Denník N

Blog plný dobrých správ: EÚ robí pozitívne „eko“ kroky a Slovensko napreduje

Európa je ešte stále v strašidelných číslach, no zmena je blízko. Ako našej planéte pomôže nový akčný plán EÚ, ale aj samotné Slovensko?

Vyťažíme, vyrobíme, spotrebujeme, zahodíme: presne to je náš doterajší, prevažne lineárny spôsob existencie. Prečo sme to robili aj napriek tomu, že to ohrozuje našu planétu? Nedochádzalo nám, že prírodné zdroje sú obmedzené a jedného dňa ich spotrebujeme? Nevadilo nám, že spotrebou fosílnych palív a emisiami skleníkových plynov meníme podnebie? Mám pocit, že sme si to neuvedomovali, až kým nezačala naša planéta nahlas kričať o pomoc. Tá však našťastie prichádza a som nesmierne rada, že k nej dochádza nielen vďaka iniciatíve EÚ, ale aj Slovenska. Čo mám na mysli?

EURÓPA JE V STRAŠIDELNÝCH ČÍSLACH, AKČNÝ PLÁN EÚ SME POTREBOVALI AKO SOĽ

Zoberte si, že dnes priemerný Európan skonzumuje až 16 ton materiálu ročne, z čoho je 6 ton odpadu, pričom polovica skončí na skládkach. Globálna spotreba materiálov sa od roku 1900 zdesaťnásobila a ďalší nárast globálnej ekonomiky spôsobí, že do roku 2050 náš dopyt po potravinách a ďalších základných zdrojoch narastie o ďalších 70 %. Čo by nás čakalo, keby sme takto pokračovali? Potrebovali by sme viac ako 2 planéty na to, aby sme boli nasýtení! To, že planéta potrebuje pomoc si našťastie uvedomujú aj členské štáty EÚ. Svedčia o tom aj iniciatívy a právne predpisy, ktoré riešia udržateľnosť zdrojov a výrobkov. Rada by som však poukázala hlavne na nový akčný plán obehového hospodárstva, na ktorý minulý rok nadviazala Európska komisia a zaoberá sa životným cyklom produktov.

EÚ CHCE OSTAŤ KONKURENCIESCHOPNÁ. NAŠŤASTIE!

Presuňme sa k spomínanému akčnému plánu EÚ, ktorý si podľa mňa zaslúži pozornosť. Keďže si EÚ uvedomuje svoju pozíciu v globálnej ekonomike a chce ostať konkurencieschopná, prišla s týmto plánom, v rámci ktorého chce dosiahnuť pár pozoruhodných cieľov: zlepšiť životnosť produktov, opätovne ich využívať, zvýšiť množstvo recyklovaných materiálov vo výrobkoch, zredukovať uhlíkovú stopu, obmedziť výrobky na jedno použitie či zakázať zneškodňovať nepredané výrobky dlhodobého použitia. Tento akčný plán pritom obsahuje aj kapitolu zameranú na elektromobily a batérie. NAŠŤASTIE! Konečne totiž budú zavedené kvóty na obsah recyklovaných materiálov v batériách, výrobcovia batérií a áut budú musieť zabezpečiť zber batérií na konci životnosti a ich recykláciu. Postupne sa tak vymenia nedobíjateľné batérie za dobíjateľné, pri ich výrobe budeme znižovať uhlíkovú stopu a získavanie surovín bude absolútne transparentné a etické. A verte, že Slovensko, ktoré budeme môcť po novom nazývať aj „mekkou výroby batérií do elektromobilov“, je na tieto zmeny pripravené.

