Denník N

Hra na pravdu

Prečo potrestať občana tejto republiky za odhalené podozrenia z korupcie u niektorých sudcov Slovenska je pre mňa záhadou, ako aj masívna kampaň v prospech tohto opatrenia a mlčanie poslancov, volených zástupcov občanov. Alebo nezastupujú záujmy občanov zo svojich regiónov ?

Pozornosť sa sústreďuje na zlých a skorumpovaných odporcov súdnej mapy, o ktorom projekte sa pochvalne vyjadrila aj pani prezidentka, pán Mazák a mnohí ďalší.

Je len prirodzené, že sa občania k jeho podpore pridávajú, pretože v tomto štáte je ťažké dôverovať komukoľvek, ale určite nie je možné dôverovať tým, u ktorých došlo k verejným odhaleniam rôznych zákulisných a korupčných hier vďaka záľube  pána Kočnera všetko si nahrávať a nevymazávať žiadnu komunikáciu.

Napriek všetkým chválospevom, ktoré spievajú speváci z rôznych súborov na ódu súdnej mapy, nedokážem pochopiť, čím si občan, potom ako je šokovaný rôznymi odhaleniami zo zákulisia justičného prostredia, zaslúži ešte aj to, že mu úplne sťažíme a skomplikujeme prístup k súdu.

Zverejňujem pre vás konkrétne pripomienky zástupcov občanov Slovenska. V tomto blogu sformulované Združením Miest a Obcí Biela Orava, dňa 23.11.2020, ktoré boli odoslané nielen pani ministerke spravodlivosti, ale aj ďalším adresátom, ktorých môžete vidieť tu:
List má 5 strán spolu so stranou, kde je uvedené, kto obdrží jeho kópiu. A neobsahuje žiadne omáčky, ani nevecné, emotívne alebo zavádzajúce argumenty, ako sa pani ministerka a jej podporovatelia radi vyjadrujú na verejnosti. Posúďte sami – strana 2 ( strana 1 je úvodným obrázkom) :

Všimli ste si v texte nejaké zavádzajúce informácie ? A pokračuje:Záverom :

  Okrem iného sa dozvedáme, že do nedávnej rekonštrukcie súdu sa investovalo 350.000,-€, ale ideme ho zrušiť.  V liste občania tohto štátu (alebo poddaní) vyjadrujú presvedčenie, že platí zásada, že úrady by mali ísť bližšie k občanovi, a že pani ministerka prehodnotí svoj zámer.

NEPREHODNOTÍ

(Návrh) Zákon  z … 2021 o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:  Čl. I 1) Predmet úpravy

Tento zákon upravuje sídla a obvody súdov Slovenskej republiky.

2) Sídla a obvody okresných súdov

(4) Sídlom Okresného súdu Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.

A basta

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..