Denník N

Riaditeľka Pogádlová: Aj po 34 rokoch ma to v školstve stále baví

Ľudmila Pogádlová je riaditeľkou Základnej školy Školská v Handlovej. Mesto aj celý región čakajú po útlme baníctva veľké zmeny. Situáciu musí reflektovať aj vzdelávanie. Ako pristupuje k novým formám komunikácie a rozvoju kľúčových kompetencií žiakov?

V školstve pôsobí Pogádlová už tridsaťštyri rokov. Začínala ako učiteľka matematiky a fyziky, neskôr sa stala zástupkyňou školy. Od roku 2012 je riaditeľkou. Aktuálne vedie kolektív 28 učiteľov, spolu vzdelávajú takmer 400 žiakov. Vo svojom pedagogickom tíme má aj školskú špeciálnu pedagogičku, vychovávateľky a asistentky učiteľov.

Energia a pozitívne naladenie ju neopúšťa ani po toľkých rokoch. Rola riaditeľky je pre ňu hlavne o vedení, vďaka ktorému škola môže napredovať a držať krok s dobou.

“Snažím sa každý deň zlepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov školy. Podarilo sa nám zrekonštruovať priestory školy, zariadiť nové učebne či aerobikovú telocvičňu s posilňovňou. Tiež ma teší, že sme spolu s kolegami pozdvihli úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorá sa prejavila nielen v Testovaní 5, ale tiež v umiestneniach na rôznych olympiádach či recitačných súťažiach.”

zdroj: archív ZŠ Školská, Handlová

Handlovú pozná mladá generácia ako rodisko raperov z kapely Moja reč. Mesto patrí do regiónu Hornej Nitry, desaťročia ho formovalo baníctvo a ťažba uhlia. Banský priemysel je však na útlme a celý región stojí pred veľkými hospodárskymi zmenami. Tie musia reflektovať aj školy, ktoré v minulosti vychovávali generácie baníkov.

Základná škola Školská bola v roku 1982 prvá, ktorá v meste spustila počítačovú triedu. Na vývoj v regióne reaguje postupne. Pred rokmi otvorila športovú triedu. Posilnila výučbu anglického jazyka a informatiky, vybudovala modernú prírodovednú učebňu a reflektuje aj špeciálne potreby žiakov – aktuálne tu pôsobí päť asistentov, ktorí pomáhajú učiteľom a deťom počas vyučovania.

Dnes je jedným z prvoradých cieľov školy príprava žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

T5 ide hore, ale tým to nekončí

Úsilie učiteľského kolektívu vidno v zlepšujúcich sa výsledky žiakov v Testovaní 5, tieto aj ďalšie dáta sú dostupné verejnosti na portáli INEKO. Testovenie 5 je len jeden z množstva ukazovateľov kvality vzdelávania. Skutočnú pridanú hodnotu predstavuje celkový posun žiakov od nástupu až po ukončenie základnej školskej dochádzky.

Práve na rozvoj kľúčových zručností sa škole v Handlovej podarilo získať financie cez grantovú výzvu Európskej únie. Pred dvomi rokmi im ministerstvo školstva schválilo projekt na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov. Jeho súčasťou je aj vzdelávanie a rozvoj učiteľov.

Projekt by mal prispieť k efektívnejšej spolupráci pedagického tímu na škole. Cieľom je aj zmena postoja žiakov, aby vzdelanie vnímali ako celoživotný proces a dokázali sa uplatniť v neustále sa meniacom svete.

S dobou sa mení aj komunikácia

„Keďže patrím ku  generácii, ktorá nie je veľmi naklonená sociálnym sieťam, tak som dlhšiu dobu odolávala založiť facebookový profil. Mladší kolegovia ma však postupne presvedčili. Dnes musím konštatovať, že profil na Facebooku nám pomohol k lepšej propagácii školy a všetkých aktivít,“ hovorí riaditeľka.

Škola na sociálnej sieti aktívne komunikuje s rodičmi a podporovateľmi. Pravidelne zverejňuje milé momentky aj dôležité informácie. Je to veľký bonus najmä v aktuálnej situácii, keď sa takmer celý spoločenský život presunul do online sveta.

Noví učitelia bez predsudkov

V roku 2019 spravila riaditeľka odvážny krok a zapojila školu do programu Teach for Slovakia. Oslovila ju vízia: aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť. Túto šancu predstavuje kvalitné vzdelanie, ku ktorému by malo mať prístup každé dieťa bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádza.

“Zaujalo nás nadšenie, s ktorým vstupujú učitelia z Teach for Slovakia do škôl. Prichádzajú čistí, bez predsudkov a zaužívaných učiteľských rituálov. Prinášajú iný pohľad, ktorý považujem za dôležitý,” vysvetľuje Pogádlová.

Teach for Slovakia zároveň škole poskytlo vyučujúcu matematiky, ktorú súrne potrebovala. Dnes na škole v role učiteliek pôsobia už tri účastníčky leadership programu – Lívia Svetlošáková, Anna Rosinová a Mária Orlovská.

Získali si priazeň žiakov aj kolegov, spolu s ktorými na škole rozbehli nové nápady. Založili na škole čitateľský kútik. Podarilo sa im tiež získať notebooky pre žiakov, ktorí nemali možnosť sa pripojiť na online vyučovanie počas koronakrízy.

„Našej pani riaditeľke naozaj úprimne záleží na rozvoji a napredovaní našej školy. Obdivujem jej nasadenie a pracovitosť,“ hovorí Mária Orlovská, ktorá na škôle pôsobí ako učiteľka na prvom stupni.

Sieť pre lídrov škôl

Ľudmila Pogádlová spolu so zástupkyňou školy Petrou Kulichovou využili možnosť, ktorú Teach for Slovakia ponúka svojim partnerským školám, a to je Klub riaditeľov.

“Účasť na kluboch nám veľmi pomáha. Získavame informácie, ktoré sú prospešné hlavne pri riadení školy. Stretávame sa však aj s kolegami z iných škôl a vymieňame si skúsenosti. Veľmi nás napĺňajú aj stretnutia so zaujímavými ľuďmi, ktorí majú záujem o rozvoj školstva v našej krajine.“

Viaceré projekty či aktivity zastavila náročná situácia ohľadom pandémie. Počas tohto obdobia sa na Základnej škole Školská snažia zabezpečiť žiakom čo najlepšie dištančné vzdelávanie. Veria, že situácia sa však čoskoro vráti do normálu a budú sa môcť vrátiť k všetkým aktivitám, ktoré posúvajú učiteľov aj žiakov smerom vpred.

 


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.