Denník N

O štátnikoch, verejnej službe a partii šachu v čase pandémie

Alebo chucpe človeka milión.

Stúpnuť si pred dav vystrašených, nahnevaných, frustrovaných, chorých a východisko hľadajúcich ľudí a vysloviť pravdu o neutešenej krízovej realite a ťažších časoch, ktoré čochvíľa nastanú. Mohli by sme to nazvať štátnický počin.

Nemôžem ponúknuť nič iné, len krv, drinu, slzy a pot

Reč Winstona Churchilla z 13. mája 1940 vošla právom do dejín a dodnes zostáva silným odkazom štátnika v časoch výnimočných, v časoch najťažších. Mimochodom, citovanú vetu môžeme nájsť i na britskej päťlibrovej bankovke priamo pod portrétom tohto muža.

V časoch krízových sú to práve prejavy tých, ktorých nositelia moci poverili vo voľbách, aby voličov, občanov a obyvateľov krajiny i v časoch najťažších reprezentovali a týmito časmi previedli, ktoré môžu vliať národu jednak istý typ upokojenia, ale aj akú-takú nádej, že je v rukách schopných osobností, a že verejná moc činí to najlepšie pre zachovanie doterajšieho bezpečného, slobodného a civilizovaného spôsobu života.

Opakom opísaného scenára je stav, keď reprezentanti nevedia, nechcú vedieť alebo nemajú kapacitu vedieť, ako a čo je v mimoriadnych časoch potrebné konať a hovoriť. Konať pohotovo, ale predsa rozvážne a kompetentne, s rozmyslom vždy o dva až tri ťahy dopredu. Hovoriť nielen na fórach politických a odborných, ale s istotou, poznaním a odhodlaním v reči aj pred verejnosťou.

Collateral damage

Servírované nedostatky sú zväčša kompenzované pevným držaním oprát v rukách silou, ktorou oplývajú malicherní a pomstychtiví mocipáni. Čím je vynakladaná sila evidentnejšia, tým efektívnejšie verejnosť opúšťa viera v to, že prijímané opatrenia sú výsledkom racionálne a nevyhnutne zvolených krokov pre dosiahnutie vyššieho legitímneho cieľa, a priamo úmerne narastá presviedčanie, že opatrenia sú len odrazom vnútorných poryvov duše strojvedúceho.

Ak do tejto politicko-spoločenskej polievky pridáte niekoľko charakterových deficitov, sklony k nadrealizmu a klamstvu, za hrsť konšpirácií a nezrozumiteľných genitívnych metafor v prejavoch a zalejete to odtrhnutím od reality, máte ako spoločnosť zarobené na vcelku bezútešnú budúcnosť.

Po odhalení, že kráľ je nahý, sa totiž brázdy v spoločnosti prehĺbia, nedôvera v terajší svet a nastavený systém pravidiel narastie, nepravdy a hoaxy sa stanú novým zdrojom informácií, ľudia prirodzene skĺznu k hľadaniu spásy v alternatívnych a nedemokratických, ale o to charizmatickejších a presvedčivejších politických vykupiteľoch, a tak celkovo civilizovanosť a príčetnosť spoločnosti zaznamená degradáciu.

Ponúknite pravdu, odvahu a silu niesť zodpovednosť. Predstavte obnovu

Šachisti uznajú, že niekedy z pohľadu aktuálneho stavu rozohranej partie nedôvodný a čo sa týka obrany nebezpečný ťah významnou figúrkou (tzv. obeť kvality), môže z dlhodobého hľadiska zabezpečiť otvorenie si ďalších významných možností útoku a zabezpečiť samotnú výhru partie.

Pre uskutočnenie ťahu však potrebujete mať prehľad, skúsenosti a odvahu.

Každopádne nie je potrebné byť hneď politický Petrosian. Na začiatok by potešilo vravieť pravdu.

Pravdu o stave, v akom sa spoločnosť nachádza, o stave nášho poznania, stave našich ľudských i technických kapacít a možností, stave aktuálnej krízovej situácie. Bez výhovoriek, bez zastierania reality, bez zbytočných minút navyše. Doprajte spoločnosti luxus byť uzrozumená s tým, ako sú karty rozdané a akú vysokú hru si vlastne môžeme dovoliť hrať.

Ak je potrebné prijať opatrenia, ktoré obmedzia na čas náš spôsob života v záujme ochrany životov a zdravia nás všetkých, urobte tak. Urobte tak informovane a uvážene. Čím informovanejšie rozhodnutie je, tým zodpovednejší prístup k problematike preukazujete.

Pamätajte na to, že v hre je sloboda, ľudské práva a životy a zdravie všetkých nás. Každé opatrenie obmedzujúce slobodu a ľudské práva musí sledovať legitímny cieľ a jeho použitie musí byť nevyhnutné pre dosiahnutie minimálne rovnako dôležitého legitímneho cieľa. Aj keď vás to neteší, obmedzovať slobodu, hoc i v záujme ochrany zdravia a života, nesmie byť len technikáliou pre právnikov, ani záverečným bodom programu popri obliekaní kabátov a dopíjaní kávy.

