Denník N

Takto bude vyzerať štúdium v post-Brexitovej Veľkej Británii

Zdroj: Unsplash
Zdroj: Unsplash

Čo znamená Brexit pre mňa, obyčajného mladého Slováka či obyčajnú mladú Slovenku (alebo občana či občanku Európskej únie), ktorý/á buď zvažuje štúdium alebo už momentálne študuje na univerzite vo Veľkej Británii? Na túto otázku sa ti pokúsime čo najpodrobnejšie odpovedať a zbúrať tým niektoré tvoje možné obavy spojené so štúdiom v post-Brexitovej Veľkej Británii.

Brexit: všetci o ňom hovoria už viac než 4 roky, a ešte omnoho viac práve teraz, keď sa konečne dospelo k akej-takej dohode. Ako ovplyvní stabilitu ekonomík, medzinárodného trhu, exportu a importu tovarov či kto nakoniec bude alebo nebude mať prístup k rybárčeniu v britských vodách. A ako to ovplyvní študentov a študentky?

Do Veľkej Británie si ročne podávajú prihlášky stovky, ba až tisícky slovenských študentov a študentiek. Toto štúdium má všetky výhody: jedno z najkvalitnejších školstiev na svete, sofistikovaný systém študentských pôžičiek, rovnaký prístupu k študentom a študentkám z EÚ ako k domácim, globálne uznávané inštitúcie, iba dvojhodinový let z Bratislavy a české či slovenské komunity v takmer každom väčšom meste. Alebo tomu aspoň tak bolo pokiaľ neprišiel Brexit.

Nové podmienky a nové školné

Je dôležité podotknúť, že združenie Universities UK ako kolektívny hlas 140 britských univerzít vyjadrilo už v roku 2016 sklamanie nad výsledkom referenda. Už vtedy sa dalo tušiť, že Brexit naruší silnú inkluzivitu a globálnosť, ktorými boli britské školy dovtedy charakteristické. Všetky avizované zmeny sa premenili na realitu počnúc 1. januárom 2021 a tak od akademického roka 2021/22 nebudú môcť občania a občanky EÚ študovať vo Veľkej Británii za tých istých podmienok ako domáci študenti a študentky. Namiesto toho budú musieť postupovať podľa pravidiel pre tzv. “overseas” študentov a študentky. Čo to znamená?

Zástup študentov a študentiek na promócii z britskej University of Cambridge
Zdroj: P A THOMPSON/CORBIS NX

Anglicko

Prvou zmenou je výška školného a prístup k pôžičke. Pre študentov a študentky z EÚ bolo pôvodne rovnaké ako pre Britov a Britky, a to vo výške 9 250 libier (10 402 eur) ročne. Na túto čiastku si študenti a študentky z EÚ mohli každoročne vziať pôžičku z anglickej Student Loans Company. Podmienky splácania boli veľmi rozumné: splácať začneš až 2 roky po skončení štúdia za prípadu, že tvoj mesačný hrubý príjem je viac ako £2214. Z toho nadbytku sa potom vypočíta 9% mesačne a tak postupne splácaš svoj dlh. Pokiaľ sa tvoj príjem zníži pod túto úroveň, splácanie sa pozastaví a ak sa ti do 30 rokov nepodarí splatiť všetko to, čo si si požičal/a, dlh ti jednoducho vymažú. Tieto pravidlá pre teba stále platia, ak si svoje štúdium na britskej univerzite zahájil/a najneskôr školským rokom 2020/21.

Ak sa v Anglicku ešte len chystáš študovať, budú pre teba už platiť iné pravidlá. Výška školného pre bakalársky stupeň (undergraduate) pre medzinárodných študentov a študentky, ktorá sa zvyšuje každoročne a určujú ju univerzity samotné, bola v roku 2020 podľa magazínu Times Higher Education v rozmedzí medzi 10 000 až 26 000 libier ročne. Na spomínanú pôžičku od SLC študenti a študentky z EÚ po Brexite taktiež strácajú nárok.

Ak sa zvažuješ hlásiť na univerzity v Anglicku, odporúčame ti pozrieť si na oficiálnych stránkach univerzít nanovo vypočítanú výšku školného určeného pre medzinárodných študentov a študentky.

