Denník N

„Aj tis´ čuų, co f televízori fčéra povidali?!“

Voųá kamarád kamarádovi na Záhorí:

„Aj tis´ čuų co fčéra povidali f televízori?!“

„Co také nečekané, prosím ťa, mohli v ňem povidat?“

„No, že zatád sa bude dat enem v Bratislavje kloktat!“

„Enem v Bratislavje sa bude dat kloktat?! A kedis´ to čuų presňe?“

A znepokojení, ustaroscení kamarád pokračovaų velice vážňe:

„Ked sem sa dzívaų na správi, akorád končiųo ´krimi´

a mje sa už na chųadzené pivečko zbíhali strašňe slini,

zašeų sem teda do lednički a akorád, akorád ket sem sa vrácių

a z teho piva enem jeden jeďiní ráz sem si porádňe upių,

čuų sem tú informáciju v hlavňích správách f televízori povidat,

že enem v Bratislavje bude sa dat zatád kloktat,

temu ale vúbec, skutečňe vúbec, nerozumim …

to kebi mja škrábaųo v krku, do hlavňího mjesta ít mosim,

abi sem kloktat moheų?!“, ohromňe sa z tej správi čudovaų …

A znalejší kamarád ze smíchem, a na ceųú hubu, reagovaų:

„Z reportáže o povinem testovaňú na koronavírus ve škoųách

zapamataų sis´ enem, že v Bratislavje bude sa dat zatád kloktat,

šak to preca vúbec nesúvisí s ňijakim inačím kloktaňím,

ale víhradňe enem s pandémijú koronavírusu, teda s testováňím.“

„Aha, to sem prevelice rád, že kloktat doma aj nadálej, a sami, možeme,

že v dalšim omedzeňú, na rozdzíų od pohibu bez certifikátú, nebudeme!

24.01.2021/25.01.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová a Jana Ovečková z obce Smolinské.

 

 

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...