Denník N

10 vecí, ktoré deti od nás potrebujú po strate blízkeho

Aj deti smútia. Čo môžete pre tieto deti urobiť Vy? Prečítajte si viac.

Často sa nás ľudia pýtajú, čo môžu pre svoje deti urobiť a ako im môžu pomôcť v ťažkom období po strate blízkeho. Recepty ani jednoznačné rady neexistujú. Život a potreby každého jedného dieťaťa sú jedinečné. Radi by sme vám ponúkli 10 myšlienok, ktoré nielen že sme našli v literatúre, ale aj skúsenosti s prácou s deťmi nám ich potvrdzujú. Možno niekomu v tomto pandemickom čase pomôžu nájsť vlastnú cestu ako sa k dieťaťu priblížiť a pomôcť mu. 

Ponúkame Vám 10 dôležitých informácií, ktorým dospelí často neveria. Deti sú síce zraniteľné, ale nie sú slabé. Zvládnu bolesť zo straty ak jej rozumejú a  cítia sa milované.

Deti chcú, aby ste im hovorili pravdu

Pravda po strate blízkej osoby je pre deti síce bolestná, ale bez nej sa bolesť a smútok budú vo vnútri  dieťaťa hromadiť. Ak deti nepoznajú pravdu, trpia v  konečnom dôsledku viac a  dlhšie. Hovorte so smútiacimi deťmi pravdivo. Zohľadnite vek, celkovú vyspelosť dieťaťa, okolnosti straty blízkeho.  Na otázky odpovedajte čo najúprimnejšie.

Smútiace deti si chcú byť isté, že vždy tu bude niekto, kto sa o ne postará

Deti sa často trápia, že môžu stratiť aj ďalšiu blízku osobu a  to najmä vtedy, ak stratia jedného z  rodičov alebo inú blízku osobu, ktorá sa o  dieťa priamo starala. Uistite ich opakovane, že v  ich živote vždy bude niekto, kto sa o  nich postará.

Deti by chceli, aby ste vedeli, že aj ich smútok je dlhotrvajúci

Nielen dospelí ale aj deti smútia dlhodobo. Za najbližšími osobami smútia do konca života. Rovnako ako my dospelí, ani deti sa nedokážu „cez stratu len tak preniesť“. Prejavy aj intenzita smútku sa vekom v  súvislosti  s ich dozrievaním menia.

Deti sa so zármutkom často vyrovnávajú prostredníctvom hry

Deti vyjadrujú svoju bolesť a  smútok v  hre. Využívajú hru na vyjadrenie svojho smútku a  zároveň sa dokážu od neho na chvíľu odpútať.

Smútiace deti by chceli, aby sme vedeli, že osoba, ktorú stratili, im bude navždy chýbať

Ľudia zomierajú, ale láska pretrváva. Dieťaťu bude človek, o  ktorého prišli, chýbať až do konca života. Potrebujú spomínať a  vyjadrovať svoj smútok. Potrebujú cítiť, že ich počúvame.

Deti chcú často hovoriť o  svojom príbehu alebo o  osobe, ktorú stratili

Deťom pomáha, keď môžu rozpovedať svoj príbeh a  zdieľať svoje spomienky. Smútiace deti nechcú zabudnúť na človeka, ktorý zomrel. Prajú si, aby ani ostatní na toho človeka nezabudli.

Každé dieťa smúti inak

Každé dieťa prechádza vlastnou cestou zármutku a  táto cesta je jedinečná. Niektoré deti navonok prejavujú svoj žiaľ viac a  niektoré menej. Súrodenci často smútia odlišne hoci pochádzajú z  rovnakej rodiny. Pomáha im, ak rešpektujeme smútok každého z nich.

Deti sa často cítia vinné

Deti sa často obviňujú sa za to, že ich blízky zomrel. A  to aj napriek tomu, že pocity viny nie sú odôvodnené a založené na realite. Potrebujú od nás uistenie, že oni smrť blízkeho nezavinili.

Aj keď sa možno deti pretvarujú, to, čo naozaj cítia, je smútok

Deti sa môžu často cítiť smutné, nahnevané, zmätené alebo vystrašené. Niekedy nevedia, ako tieto emócie vyjadriť, alebo bolesť je taká veľká, že sa správajú,  akoby sa nič nedialo.

Ak si nie ste istí, čo dieťa potrebuje, opýtajte sa ho

Spýtajte sa dieťaťa, ako by ste mu mohli pomôcť. Overte si, či chce hovoriť o  osobe, ktorú stratilo. Očakávajte, že odpoveď na túto otázku môže byť nepredvídateľná a  zdanlivo nezrozumiteľná. Skúste nájsť spôsob, akým sa dieťaťu priblížiť tak, aby Vás pustilo do svojho vnútorného sveta. Možno hrou, kresbou alebo inou tvorivou aktivitou.

V Plamienku radi bezplatne ponúkneme pomoc rodinám s deťmi, ktoré počas pandémie či mimo nej stratili blízkeho. Kontakt: info@plamienok.sk, 0915 981 365

 

Upravené. Zdroj. 

 

 

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.