Denník N

Metod Rybár z kampane Bez vyznania: Mnoho ľudí sa k cirkvám hlási zo zotrvačnosti

Organizátor kampane Bez vyznania Metod Rybár v rozhovore o význame kampane, konkrétnych cieľoch kampane a súvislostiach medzi sčítaním ľudí a financovaním cirkvi

Pravdepodobne ste si všimli, že na sociálnych sieťach aktuálne intenzívne hovorím, aby ste v sčítaní obyvateľov (sčítanie sa začína tento pondelok 15.2.2021) vyznačili kolónku bez vyznania. Som zanietený ateista, dáva zmysel, že sa venujem takejto činnosti.

Spravil som preto rovno rozhovor s organizátorom kampane Bez vyznania Metodom Rybárom o zmysle kampane, cieľoch, kritike zo strany niektorých občanov a celkovo financovaní cirkvi na Slovensku.

Metod, klasická otázka na úvod, prečo vznikla vaša kampaň?

Kampaň vznikla z iniciatívy členov OZ ETHOS, ktorí si všimli, že nový zákon o financovaní cirkví otvára možnosť cez sčítanie ovplyvniť financovanie cirkví a zároveň zákon o sčítaní jasne popisuje, že pri otázke o vyznaní ide o vzťah k cirkvi alebo náboženstvu, nie osobnú vieru.

Na základe týchto dvoch informácii sme si uvedomili, že ak sa ľudia pravdivo prihlásia k cirkvám podľa toho, či sa s nimi naozaj stotožňujú, máme reálnu šancu ušetriť štátnemu rozpočtu milióny a zároveň ukázať skutočný vzťah občanov Slovenska k cirkvám.

Ako nám ukazujú reakcie na kampaň, väčšina ľudí si stále neuvedomuje ako funguje financovanie cirkví a čo znamená náboženské vyznanie pri sčítaní.

Čo je cieľom vašej kampane?

Cieľom je informovať spoločnosť o obsahu zákonov o financovaní cirkvi, o sčítaní obyvateľov a dosiahnuť to, aby sa reálne k cirkvi prihlásili alebo neprihlásili podľa skutočného stavu.

Mnoho ľudí sa k cirkvám hlási zo zotrvačnosti, pretože boli ako deti pokrstení alebo chodili do kostola, pričom ich dnešný vzťah k cirkvi neexistuje, či už preto, že neveria, alebo svoju vieru prežívajú súkromne.

Na koho smerujete vašu kampaň?

Cieľom je osloviť primárne neveriacich, ktorí sa zo zotrvačnosti hlásia k cirkvi, a tiež veriacich, ktorí sa nezúčastňujú na živote cirkví, respektíve nesúhlasia s konaním cirkví. Títo ľudia nemajú žiadny objektívny dôvod sa k cirkvám v sčítaní hlásiť.

Mňa ako neveriaceho oslovujete, ale čím zaujmete veriacich?

Ako základ sme pripravili 5 dôvodov pre veriacich na základe filozofie samotného Ježiša, keďže drvivá väčšina veriacich registrovaných cirkví sú kresťania.

Veriacim chceme ukázať, že otázka o vyznaní v sčítaní nie je o ich viere ale čisto o postoji resp. vzťahu k tej ktorej cirkvi. Preto, ak sa k cirkvi hlásiť nechcú, pretože s ňou nesúhlasia resp. sa im nepáčia kroky danej cirkvi, nemusia tak robiť. K viere sa stále môžu prihlásiť cez kolónku Iné.

Rovnako, ak veriaci človek podporuje odluku cirkví od štátu, resp. nepáči sa mu, že na chod jeho cirkvi prispievajú aj neveriaci resp. veriaci iných, neregistrovaných cirkví, prípadne sa mu nepáči nespravodlivo nastavený zákon o financovaní, môže cez kolónku Iné tento svoj postoj vyjadriť.

Čomu sa okrem tejto kampane venuje občianske združenie Ethos?

Primárne monitorujeme dodržiavanie sekulárnej podstaty Slovenskej republiky a poukazujeme na porušovanie toho princípu. Našim dlhodobým cieľom je dosiahnutie úplnej odluky cirkví od štátu a zrušenie pre Slovensko nevýhodných Vatikánskych zmlúv.

Všimol som si, že ste narazili na odpor u niektorých, zväčša konzervatívnych, občanov. O čo išlo?

Očakávali sme, že kampaň vyvolá kontroverzie, keďže pre mnohých ľudí je neviera a jej verejné prezentovanie stále neakceptovateľné. V horších prípadoch nás označujú za satanistov, v lepších sa modlia za naše duše.

Prichádzajú však aj konštruktívne komentáre a otázky, na ktoré sa snažíme priebežne reagovať na našom webe. Najčastejšie sa ľudia mýlia v tom, že ak by cirkev prišla o príspevok od štátu, zavrela by svoje školy, hospice a iné služby, ktoré poskytuje. Všetky spomenuté služby však nie sú financované z priameho príspevku od štátu cirkvám. Tieto služby sú navyše často poskytované cez iné právne entity, nie priamo cirkev.

