Denník N

Koľko stojí pohyb detí na školách?(v GB)

Asi nepoznám nikoho, kto by bol proti tomu, aby sa jeho deti viac hýbali. Práve naopak!

Rodičia, tréneri, učitelia aj samotné deti bijú na poplach, lebo dlhé hodiny, ktoré sa počas pandémie začnú rátať na mesiace sú decká prilepené k obrazovkám a ich život sa odohráva v online svete.

Z pohľadu fyziologického a psychologického vývoja je vplyv technológií pre naše deti devastujúci. Je na nás dospelých hľadať rovnováhu medzi skutočným a digitálnym svetom. Som vnútorne presvedčený, a nielen preto, že som športovec, že pohybom by sme dokázali zmierniť fyzické, ale aj psychické následky, ktoré sa na deťoch podpisujú každým presedeným dňom ich života.

V mojom druhom blogu Prečo nás už aj Maďarsko nabije v hokeji? som opísal ako pohyb školákov riešia jednotlivé krajiny, konkrétne Maďarsko a Spojené kráľovstvo. Teplá voda je už predsa dávno vynájdená, takže treba sa inšpirovať ako ju zaviesť vo väčšom rozsahu do našich škôl a prestať špekulovať, že sa to nedá.

Všetko je o politike a peniazoch

Všetci vieme, že na zmenu treba politickú vôľu a guráž robiť ťažké a nepopulárne rozhodnutia. Od nástupu do poslaneckých lavíc sa snažím hľadať prienik takýchto ľudí na ministerstvách a presvedčiť našu vládu aby si telesnú výchovu zobrala za prioritu.

Peniaze boli, sú a budú. Keď sa na Slovensku zastaví bezbrehé šafárenie verejných financií, som si istý, že bude ešte viac zdrojov aj pre naše deti.

Anglická vláda sa jedného pekného dňa rozhodla, že pohyb ich detí je priorita a začali hľadať prostriedky a nastavili systém financovania.

Telesnú v častiach Spojeného kráľovstva majú žiaci minimálne 2 krát do týždňa.  A tu sa prienik s naším systémom končí. Stupeň vybavenia škôl, infraštruktúry a hlavne financovanie systému školského športu a telesnej výchovy je tak diametrálne vzdialený, že už včera bolo neskoro aby sme sa pokúšali dotiahnuť tento náskok. Ale poďme sa inšpirovať ako sa dá vecami pohnúť keď je politická vôľa. A kedy keď nie teraz!

V Anglicku existuje viacero grantov a fondov[1] cez ktoré tečie nemalé množstvo peňazí pre školy, napr.:

 Grant DGG (Dedicated School Grant)

 1. Fond Základná telesná výchova
 2. Fond Šport premium 
 • Rok 2016-2017 : 160.6 mil. £ ročne
 • Rok 2017-2018: 320 mil. £ ročne ( príjmy z výroby nealkoholických nápojov )

 Fond: Healthy pupils capital fund zameraný na  zlepšenie vybavenia pre fyzickú kondíciu detí, alebo podporu mladých ľudí, zápasiacich s problémami duševného zdravia

 • 415 mil.£ ročne na zariadenia na podporu telesnej výchovy, mimoškolských aktivít a zdravého stravovania

Ako veľmi by sme v týchto časoch potrebovali podobný fond na podporu duševného zdravia,  keď psychológia upozorňujú ako veľmi sa zhoršilo duševné zdravie detí do 18 rokov. Určite by sa dali peniaze nájsť aj z iných zdrojov a použiť ich na financovanie fondu na podporu telesnej výchovy. Kde je vôľa tam je cesta.

Keď má vláda plán a hry (školské)

Myšlienku organizovania školských olympijských a paraolympijských hier vyslovila anglická vláda v roku 2010 a prvé súťaže sa začali v septembri 2011 s finále v máji 2012 v Olympijskom parku. Školské hry prebiehajú na 4 úrovniach:

 • národné multi-športové hry – talentovaní mladí ľudia sú vyberaní, aby súťažili na športových turnajoch
 • festival školských hier – regionálne, alebo národné festivaly a súťaže, ktoré sa zvyčajne konajú dvakrát ročne s cieľom nájsť najlepších športovcov
 • medzi-školská súťaž – víťazi tejto súťaže postupujú na festival školských hier
 • vnútro-školská súťaž

V decembri 2015 publikovala vláda športovú stratégiu: Športová budúcnosť: Nová stratégia pre aktívny národ.[2] V oblasti školského športu nová stratégia zdôraznila význam prepojenia jednotlivých stupňov výchovy a vzdelávania. Stratégia obsahuje celý rad záväzkov, ako napríklad:

 • efektivita a budúce priority školských hier budú prehodnotené
 • bude vytvorená poradná pracovná skupina v oblasti zabezpečenia, aby žiadne dieťa neopustilo školu bez základnej plaveckej schopnosti
 • zameranie sa na príčiny poklesu záujmu o pohybové aktivity pri prechode od základných škôl k stredným, obzvlášť u niektorých skupín detí

Prepočty odborníkov hovoria, že 1 EURO investované do hodiny telesnej výchovy na školách, ušetrí 3 eurá na liečbu porúch zdravia v dôsledku fyzickej pasivity. [3]

Prosím nepripusťme aby nám vyrástali frustrované a choré deti a celá frustrovaná generácia!

#ZAZDRAVESLOVENSKO

[1] OSTER. D. School Sport in England. [online]. House of Commons Library [cit. 2020-09-24]. Dostupné na: https://dera.ioe.ac.uk/31766/1/SN06836_.pdf

[2]https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486622/Sporting_Future_ACCESSIBLE.pdf

[3] http://www.telesnavychova.sk/userfiles/downloads/TSVaSucasnaSkola.PDF

Teraz najčítanejšie

Richard Nemec

Momentálne štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva. Dlhoročný reprezentant vo volejbale. Viacnásobný majster SR. Tréner detí aj dospelých. Poslanec Národnej rady SR.
Šport ma naučil pokore a disciplíne. Som hrdý otec 3 dcér a starý otec nádhernej vnučke.