Denník N

Kvíz

O nenávisti

Ktorá z nasledujúcich možností je najprijateľnejšia?

1.

 1. Nenávisť muža voči žene
 2. Nenávisť ženy voči mužovi
 3. Obe
 4. Ani jedna

2.

 1. Nenávisť rasy A voči rase B
 2. Nenávisť rasy B voči rase A
 3. Obe
 4. Ani jedna

3.

 1. Nenávisť náboženstva C voči náboženstvu D
 2. Nenávisť náboženstva D voči náboženstvu C
 3. Obe
 4. Ani jedna

4.

 1. Nenávisť heterosexuála voči LGBTQ
 2. Nenávisť LGBTQ voči heterosexuálovi
 3. Obe
 4. Ani jedna

2a) spočítaj si odpovede

2b) vyvoď si z nich závery

 

Teraz najčítanejšie