Denník N

Najnovší legislatívny počin Anny Záborskej: Farár ako zdravotnícky pracovník

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Aspoň to sa píše v Ústave Slovenskej republiky. Nie však v mentálnom svete lekárky a poslankyne Anny Záborskej. Vo svojom najnovšom legislatívnom počine chce spraviť z farárov zdravotníckych pracovníkov. Pani poslankyňa to chce urobiť poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, ktorý náš parlament môže reálne prijať. Ako právnik, ktorý sa špecializuje na medicínske právo nemôžem pri tomto ideologickom prznení zákonov mlčať.

Pani poslankyňa MUDr. Anna Záborská (OĽaNO či čo) pred pár mesiacmi chcela zakazovať umelé prerušenie tehotenstva. Myslel som si, že túto jej  zantúšsku perseveráciu v tomto volebnom období už nič neprekoná.  Mýlil som sa. Pani poslankyňa prišla s novým legislatívnym počinom,  ktorý  by ešte aj v 19. storočí označili za totálne kuryplašský.

Podľa pozmeňujúceho  návrhu pani poslankyne Záborskej, ktorý bol zverejnený na Facebooku, chce pani poslankyňa v zákone o zdravotnej starostlivosti zmeniť  jednu základnú vec : nič viac a nič menej ako definíciu zdravotnej starostlivosti.  Tá by bola potom takáto:

 

 

Ak by bol návrh schválený, potom by to vyzeralo so zmenami v porovnaní so súčasným stavom takto :

Súčasťou zdravotnej starostlivosti by bola aj duchovná služba. V spojení s § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. to celkom humoristicky umožní, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) posudzoval správnosť poskytnutia duchovnej služby.  To preto, že duchovná služba sa stane súčasťou zdravotnej starostlivosti.  Viem si celkom dobre predstaviť, že príslušný „poskytovateľ duchovnej zdravotnej starostlivosti“ by sa voči ÚDZS bránil  Vatikánskymi zmluvami.  Pre bežného človeka totálne absurdné, pre právnika veľmi reálne.  Taktiež sa otvára možnosť zriadenia „duchovných“ zdravotných výkonov a ich úhradu z verejného zdravotného poistenia.  Čo by ste povedali na posledné pomazanie s hodnotou 50 bodov platené zdravotnými poisťovňami?  Neviem ako vám, ale mne to smiešne nepripadá. To však nie je ani zďaleka všetko.

Pani Záborská chce meniť aj to, kto je zdravotníckym pracovníkom. V podstate nám chce povedať, že to bude aj farár, kňaz, či kňažka.  V návrhu pani poslankyne to vypadá vcelku nenápadne a neškodne:

 

V praxi by potom § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z.  vyzeral po novele takto:

Dôsledky by boli tragikomické. Vznikla  by nová nesystémová kategória zdravotníckych pracovníkov, ktorá vôbec nenadväzuje na reguláciu výkonu ostatných zdravotníckych povolaní. Nemala by definovanú odbornú spôsobilosť.  Chýbal by systém sústavného vzdelávania a systém ďalšieho vzdelávania. Aká komora by hodnotila sústavné vzdelávanie týchto zdravotníckych pracovníkov? Komora farárov predsa neexistuje.  Boli by títo  duchovní  zdravotníci mimo systému regulácie minimálnej mzdy zdravotníkov? Ak nie, tak potom im mzdu aj tak platí štát, takže by sa patrilo, aby súdružka poslankyňa Záborská v súlade s legislatívnymi pravidlami vyčíslila dopad na štátny rozpočet.  Predstaviť si priebeh dohľadu nad poskytovaním takejto zdravotnej starostlivosti by bolo tiež veľmi vtipné….

Long story short: Pozmeňujúcí návrh poslankyne Záborskej je legislatívne pochábeľstvo. Rieši neexistujúci problém vyriešený od 1. septembra 1991.  Od tohto dňa totiž platí zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Ten v prvom odseku § 9 ustanovuje, že  „Poverené osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť majú právo vstupu do verejných zariadení sociálnej starostlivosti a zdravotníckych zariadení a detských domovov, ďalej majú právo vstupu do ubytovacích objektov vojenských útvarov, do miest, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie a ochranná výchova.“ Počas pandémie COVID-19 vyhláška Úradu verejného zdravotníctva 43/2020 v § 1 ods. 1  dáva výnimku zo zákazu návštev  kňazom za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim.

Poslankyňa Záborská chce premeniť Slovensko na farskú republiku.  Nie je to prvý raz. Do parlamentu sa dostala na kandidátke OĽaNO. Skúste si na to spomenúť, keď to bude dôležité.

P.S: Najhumornejší na celom návrh pani Záborskej je celkom nečakaný a veľmi vtipný dôsledok. Ak budú z farárov zdravotnícki pracovníci, potom majú povinnosť dodržiavať etický kódex (tak sa píše v § 80 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z.z.). Etický kódex  v prílohe č. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. obsahuje okrem iných aj túto všeobecnú povinnosť:  „Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta.“ Neviem, či to niektorí konzervatívnejší klerici predýchajú…

Optimae intentiones saepe ad inferos ducunt :)

Teraz najčítanejšie