Denník N

Múzeum

Noc ustúpila ako odliv,
vzduch je číry.

Sme úplní a absolútni cudzinci
vynárajúci sa z hmly času,

ktorí bez prestania, bez prestania
zakúšajú

ten istý druh ticha
ten istý druh hudby

hlboko vrytých motívov
krásy,
ktorá je tak neformálna.

Kráčaš do otvorenej miestnosti
múzea
kde niekto vysadil stromy a kvety.

Teraz najčítanejšie