Denník N

Petržalku čaká kontrola všetkých psov, či sú týrané. Prečo? Zákon! Stačí jeden anonymný podnet na Regionálnu potravinovú a veterinárnu správu.

Zákon je zákon. Čo je v ňom napísané je potrebné dodržiavať. V zákone je písané, že ak je zaslaní podnet na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, aj ANONYMNE, je jej povinnosťou vykonať šetrenie, založiť spis a vypracovať záverečnú správu.

Kontrolu musia vykonať na mieste. Absolútne nechcem spochybniť vykonávanie kontrol na podnety, to vôbec nie, je častokrát oprávnený a mnohým zvieratám sa pomôže.

Zvyčajne takéto podnety prichádzajú z ochranárskej obce, čo je fajn, no ochranári sa nemajú problém podpísať pod podnet. Čo je omnoho závažnejšie že RVPS je povinná vykonať aj kontrolu na anonymné podanie, čo už je mnohokrát zneužívané na vybavovanie si osobných sporov resp. za účelom poškodenia chovateľa zvieraťa.

Zažil som za, nazvem to, bývalého režimu, častokrát chodili anonymné podnety na RVPS, a tí chodili ako na klavír na farmu. Samozrejme, ak dostali usmernenie, že je potrebné niečo nájsť, tak chudáci kontrolóri.

Tento inštitút podania častokrát bol využívaný k šikane ľudí, ktorí neboli s ,,kostolným“ poriadkom s vládnucou koalíciou.Myslíte, že to nie je tak?? Tak sa pozrime či nie.

Na RVPS dôjde podanie, že milovník zvierat pri prechádzke na sídlisku v Petržalke videl mnoho psov, ktoré javili znaky týrania, (priložená je časť zoznamu psov, kde je adresa na akej je pes registrovaný, aké je to plemeno, a akú má pes identifikačnú známku. Všetko verejne dostupné informácie na stránke Petržalky) a odíde takýto anonym, v ktorom je 4699 psov chovaných na sídlisku Petržalka.

Časť zoznamu psov registrovaných na sídlisku Petržalka.

No, a čo podľa zákona musí RVPS ??! Vykonať kontroly na mieste! Takže v tomto momente je na danom regionálnom pracovisku potrebné prijať 200 zamestnancov, aby boli schopní vykonávať kontroly v stanovenej lehote.

Upps, bohužiaľ, zákon! Myslíte, že to sa môže stať len obyčajnému človeku? No, nie, omyl! Príde takýto podnet, (napr. viď foto) ,,Podpredseda parlamentu, pán Šeliga, je chovateľom psa Beky. Na fotografiách má pes nešťastný pohľad a istotne trpí, prosím o kontrolu. Podpísaný milovník zvierat“.

Je jedno, ako je podanie napísané, nevadia ani gramatické chyby.

Upss, čo s takouto obsurditou môže RVPS ? No nič, podľa zákona musí vykonať kontrolu na mieste a preveriť podnet a založiť spis. Absurdita ?? Áno.

Beky a jej majiteľ Juraj Šeliga. Beky je šťastným psom, čo je na nej vidieť, slúži to len k názornej ukážke, čo je možné podľa zákona.

Konzultoval som tieto skutočnosti aj s pánom riaditeľom RVPS, pánom Birešom, či je to tak, a áno je. Taktiež na regionálnych pracoviskách mi to bolo potvrdené, že bohužiaľ je to takto. Je to pre nich neskutočne zaťažujúce a častokrát vidia aj oni za tým vybavovanie si účtov medzi chovateľmi hospodárskych zvierat.

Taktiež minister pôdohospodárstva narazil na tento zákon, keď chcel dať interný príkaz, aby sa preverovali podania, ktoré sú podpísané a osoby, ktoré to podpísali dohľadatelné. Smola, zákon to neumožňuje. Takže, ako z toho vonku??

No, poďme spolu premýšľať. Ak by prišla zmena legislatívy, že RVPS je povinna vykonať kontrolu na podnety, ktoré sú podpísané a podpísané osoby sú dohľadatelné, tak je povinnosť vykonať kontrolu na mieste. V prípade zistení neopodstatneného podnetu zaevidovať oznamovateľa, ako nedôveryhodného do systému oznamovateľov a v prípade troch napr.  takých oznamov podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Bolo by to riešenie?

Samozrejme, plne zabezpečiť utajenú identitu podpísaného oznamovateľa . Doba anonymných podaní, ktoré si dokonca sám napísal vládnuci režim len aby mohol šikanovať, je už dúfam za nami. Ochranárska obec sa nebojí podpísať a ani žiaden slušný človek, ktorý vidí, že zvieratá sú reálne týrané alebo žijú v zlých podmienkach.

V terajšom znení tento zákon umožňuje to, že prídu takéto anonymi na všetky regionálne pracoviská s registrom zvierat a RVPS v tomto momente je plne nefunkčná na žiadanú inú svoju činnosť. Hold zákon!

PS: Podania sú ilustračné,nie reálne podane. Majú len ukázať, že je to možné a v prípade J.Šeligu bol oboznámený o použití jeho osoby a jeho psa Beky k názornej ukážke.

Teraz najčítanejšie