ČASY SA MENIA, OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO TIEŽ

Áno, fosílna energia nám stále poskytuje teplo v našich domácnostiach, elektrinu na napájanie spotrebičov, prepravu či ťažbu a transformáciu surovín na produkty každodennej spotreby. Sú to veci, ktoré spôsobujú značné emisie skleníkových plynov. Ako ich zmierniť? Riešením je obehové hospodárstvo zamerané na recykláciu zdrojov a ich opätovné využívanie, vďaka čomu obmedzíme emisie z tradičných postupov nakladania s odpadmi. Čo je však ešte dôležitejšie, recyklácia znižuje množstvo energie potrebnej pri priemyselnej výrobe, v rámci ktorej sa transformujú primárne suroviny na finálny produkt.

ELEKTROMOBILY MÔŽU KONEČNE PLNOHODNOTNE PLNIŤ SVOJU MISIU

Najväčší posun vpred v otázke eliminácie skleníkových plynov by mal nastať práve v odvetviach nákladnej a osobnej prepravy. Avšak má to jeden háčik! Ak len vymeníme autá poháňané fosílnymi palivami za elektromobily poháňané batériami, určite to nebude stačiť. Zmena musí nastať hlavne v rámci výroby týchto batérií. Darmo by sme totiž jazdili na ekologických vozidlách, ak sú ich batérie vyrábané neekologicky. Našťastie však nastali zmeny aj v tomto smere a myslím si, že teraz už môžeme s čistým svedomím povedať, že neekologická výroba takýchto batérií sa už čoskoro stane len mýtom.

BATÉRIE MÔŽU BYŤ VÝHODNÉ EKONOMICKY AJ EKOLOGICKY

Dopyt po elektromobiloch rastie extrémne rýchlo nielen kvôli silným politickým stimulom krajín, ale aj znižovaniu nákladov na batérie. Pravdou  však je aj to, že rast tohto dopytu vyvoláva obavy z možného nedostatku kobaltu, niklu či lítia. Tu však za seba nechám hovoriť čísla. Vedeli ste, že:

  • do roku 2030 sa počíta s výrobou vyše 300 miliónov elektrických vozidiel?
  • dopyt po batériách do elektromobilov dosiahne hodnotu 735 GWh do roku 2025 a hodnotu 1890 GHWh do roku 2030, čo bude predstavovať viac ako 80 % celkového dopytu po batériách?
  • globálna hodnota lítia sa v súčasnosti odhaduje na zhruba 3 mld. dolárov, kobaltu na 1,5 mld. dolárov a niklu na 0,5 mld. dolárov?
  • pri súčasných trhových cenách dosiahne kombinovaná hodnota týchto komodít na uspokojenie dopytu po batériách 46 mld. dolárov do r. 2025 a 134 mld. dolárov do r. 2030?

Aj napriek tomu, že hovoríme o enormných číslach, vnímam ich aj pozitívne. Viete prečo? Práve tieto zistenia nás donútili konať a priviedli nás k obrovskej ekologicky prospešnej zmene. Znižovať sa bude nielen cena batérií, ale aj negatívny dopad na planétu. Dá sa to pritom 2 spôsobmi: vývojom a výrobou lítiových batérií menej náročných na kobalt alebo recykláciou. A práve v tejto oblasti určuje trendy už aj Slovensko vďaka vzniku InoBat Auto, kde sa budú takéto batérie vyrábať, ale aj recyklovať. Tomu ja osobne hovorím WIN-WIN: znížené výrobné náklady a batérie ako súčasť obehového hospodárstva.

SLOVENSKO NAPREDUJE: LEPŠIA ŽIVOTNOSŤ, VÝKON, BEZPEČNOSŤ A DLHŠÍ DOJAZD BATÉRIÍ

Na Slovensku sa kladie dôraz hlavne na výskum a vývoj lítiových batérií. Cieľom slovenskej spoločnosti InoBat Auto je ponúknuť automobilkám konkurenčné batérie rýchlejšie ako tradiční výrobcovia, pričom prvé vzorky sa nám podarilo vyrobiť už koncom minulého roka. Prečo sú pre mňa prelomové? Budeme ich šiť na mieru výrobcom áut, v rámci vývoja a výskumu sa sústreďujeme na vylepšenie vlastností anódy, katódy aj z hľadiska hustoty energie a vylepšujeme konštrukcie elektrolytu a elektród. Skvelé je, že tak dokážeme zabezpečiť želanú životnosť, výkon aj bezpečnosť našich batérií a zvýšiť ich dojazd až o 20 %. Navyše, batérie vytvárame na platforme High Throughput technológie podporenej umelou inteligenciou a ich výroba bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

