Denník N

Grófka Záborská z hornej Nitry a jej lokaji

„Niet lepšieho lepidla ako je spolupáchateľstvo“ – Milan Kňažko.

Grófka Záborská z hornej Nitry a jej lokaji

Moc a peniaze sú veľkým pokušením pre každého z nás a dokážu zmeniť človeka na nepoznanie.

Niektorí dlhoroční členovia KDH hovorili, že moc a peniaze veľmi pokazili pani Záborskú. Údajne, že sa správala ako grófka KDH s nomináciami.

Od roku 2010 je prvým lokajom pani grófky jej kmotor Gordan. Pani grófka vybavila teplé miestečko pre Gordana na lesnom úrade, ktorému šéfoval.

Nikomu nevadilo, že na uvedenú funkciu sa vyžaduje odborné vzdelanie v zmysle zákona o lesoch č. 326/2005Z.z. (§ 57) – nominant KDH bol učiteľom telesnej výchovy a geografie.

V roku 2013 došlo k zlúčeniu pozemkového a lesného odboru pod MV SR, Gordan prišiel o funkciu. Napriek tomu, že nemal ani príslušné odborné vzdelanie, ani nebol vedúcim aj tak si vybavil, že mu platová trieda vedúceho (PT8) zostala počas smeráckych a snsácky prednostov. Ostatní zamestnanci, ktorí vykonávali odborné činnosti na úrade a spĺňali podmienky odborného vzdelania boli zaradení do (PT6).

Po nástupe smeráckej garnitúry, po predčasných voľbách 2012, sa Gordan usilovne snažil a cez poľovníctvo si omotával okolo prsta vtedajšieho smeráckeho vedúceho odboru Ing. Otta. Podarilo sa a z Gordana bol zástupca vedúceho pozemkového a lesného odboru.

Problém nastal až potom, keď Otto začal strkať nos do poľovníckych spisov. Odmietol na porade pred všetkými zamestnancami odboru, odomknúť skriňu s poľovníckymi spismi. Gordan iniciatívne pomáhal zosadiť vedúceho odboru a dosadiť na jeho miesto Maďara, krajského šéfa Mostu- Híd v Trenčíne.

Po nástupe novej prednostky Ing. Nemcovej prechovával k nej Gordan jemu vlastnú podlízavú prospechtivú náklonosť. Keď prednostka neišla po ruke Gordana, tak opäť sa spolčil s nastupujúcim druhým lokajom – prednostom Vavrom (SNS) na jej odvolaní.

A tu začína spoločná cesta dvoch lokajov (Gordan -Vavro). Po voľbách Gordan (KÚ – OĽaNO) vycítil príležitosť a dohodol sa s Vavrom, že on bude kandidátom za prednostu OÚ v Trenčíne a Vavro v Prievidzi + Kupec – Partizánske. No nevyšlo im to ich záujmy boli ohrozené a  preto lokaji pani grófky pokračovali po mojom nástupe za prednostu v ich praktikách: tentokrát špiniť moju osobu.

Pred nástupom do funkcie prednostu ma varoval Marosz (poradca preméra), že môj najväčší problém na OÚ v Prievidzi bude Gordan. Nepovedal mi prečo ?

Na mojej prvej porade s vedúcimi odborov som im povedal, že budem presadzovať  tieto princípy:  politickú neutralitu, nestrannosť a odbornosť.

Následne na stretnutí OĽaNO v hotely Bystra, ma šokoval Marosz, ktorý mi vyčítal, že som bol údajne príliš tvrdý na prvej porade s vedúcimi odborov. Hneď som zistil, že lokaj Gordan bol na porade namiesto vedúceho odboru aby  mohol pani grófke podáť  prekrútené informácie.

Ešte raz ma Marosz prekvapil, svojou žiadosťou aby som prijal stretnutie s Maďarm, ktorý bol jeho kamarát (pracovník OÚ a krajský šéf Mostu – Híd). Maďar ma žiadal, aby som stiahol upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, odmietol som.

Najvyšší kontrolný úrad listom požiadal o vykonanie kontroly na Pozemkovom a lesnom odbore a to bolo proti osobným záujmom lokajov Gordana – Vavra a pani Grófky. Dodnes nebola vykonaná kontrola zo strany MPaRV SR a OÚ Trenčín na Pozemkovom a lesnom odbore na OÚ Prievidza. – Pýtam sa prečo ? Z koho a čoho majú strach ? to nie je Úprimne, odvážne pre ľudí – OĽaNO.

„Nevidím, nepočujem, nekonám a verím, že vy vidíte, počujete a konáte“ – Milan Kňažko.

Gordan porušil povinnosti ustanovenej infozákonom t.j. neevidovanie a nevybavenie infožiadosti v zákonnej lehote. Pritom ide o priestupok podľa § 21 a ods. 1. písm. c) infozákona.

Ďalej bol aj v konflikte záujmov, pretože mal povolenku na hosťovanie v poľovníckom revíry Remata, na ktorý podal podnet žiadateľ o sprístupnenie informácie.

Týmto konaním porušil Etický kódex štátneho zamestnanca: Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov s osobnými záujmami, so záujmami jemu blízkych osôb, alebo iných osôb. Zamestnanec je povinný bezodkladne upozorniť vedúceho zamestnanca na akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov. (§4 (1) a (6)

Po mojom odvolaní z funkcie prednostu bol vymenovaný na zastupovanie prednostu Gordan. Áno, ten Gordan, ktorý bol upozornený na dodržiavanie pracovnej disciplíny. Ako je možne, že ich moc  grófstva hornej Nitry je neobmedzená a dokonca väčšia ako grófky Roškovej.

„Niet lepšieho lepidla ako je spolupáchateľstvo“ – Milan Kňažko.

Rodinkárstvo, beztrestnosť, neodbornosť a papalášizmus Gordana alebo jednoducho slabosť pani grófky k jej lokajovi – to nie je Úprimne, odvážne pre ľudí – OĽaNO.

 

Pýtam sa:

1. Prečo mi dodnes MV SR neodpovedalo na moje vyjadrenia k vykonštruovaným sťažnostiam (19. 11. 2020) Gordana, Kulicha a Maďara ?

2. Prečo som nedostal žiadnu odpoveď na: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu – trestné oznámenie ? (doručené 17. 12. 2020 na GP SR)

to nie je Úprimne, odvážne pre ľudí – OĽaNO.

 

 

Pavol Jusko, bývalý prednosta OÚ Prievidza – Úprimne, odvážne pre ľudí.

Teraz najčítanejšie