Škótsko

Zlá správa prišla aj zo Škótska, ktoré doteraz ponúkalo svoje kvalitné školstvo zadarmo a tešilo sa veľkej popularite aj u nás. Oficiálne vyhlásenie škótskej vlády hovorí: “Ministri potvrdili, že dôsledkom Brexitu, európski vysokoškoláci a vysokoškoláčky už nebudú mať nárok na podporu školného počnúc akademickým rokom 2021/22. Status domáceho školného tak pre týchto študentov a študentky končí. Toto nasleduje po rozhodnutí Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu; hlboko škodlivom rozhodnutí, prijatým proti želaniam obyvateľov Škótska.”

Napríklad University of Aberdeen však oznámila, že bude ponúkať štipendiá pre EÚ/medzinárodných študentov a študentky, aby im tak pomohla preplatiť aspoň časť školného. Je predpokladané, že mnohé škótske univerzity budú ponúkať podobné štipendiá, aby študentov a študentky z EÚ aj naďalej vítali vo svojej krajine.

Škótski lídri a líderky prisľúbili, že ak by sa mali opätovne stať členmi EÚ (tak ako si zvolili zostať v Únii počas referenda z roku 2016), školné by bolo opäť raz plne hradené vládou.

Wales

Vláda vo Wales potvrdila, že študenti a študentky z EÚ, ktorí/é začínajú svoje štúdium po auguste 2021 už nebudú mať právo na rovnakú podporu ako doteraz, a teda ani na status domáceho školného. Študenti a študentky, ktorí začali alebo začnú štúdium pred 1. augustom 2021 budú mať naďalej právo na rovnakú podporu do konca ich štúdia.

Vláda chce naďalej podporovať tých študentov a študentky, ktorí budú mať “Settled Status” pod Dohodou o vystúpení Veľkej Británie z EÚ (EU Withdrawal Agreement).

Cardiff University však napríklad ponúka svoje Vice-Chancellor’s EU Štipendium pre akademický rok 2021/22 na mnoho odborov. Toto štipendium poskytne študentom a študentkám redukciu až 5 000 libier zo školného každý rok počas bakalárskeho alebo magisterského odboru.

Severné Írsko

Nové podmienky pre štúdium v Severnom Írsku sú stanovené rovnako ako v ostatných krajinách Veľkej Británie.

Potrebujem víza alebo nie?

Od 1. januára 2021 skončil slobodný pobyt a pohyb občanov a občaniek medzi Veľkou Britániou a členskými štátmi EÚ. Dobrou správou však je to, že bez víz, len s pasom sa vieš stále dostať do Veľkej Británie za účelom turizmu, návštevy známych či krátkodobé štúdium, a to do dĺžky až 6 mesiacov. Avšak ak začínaš dlhodobé štúdium po 1. januári 2021, musíš si požiadať o študentské víza za pomoci nového imigračného bodového systému, ktorý nájdeš obšírne vysvetlený TU. V skratke ti však priblížime najdôležitejšie fakty:

  1. Víza stoja £348 (391 eur) a zaplatiť budeš musieť aj Immigration Health Surcharge, aby si mal/a zdarma prístup k zdravotnému systému NHS, ktorá je pre študentov v sume £470 (529 eur).
  2. Musíš dosiahnuť aspoň 70 bodov (poskytnutím dokladov ako nepodmienečná ponuka od sponzorskej univerzity vo forme CAS listu, doklad o znalosti angličtiny, doklad o finančnej zábezpeke a pod.)
  3. Podať si žiadosť môžeš až 6 mesiacov pred začiatkom štúdia.
  4. O tieto víza žiadaš len raz počas celej doby štúdia.

Po konci svojho štúdia si budeš môcť podať žiadosť o tzv. Graduate visa, ktoré ti umožnia zostať vo Veľkej Británii po dobu maximálne 2 rokov za účelom práce alebo hľadania si práce. Tento systém sa Británia chystá spustiť v lete 2021.

Ak už vo Veľkej Británii študuješ, máme dobré správy

Ak si práve študentom či študentkou bakalárskeho alebo magisterského odboru na britskej univerzite, máme pre teba dobré správy! Jediná zmena, ktorá sa teba týka je to, že sa musíš zaregistrovať do „EU Settlement Scheme” (tzv. Schéma štatútu usadlíka) za účelom regulácie tvojho pobytu. Viac informácií a samotnú registráciu nájdeš TU. Deadline pre podanie žiadosti je 30. jún 2021. Táto žiadosť je zadarmo a požiadalo o ňu už viac ako 3,7 milióna ľudí.

