech celej spoločnosti a potom aj jednotlivcov je založený práve na správne vybudovaných medziľudských vzťahoch. Učiť deti spoluprácu a výhody plynúce z nej na miesto učenia ich konkurencieschopnosti. Vysvetľovať, prečo sa starať o druhé miesto presadzovania si vlastných záujmov. Toto by malo byť hlavným poslaním školy v dnešnej dobe. Koľko je dva plus dva, aké je najväčšie mesto sveta, čo sa stalo v druhej svetovej vojne – to všetko je bonus, ktorý je k tejto základnej výučbe a kameňom správneho rozvoja spoločnosti potom samozrejme treba pridať.

Škola rozhoduje o vývoji spoločnosti

Ak deťom dáme správne vzdelanie o tom, ako vytvárať medziľudské vzťahy na miesto využívania jeden druhého, ako je tomu v súčasnosti, potom máme šancu na postupnú zmenu spoločnosti k lepšiemu. Ak im nedáme vzdelanie o správnom spojení medzi ľuďmi, ale dáme im znalosti chémie, potom ako dospelí budú vytvárať chemické zbrane. Ak im dáme znalosti ekonomiky bez vytvorenia pocitu a náuky o spoločenskej zodpovednosti, potom sa budú zaujímať primárne o to, ako sa mať lepšie na úkor ostatných a ako sa stať bohatými.

Keď sa pozrieme na vývoj v spoločnosti, určite sa zhodneme, že je čas na zmenu. Zmena musí začať práve zo školských lavíc pre najmenších. My starší sa musíme tieto princípy tiež doučiť formou internetových kurzov a vysielania. Skrátka do školských lavíc a učiť sa vytvárať správne medziľudské vzťahy musíme všetci, aby sme zvládli výzvy, ktorým v dnešnej dobe čelíme.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.