Denník N

Skutok sa nestal? Odvolávam sa proti odmietnutiu trestného oznámenia ohľadom podozrenia na závažný podvod s pozemkom pod Športovou halou v Žiline.

Vyšetrovateľ kriminálnej polície v Žiline minulý týždeň odmietol trestné oznámenie ohľadom obrovského pozemku pod Športovou halou na Bôriku, o ktorý Mesto Žilina prišlo v roku 2006, a ktorý nebol nikdy Mestu Žilina zaplatený. Ten istý pozemok malo mesto Žilina v decembri roku 2019 získať naspäť do vlastníctva na základe veľkej výmeny majetkov, ktorú presadzoval súčasný primátor Peter Fiabáne na mimoriadnom zastupiteľstve, ale už za za 1 446 117 eur.

Okamžite som podal odvolanie, keďže odmietnutie aj samotné odôvodnenie považujem za šokujúce.  Som presvedčený, že podobne ako v prípade kauzy Karpatská aj teraz to Krajská prokuratúra tomu istému vyšetrovateľovi vráti naspäť na opätovné prešetrenie.
Trestné oznámenie som podával z nasledujúceho dôvodu. V decembri 2006 primátor Ján Slota v rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva z apríla 2006 predal veľký a lukratívny pozemok pod halou. Podľa uznesenia zastupiteľstva sa mala predať hala za 50 miliónov Sk a priľahlé pozemky k hale za 2000 Sk na m2. Vtedajší primátor Ján Slota však podpísal kúpnu zmluvu, v ktorej sa pozemok pod halou o rozlohe 9.954 m2 predal spolu s halou za 50 miliónov Sk, čiže za pozemok pod halou nebolo vôbec zaplatené. Tento pozemok ani nemal podľa uznesenia právo predávať, keďže nie je priľahlý. Podľa uvedených cien pozemkov tak mesto Žilina prišlo o takmer 20 000 000 Sk. Ak by sa aj pomýlil a predal ich ako priľahlý, mesto za ne nič nedostalo, čiže škoda veľkého rozsahu ostáva.  Z celého logicky vyplýva, že sporný pozemok o výmere 9.954 m2 bol prevedený v rozpore so Zákonom o majetku obcí, a zároveň bez zaplatenia kúpnej ceny, čím bola týmto nezákonným prevodom mestu Žilina spôsobená škoda veľkého rozsahu a tretia osoba sa o túto sumu nezákonne obohatila.
Vyšetrovateľ svoje odmietnutie odôvodnil tým, že nasledujúci primátor Ivan Harman v júni roku 2007 so spoločnosťou G. Trabelssieho – SIRS, a.s. a kupujúcim haly a pozemkov z roku 2006 – spoločnosťou Antrade uzatvoril súbor dohôd, v ktorých aj tento pozemok uznal ako vlastníctvo spoločnosti Antrade. Následne poslanci tieto dohody schválili pod názvom Memorandum o spoločnom postupe. Samozrejme, je úplne nepredstaviteľné, že by akákoľvek následná dohoda alebo uznesenie zastupiteľstva mohli legitimizovať silné podozrenie na podvod veľkého rozsahu a byť dôvodom na nevyšetrovanie. Podľa práva akékoľvek následné úkony mestského zastupiteľstva predsa nemôžu mať žiadny vplyv na skutočnosť, že bol ešte v čase pred ich prijatím už dokonaný trestný čin.
To je jednoducho neprípustné a naopak vyvoláva ďalšie otázky ohľadom dôvodov takéhoto konania zo strany primátora Ivana Harmana.
Vyšetrovateľ tiež uvádza, že v danej veci už prebehol súd. V tomto prípade však súd v roku 2007 vôbec nerozhodoval o tomto konkrétno pozemku a vlastne v podstate nerozhodoval o ničom relevantnom. Vtedajší primátor Ivan Harman za tajomných okolností stiahol čerstvo podanú žalobu na určenie vlastníctva haly aj pozemkov a súd len potvrdil späťvzatie žaloby. Je zrejmé, že toto nie je nič, čo by mohlo akýmkoľvek spôsobom legitimizovať celú transakciu s pozemkom! Navyše pôvodná žaloba ohľadom platnosti kúpnej zmluvy súvisela s inými nezákonnými podmienkami celej transakcie a neriešila tento pozemok.
Vyšetrovateľ teda v uznesení v konečnom dôsledku nezobral do úvahy silné podozrenie na vzniknutú škodu veľkého rozsahu, ktorá vyplynula z tejto transakcie.
Je tiež veľmi zaujímavé, že Ján Slota dokonca nebol v tejto veci ani vypočutý, napriek tomu, že práve on podpisoval kľúčovú kúpnu zmluvu v rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva.
Zaujímavým dôkazom, že daný pozemok má obrovskú hodnotu je tiež fakt, že na základe rokovania medzi primátorom Petrom Fiabáne a G. Trabelssiem bol tento pozemok v decembri 2019 ponúknutý naspäť mestu Žilina za hodnotu 1 446 117 eur, čo sme v zastupiteľstve po veľkom boji neschválili. Za okolností, ktoré zverejním za krátky čas sa totiž tento pozemok prevodmi cez polomestskú Žilinskú parkovaciu spoločnosť dostal od spoločnosti Antrade známeho právnika M. Krnáča do majetku spoločnosti G. Trabelsieho. Je to ďalší dôkaz, že tento pozemok má obrovskú hodnotu a je čoraz neuveriteľnejšie, že súčasný primátor ho za spomínaných okolností zaradil do výmeny a občania zaň mali ešte platiť obrovskú sumu!
V žiadnom prípade teraz neuhnem. Dôkazy sú jasné. Som presvedčený, že aj do nášho mesta napriek všetkým tým nešťastným krokom v minulosti musí prísť spravodlivosť. Ja môžem sľúbiť, že pre to urobím všetko, nech sa udeje čokoľvek. Toto mesto bude patriť nám občanom a nie podvodníkom a vekslákom. O ďalšom vývoji vás budem podrobne informovať.

Teraz najčítanejšie

Peter Cibulka

Poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline, učiteľ