O úspechu (alebo neúspechu) svojej žiadosti sa dozvieš prostredníctvom e-mailu. Tento e-mail však nie je potvrdzujúci dokument statusu. Pre oficiálne potvrdenie sa musíš prihlásiť do svojho profilu na www.gov.uk, ktorý ti vygeneruje e-dokument. Kvôli momentálnej pandémii a vysokému množstvu žiadostí môže tvoja odpoveď prísť až o niekoľko mesiacov. Sleduj však svoj mail inbox pre potvrdzujúci e-mail o odoslaní žiadosti či prípadné požiadavky o zaslanie dodatočných dokumentov.

Pokiaľ si posledné tri roky predtým ako si sa prihlásil/a na štúdium žil/a v Spojenom kráľovstve, krajine Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku, budeš mať nárok na rovnaké študijné poplatky a prístup k finančnej podpore ako domáci študenti a študentky počas celej dĺžky tvojho študijného programu. Podmienkou však je registrácia v rámci EU Settlement Scheme. To znamená, že ak si napríklad tento rok skončil/a bakalárske štúdium vo Veľkej Británii, v ktorej si žil/a predošlé tri roky, môžeš bez problémov pokračovať v magisterskom štúdiu za rovnakých podmienok a rovnakého prístupu k pôžičke, pokiaľ máš pre-settled alebo settled status. Viac informácií nájdeš TU.

Príchod do Veľkej Británie pred 1. januárom 2021 Žiadne zmeny; je potrebné prihlásiť sa do EU Settlement Scheme (ak plánuješ zostať vo Veľkej Británii po 30. júni 2021)
Príchod do Veľkej Británie po 1. januári 2021 a začiatok štúdia pred 31. júlom 2021 Zmena imigračného statusu (sú potrebné víza); žiadna zmena školného
Príchod do Veľkej Británie po 1. januári 2021 a začiatok štúdia po 1. auguste 2021 Zmena imigračného statusu a zmena školného
Zdroj: https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/eu-students

Záver

Prieskum uskutočnený v júni 2020 platformou Study.eu prišiel s výsledkami, že vďaka novým podmienkam môže Spojené kráľovstvo prísť až o 120 000 študentov a študentiek, čo predstavuje celkovú stratu 25% medzinárodných študentov a študentiek. Čo je viac, 84% potenciálnych študentov a študentiek z EÚ tvrdí, že “určite nebudú” študovať vo Veľkej Británii, ak sa má ich školné zdvojnásobiť a 54% prospektívnych študentov tvrdí, že budú markantne ovplyvnení zrušením pôžičkového systému.

Univerzity v Spojenom Kráľovstve sú momentálne najdrahšie v celej Európe. Zrušenie niekdajších podmienok neznamená len extrému stratu záujmu európskych študentov a študentiek, ale môže spôsobiť negatívny domino efekt – menej rozmanité kampusy môžu byť pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium celkovo menej príťažlivé bez ohľadu na účtované poplatky.

Spojené Kráľovstvo sa od septembra 2021 taktiež prestáva podieľať na programe Erasmus+ a namiesto neho predstavuje novú, stomiliónovú schému Turing.

Vieme, že väčšina týchto informácii je negatívna a má potenciál odradiť študentov a študentky od univerzít vo Veľkej Británii. Mnohé školy však stále budú ponúkať štipendiá, ktoré môžu pokryť buď časť alebo v niektorých prípadoch aj celé školné. Veľká Británia má veľmi silné a kvalitné vzdelávacie inštitúcie, do ktorých sa oplatí investovať, ak si to človek môže dovoliť. Avšak pre nás ostatných existuje kvalitné štúdium v zahraničí aj mimo Veľkú Britániu. V občianskom združení Unimak ti zadarmo poradíme aké sú možnosti, prečo je dnes extrémne relevantné vydať sa študovať do zahraničia a poradíme ti ako najlepšie zvládnuť prijímací proces.

PS. Skvelým zdrojom ďalších informácii je aj neziskové občianske združenie Settled, ktoré zadarmo pomáha občanom a občankám EÚ riešiť otázky ohľadom Brexitu.

 

Teraz najčítanejšie

Unimak

Unimak je občianske združenie slovenských a českých študentov a študentiek na prestížnych zahraničných univerzitách, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti so všetkým, čo štúdium v zahraničí prináša. Poskytujú bezplatnú pomoc stredo- i vysokoškolákom a školáčkam pri prijímacom procese na svetové univerzity.