Denník N

Návod na použitie pre koaličných lídrov.

„Hrali sme tak ako sme hrali, preto to dopadlo tak ako to dopadlo“ – povedal známy hokejista po debakli. A takto nejako budú odpovedať Matovič, Kollár, Sulík aj Remišová na otázky po (predčasne?) skončenom volebnom období. Problémom nie je, že robia málo a aj to zle. Problémom je, že všetko pozitívne sa ocitá v tieni príšernej komunikácie celej koalície a z nej plynúcich konfliktov. A nič nenapovedá zlepšeniu. Naopak, doteraz zdržanlivé strany pochopili, že mlčaním sa oberajú o voličov a tak zaberajú. A my, verejnosť, vidíme hádky už nie dvoch, ale 4 strán. Aj naše nálady sa tak zrejme zhoršia dvojnásobne. Neštandardná situácia si preto vyžaduje neštandardné riešenia.

Nedá sa povedať, že táto garnitúra robí všetko zle. Problémom je, že aj pozitívne kroky (očista a reforma justície, zlepšovanie podnikateľského prostredia, sociálne opatrenia a pod.) sú v tieni pandémie a najmä mizernej internej aj externej komunikácie všetkých koaličných strán. Komunikačné chyby v koalícii sa neustále menia na konflikty. Tie následne sťažujú rutinný i krízový manažment štátu, presmerúvajú pozornosť, obťažujú verejnosť a nabíjajú zbrane opozícii. Škoda. Veľká škoda. Čo je horšie, nevidno, že sa táto situácia zvráti a nevidno nikoho, kto by ju zvrátiť chcel a vedel. Ponúkam teda námet na zamyslenie o tom, čo sa dá spraviť s konfliktami viacerých účastníkov.

Trochu teórie na úvod. 

Korene konciliácie (zmierovania) sú ťažko dopátrateľné. Zmierovatelia existovali pravdepodobne už v starej Indii, Číne, ale i medzi severoamerickými indiánmi, či v afrických kmeňoch. Ako pojem sa začala udomácňovať a čiastočne inštitucionalizovať koncom 19. a začiatkom 20. storočia najmä v Severnej Amerike, západnej Európe, ale i v Japonsku. V istej podobe ju  poznáme i z prostredia sicílskej mafie 30.-tych rokov. Jej súčasťou boli tzv. consigliere, teda poradca a pravá ruka dona  – hlavy rodiny. Consigliere bol jeho najlepší priateľ, dôverník a najbližší spolupracovník, ktorý často požíval vyššiu dôveru ako jeho vlastné deti.  K jeho úlohám patrilo okrem iného i zmierovanie v prípade vojen medzi rodinami a klanmi. Zaujímavosťou je, že „consiglierom“ sa mohol stať iba Sicílčan, pretože iba tí sú vraj na takúto pozíciu dostatočne prefíkaní.  Výnimkou bol snáď len Tom Hagen s nemecko-írskymi koreňmi z legendárneho filmu Krstný otec 🙂. V súčasnosti je konciliácia vo väčšej miere využívaná v Japonsku, anglofónnych krajinách a v Škandinávii (najmä Fínsko).

Konciliácia má mnoho spoločných prvkov s mediáciou a spolu s negociáciou a arbitrážou sú súčasťou alternatívneho riešenia sporov (ADR). Na rozdiel od mediácie však konciliátor v procese nevystupuje ako nestranný sprostredkovateľ, ale ako aktívny zmierovateľ. Konciliátor sa okrem dohľadu nad procesom, podmienkami, či komunikáciou aktívne zapája do vyjednávania a navrhuje riešenie. S takýmto riešením sporiaci sa nemusia súhlasiť a v takom prípade pokračuje proces ďalšou diskusiou, vyjednávaním, až kým niektorý z účastníkov (konciliátorov) nepredloží návrh prijateľný pre všetky strany.

Vážení koaličníci, skúste toto.

  1. V prvom rade, zakážte si v stranách neriadenú komunikáciu všetkých členov (aj nečlenov) k verejnosti, vrátane sociálnych sietí. Nejde o obmedzenie slobody prejavu ani o nedemokratické opatrenie. Nesiete zodpovednosť za manažment krajiny a úroveň verejnej debaty. V pandémii v tomto smere dupľom platí „hovoriť striebro, mlčať zlato“. Výstupom má byť kvalitná informácia, nie často prehnaná emócia. Luxus hovoriť hocikedy hocičo ste nechali opozícii.
  2. V každej strane si určite 1 konciliátora (ak chcete „consigliera“ ). Mal by byť veľmi diskrétny, rozvážny, komunikačne zručný, so silne vyvinutými zmierovacími a vyjednávacími kompetenciami. Následne delegujte a splnomocnite tohoto človeka na internú komunikáciu a riešenie rozporov s konciliátormi ostatných strán.
  3. Vybudujte silné vzťahy medzi predsedami strán a ich konciliátormi, aby mohli byť skutočnými pravými rukami a dôverníkmi.
  4. Všetky výbušné (aj potenciálne výbušné) otázky, problémy, námety, pripomienky či odhalenia kohokoľvek v koalícii posúvajte na riešenie svojim konciliátorom. Nechajte ich vyjednávať, zmierovať a hľadať riešenie. Konzultujte s nimi iba smerovanie, ciele a termíny. Nezasahujte do procesu a nevyjadrujte sa k osobám.
  5. Nevyjadrujte sa k témam, ktorým sa venujú koncliátori, až kým nebudete disponovať konečným zmierlivým riešením. Ani na Facebooku, ani v súkromných rozhovoroch s novinármi.
  6. Vydržte s týmto postupom aspoň do konca pandémie.

Súhlasím, že je to v politike neštandardný spôsob. Avšak súčasná situácia v koalícii tiež nie je štandardná. Vzťahy 4 koaličných strán si vyžadujú postupy a techniky riešenia skupinových konfliktov. Konciliácia je jednou z nich.

Okrem toho, že týmto spôsobom výrazne zlepšíte internú a externú komunikáciu a problémy nasmerujete tam kam patria (za rokovacie dvere), budete mať čas venovať sa podstatným veciam.

Teraz najčítanejšie

Michal Révay

Pôsobím ako preventista a intervent (konciliátor a facilitátor) zamestnaneckých vzťahov a lektor. V rokoch 2016 - 2019 som bol mediátor zapísaný v registri mediátorov MS SR.