ČO S BATÉRIAMI, KTORÉ DOSLÚŽIA? DÁME IM NOVÝ ŽIVOT

Aj keď Slovensko bolo v otázke elektromobility oproti iným krajinám „pozadu“, v rámci inovácií sme pár krokov vpred. Práve u nás sa budú vďaka InoBat Auto vysokovýkonné batérie vyrábať aj recyklovať tak, aby mohla batéria po skončení životnosti opäť „ožiť“. Máme byť na čo pyšní! Uzatvoríme totiž kruh a prispejeme k eliminácii ťažby neobnoviteľných zdrojov. Projekt recyklácie sa pritom bude realizovať v 2 fázach. Už tento rok začneme budovať linku na fyzickú šrotáciu batérií, ktoré budeme po ukončení životnosti sťahovať z trhu a recyklovať. V skratke: vybité batérie sa rozoberú na moduly, vložia sa do šrotovacej linky, rozdrvia sa na čiastočky veľkosti piesku a prechádzajú do fázy sušenia, kde sa v plynotesnej komore oddelí čierna hmota od nežiaducich častíc. Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu je ale eliminované, spĺňa emisné požiadavky a upravený plyn chceme v InoBat-e ďalej využívať aj na tvorbu tepla pre fabriku. V druhej fáze, ktorú budeme realizovať približne o 2 roky, bude hydrometalurgická linka, kde bude prebiehať spracovanie čierneho prachu. Výsledok? 95 %-ná miera spätného získavania kovov, zníženie výrobných nákladov o 35 % a zníženie produkcie CO2 o 20 %.

Záleží mi na životnom prostredí a chcem čistejšiu planétu pre ďalšie generácie. Preto som veľmi rada, že môžem byť súčasťou spoločnosti InoBat Auto, ktorá sa s hrdosťou zapája do obehového hospodárstva, vďaka čomu sa môžeme stať úspešnými tvorcami a realizátormi stratégie „od kolísky po kolísku“. Zároveň, zelené batérie budeme nielen vyrábať, ale aj recyklovať a vďaka novej recyklačnej linke opätovne využívať materiály aj pri výrobe ďalších batérií.

Marta Tomišová
Senior Project Manager, Board Member of InoBat Recycling

Teraz najčítanejšie

InoBat

InoBat je slovenská spoločnosť založená v roku 2019 zaoberajúca sa výskumom, vývojom, výrobou a recykláciou batérií s dlhodobým cieľom slúžiť európskemu trhu s novými energetickými riešeniami. Hlavnými odvetviami sú InoBat Auto, ktorý sa zaoberá R&D a výrobou batérií do elektrovozidiel, InoBat Energy, zaoberajúci sa skladovaním energie a InoBat Recyling, prinášajúci riešenie na recykláciu batérií. Okrem toho, InoBat pracuje aj na rozvoji InoBat Charging, ktorý rieši nabíjaciu infraštruktúru a InoBat Hydrogen pre vodíkové a alternatívne pohony. Najrozvinutejšou odnožou spoločnosti InoBat je InoBat Auto, ktoré umožňuje elektrickú mobilitu vytváraním svojich unikátnych batérií pre zelenší svet. Sme batériová spoločnosť „Discovery to Delivery“ s jedinečným výskumom a vývojom v oblasti výroby prinášajúcim riešenia šité na mieru pre svojich zákazníkov. www.inobat.eu

Tento blog je platený.