Buďte transparentní, oslobodzuje to. Práve v časoch krízových majú informácie cenu zlata. Majte jednak odvahu prijať nepopulárne opatrenia, ale aj odvahu hovoriť o nich a o potrebe ich prijatia. Aj keď sa vám to zdá nie najšťastnejšie, politicky nie výhodné a reputačne nie želané, práve tento krok v časoch krízových sú ľudia schopní oceniť a uznať. Na prvý pohľad nelogické? Petrosian pozdravuje.

Dôležité je i to, akým spôsobom s davom v čase krízy komunikujete, o to viac, keď obsahom správ majú byť pre ľudí diskomfortné informácie alebo nezažité opatrenia. Empatia a citlivosť sú dôležité vlastnosti, ale umením je vedieť, pri akej príležitosti im dať priechod, o to viac, keď prehovárate k občanom o téme, ktorá sama o sebe je skľučujúca. Prirodzená katarzia príde neskôr, v pokojnejších časoch.

Prevezmite zodpovednosť. Nie, nik iný to za vás nespraví. Nik iný nemôže niesť pred verejnosťou za činy verejnej moci v čase krízy zodpovednosť. Rozhodovanie je imanentnou súčasťou zodpovednosti tých, ktorí na to majú mandát od ľudí, nie zodpovednosťou nevolených odborníkov. Hovorí sa tomu reprezentatívna demokracia, právny štát. Je to údel štátnikov. Štátnikov, pre ktorých je česť niesť túto zodpovednosť.

Nezavrhujte diskusiu a iný názor. Demokracia je diskusia. Odlišuje vás to od autoritárskych manierov spupných kapitánov, ktorí nediskutujúc o prikázanom kurze neraz naviedli loď na plytčinu.

Poznámka na okraj: Nezriaďujte a nepozývajte do vašej oválnej pracovne odborné poradné kapacity, pokiaľ ich apolitické a vedecké závery nemienite arogantne vziať pri vašom rozhodovaní v úvahu alebo, naopak, pokiaľ si myslíte, že zodpovednosť za riešenie krízovej situácie môžete alibisticky na nich prehodiť. Poškodzuje to meno a reputáciu oboch aktérov, čo v krízovej situácii, kedy na vedeckých záveroch záleží ako nikdy doposiaľ, nie je žiaduce pre udržanie dôveryhodnosti a viery v kompetentnosť v očiach spoločnosti.

Pracujte už dnes na pláne, ktorý bude potrebné plniť po krízovej situácii. Nie ekonomickom pláne (ten je vhodné mať už počas krízy hotový a najlepšie aj spustený), ale ozdravnom pláne spoločnosti, komunít a jednotlivcov. Ozdravnom v najširšom slova zmysle. Vyčleňte na tento účel rovnako podstatný čas i ľudské zdroje, aké využívate dnes na boj s mimoriadnou situáciou.

Viaže vás ústavný princíp, že moc nesmie vyvažovať život iným životom (k tomuto viac pozri rozhodnutie Spolkového Ústavného súdu Nemecka, Bundesverfassungsgericht [BVerfG] Feb. 15, 2006, 1 BvR 357/05).

V praxi to znamená, že v záujme ochrany života a zdravia ľudí v krízovom čase, napr. v čase pandémie ochorenia COVID-19, je opodstatnené prijímať dočasné, legitímne a nevyhnutné obmedzenia slobôd a ľudských práv. Tie v čase pandémie ochorenia COVID-19 spočívajú najmä v obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, zákazom zhromažďovania a obmedzovaním spoločenského života (zásah do súkromia).

Obmedzenia opísaného druhu a kvality, pokiaľ nie sú prijaté raz a poriadne, ale sú prijímané opakovane s mnohými dierami, spôsobujú nepretržitú a dovtedy nezažitú dlhú izoláciu ľudí v ich príbytkoch, znamenajú zásahy do rodinného života, ekonomické, sociálne a kultúrne strádanie. Duši sa nedostáva nových podnetov, telu chýba pravidelný pohyb v exteriéri. Telo i myseľ sú bez aktivity náchylnejšie chradnúť.

Poctivé dodržiavanie opatrení znamená vystavenie sa potenciálnemu zhoršeniu duševného a telesného zdravia v budúcnosti, strate sociálneho života a zväčšujúcej sa nedôvere v život a svet navôkol. Spoločnosť bude vystavená hrozbe strát na životoch.

Je dôvodné očakávať, že celý priebeh krízovej situácie i prijaté opatrenia sa prejavia v budúcnosti na zdraví (telesnom i duševnom) spoločnosti a jednotlivcov v masívnejšej miere. Preto je nutné mať už dnes predstavu o tom, aké opatrenia a programy štát príjme za účelom predchádzania a sanácie prípadných ľudských katastrof a nešťastí.

Záverom si dovolíme vysloviť drzé prianie, aby naša spoločnosť vedela vyniesť do sfér najvyšších vždy človeka s potenciálom stať sa štátnikom, nie domorodým Donaldom. Aby sme na konci tejto šachovej partie boli svedkami úspešného útoku na koronavírus, nie útoku na náš Kapitol.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hubinák

Remeslom právnik činný na poli ústavného práva. V rokoch 2013 až 2020 poradca Ústavného súdu SR, v súčasnosti poradca ministerky spravodlivosti pre ústavné právo.