Denník N

Že by sa už rozbehol konštruktívny dialóg ?

Čo je viac – zdravie alebo možnosť súdiť sa ?

V reakcii predsedu súdnej rady na tému súdnych máp a obmedzenie počtu súdov zaznela argumentácia „zaujímavým“ porovnaním. Pán predseda sa opýtal pani redaktorky, či je pre  ňu prednejšie zdravie, alebo možnosť súdiť sa.

Prirodzenou reakciou bolo, že zdravie. Z toho sa vyvodilo, že hoci je zdravie prednejšie, nebudeme mať špičkové špecializované kliniky (napríklad onkologické) v každom okresnom meste, ale radi pocestujeme za zdravím.

Nie každý príklad, na lepšie priblíženie určitej situácie a odôvodnenie zámeru, sa vydarí. Tento sa podľa mňa nevydaril vôbec.

Miešame jablká s hruškami.

V prvom rade pýtať sa v demokratickom štáte, či je pre občana prednejšie zdravie alebo prístup súdu, považujem za absolútne nenáležité. V oboch prípadoch sa jedná o základné práva garantované občanom SR v Ústave SR. Právo na súdny proces a  právo na zdravotnú starostlivosť sú rovnocenné. Musia existovať vážne dôvody na to, pri ktorých sa posudzuje, ktoré právo je „silnejšie“, a kde sa tieto hodnoty musia dostávať do vzájomného konfliktu, kde sa rozhodujeme, kedy jedno uprednostníme na úkor druhého.

Takouto situáciou nie je nastavenie práva na prístup k súdu v bežných každodenných, normálnych, podmienkach fungovania právneho štátu.

Príklad podľa mňa  kríva aj v inom ohľade. Okresné súdy s ich ťažiskovou agendou v žiadnom prípade nemožno porovnať s úzko špecializovanými onkologickými alebo srdcovocievnymi, či inými klinikami. Okresné súdy sú s ťažiskovou rodinnoprávnou, poručenskou, trestnoprávnou agendou, dedičskými vecami, skôr menšími nemocnicami s poliklinikou, alebo obvodnými lekármi, na ktorých sa obraciame s angínami, chrípkami, a inými bežnejšími  a často sa vyskytujúcimi ochoreniami, alebo vtedy, keď už máme nastavenú liečbu (vysokého krvného tlaku) a chodíme na predpis liekov a pravidelné kontroly, alebo s menšími úrazmi.

Tak ako v prípade obvodných lekárov, je aj  u okresných súdov potrebné, aby boli čo najbližšie k občanovi a zabezpečili mu čo najrýchlejší  prístup k potrebnej, nevyhnutnej a niekedy aj urgentnej súdnej ochrane. A ak má plniť účel, nemôže byť drahá. Nezabúdajme, že sa týka tých, ktorých naša spoločnosť považuje za najzraniteľnejších a kde si dáva za cieľ ich zvýšenú ochranu ( deti, rodiny, týrané ženy, obete trestných činov a podobne).

Dobré riadenie štátnej správy a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov si predstavujeme inak, ako ich navyšovaním o náklady na sťahovanie, náhradu cestovných výdavkov zamestnancom, ktorí budú musieť na nové pracoviská dochádzať, nákladov ďalších štátnych zamestnancov, ktorí namiesto efektívneho využitia pracovného času a prostriedkov, budú musieť vynakladať cestovné náklady a stratia kopu pracovného času neefektívnym cestovaním a vyčkávaním pred pojednávacími miestnosťami. Náklady na toto sa mohli lepšie využiť napríklad v spomínanom zdravotníctve, ale aj v justícii na modernizáciu vybavenia, klimatizáciu v pojednávacích miestnostiach a mnohé ďalšie potrebnejšie výdavky.

Zaujalo ma, že sa navrhuje právna úprava, ktorá bude kompenzovať cestovné náklady sudcom počas troch rokov od ich preloženia na iné pracovisko. A potom čo ? A súčasne, prečo ich potom presúvať, keď nás to bude stáť viac peňazí zo spoločného ?

Už  len z ekologického hľadiska nedáva zmysel, aby sme považovali za výhodnejšie mobilizovať celé pracovné kolektívy, ktoré sa mohli na pracoviská doposiaľ presúvať pešo, alebo s použitím verejnej dopravy a teraz budú cestovať kilometre. Stáť v kolónach a strácať cenný čas, ktorý mohli venovať buď práci alebo zdravej regenerácii po práci a boli nútení siahnuť po súkromných autách, obsadzovať parkovacie miesta a zvyšovať znečisťovanie životného prostredia.

Absolvovali ste už cestu z Košíc do Prešova ? A predstavte si, že sa na ňu vyberú ešte väčšie masy ľudí a to každý, alebo takmer každý deň !

Čomu to pomôže ? Pretrhnutiu korupčných väzieb ? Nie je to nezmysel v 21. storočí na tak malom území ako je Slovensko ? Prečo sa potom podľa totožného argumentu nenavrhuje presťahovanie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý je na tej istej ulici ako okresný súd, do blízkeho Zvolena ? Aký je rozdiel medzi Bratislavou, Košicami a Bystricou ? Fakt neviem.

Alebo, ak je dôležitý na pretrhnutie korupčných väzieb fyzický presun sudcov, dáva vám zmysel rušenie menších súdov a koncentrovanie sudcov do väčších miest do spoločných budov, čím sa podľa rovnakej logiky vytvára výborná živná pôda pre nové korupčné väzby a prepojenia ? Tým čo zostanú na pôvodnom mieste miestne „korupčné“ väzby nepretrhnete iba do ich kolektívov pridáte ďalších zo vzdialenejších miest. Ale ako pretrhnete miestne väzby, ktoré sa aj tak zachovajú, pretože zostanú viazané na bydliská sudcov ?

Nestane sa takto situácia ešte viac neprehľadná a nebude vytvárať sofistikovanejšie možnosti na zneužívanie právomocí sudcami?

Z korupčných káuz, ktoré sú vyšetrované, a ktorých detaily prenikli na verejnosť vyplýva, že to mali byť práve niektorí „vplyvnejší“ sudcovia, ktorí vyvíjali tlak na iných kolegov, aby dosiahli želaný výsledok. Nedôjde koncentráciou sudcov na menej miest a čo najďalej od občanov  k posilneniu nežiadúcich trendov?

Verím, že ak naozaj začal proces konštruktívneho dialógu o reformách justície, na tieto a aj ďalšie otázky dostaneme rozumné a uspokojivé odpovede. 

A verte, že sme na ne veľmi zvedaví.

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..