Príspevok cirkvám od štátu bol do roku 2019 určený iba na platy duchovných. Po novom ho cirkvi môžu využívať aj na iné aktivity, avšak napríklad RKC tvrdí, že im nestačí ani na platy samotné. Iné zariadenia a služby, ktoré cirkvi prevádzkujú, sú teda financované inak. V školstve napríklad funguje normatív na žiaka.

Ako kampaň funguje?

Primárne fungujeme na sociálnych sieťach, najmä cez našu FB stránku a špeciálnu stránku ku kampani .

Ku kampani máme aj samostatný web bezvyznania.sk a rôzne články publikujeme na stránke združenia sekularisti.sk

Naši podporovatelia si tiež môžu na Facebooku nastaviť rámik na profilovú fotku.

Zameriavate sa iba na internet alebo máte aj reklamy v televízii, billboardy, letáky?

Do Bratislavy a Košíc sa nám podarilo umiestniť aj niekoľko billboardov a ak sa nájde dostatok prispievateľov do našej zbierky, radi by sme ich umiestnili aj do ostatných krajských miest. Na reklamu v televízii nemáme zdroje, jedine, že by sa našiel človek alebo spoločnosť, ktorá by nás takto chcela podporiť. Okrem billboardov sa snažíme vyzývať našich podporovateľov, aby lokálne šírili informačné letáky https://bezvyznania.sk/letaky/, keďže chceme osloviť aj ľudí, ktorí na internete nie sú. Okrem toho dávame vyjadrenia do médií. Zatiaľ nás oslovili Webnoviny, Denník N, Postoj a TA3.

 

 

 

Ako funguje rozdelenie financií podľa sčítania?

Veľmi divne. Snažili sme sa to zhrnúť na v článku na našom webe, ale v skratke je nastavené na základe počtu duchovných v roku 2019 a rastie každoročne o nejaký pomer inflácie a nárast platov v štátnej správe. Počet veriacich jednotlivých cirkví má minimálny vplyv na financovanie tej ktorej cirkvi. Ak by sa napríklad polovica ľudí prihlásila k evanjelikom, ich rozpočet by bol navýšený len minimálne a RKC by stále dostala najviac peňazí.

Zároveň je prakticky nemožné pre menšie cirkvi zaregistrovať sa a tak nielen neveriaci ale aj veriaci menších cirkví financujú registrované cirkvi. A to aj také, ktoré by dnes nemali šancu byť registrované.

Kto a ako financuje vašu kampaň?

Kampaň financujeme len z príspevkov našich členov a z verejnej zbierky.

Podporil vás už niekto z politikov, prípadne verejne známe osoby?

Zatiaľ sme si všimli vyjadrenia v duchu našej kampane od poslanca SaS Miroslava Žiaka, podpredsedu PS a evanjelického teológa Ondreja Prostredníka a niekoľkých „influencerov“, ako napríklad scenáristu a režiséra Nikitu Slováka. Sú to však nekoordinované aktivity, priamo sa nám zatiaľ žiadna osobnosť ani politik neozvali.

 

Koľko peňazí dostali cirkvi po poslednom sčítaní obyvateľov?

Od roku 2011 je to ročne 38 až 52 miliónov. Keďže sa príspevok dvíhal primárne kvôli inflácii, ak zoberieme poplatok za rok 2021, teda takmer 52 miliónov eur, za 10 rokov od posledného sčítania v dnešných eurách dostali cirkvi asi pol miliardy eur. Tu chcem opäť zdôrazniť, že toto sú len priame dotácie, nerátajú sa sem iné zdroje peňazí od štátu, ktoré cirkvi dostávajú.

Ak by sa v sčítaní prihlásilo k registrovaným cirkvám o 10 percent ľudí menej ako v poslednom sčítaní, mohlo by to teda štátu v najbližších 10 rokoch ušetriť približne 15 miliónov eur (alebo viac, ak pokles bude vyšší).

Niektorí občania môžu mať pocit že útočíte na veriacich, tradície, kresťanstvo. Ako vnímate ich obavy?

Ak si pozorne prejdú naše posty, články a vyjadrenia, zistia, že na veriacich neútočíme. Kritizujeme minulé správanie cirkví ako inštitúcií a prezentujeme fakty o financovaní cirkví a sčítaní. Na základe týchto informácii sa každý veriaci môže rozhodnúť, či sa k cirkvám chce prihlásiť alebo nie.

Prečo je dôležité aby cirkev dostala menej peňazí?

Zatiaľ čo pri akomkoľvek inom financovaní od štátu musia organizácie dokladovať, že napĺňajú jeho ciele, ako napríklad poskytovanie vzdelávania alebo zdravotnej starostlivosti, cirkvi dostávajú peniaze cez priamu dotáciu „len tak”. Majú teda privilegované postavenie, aké nemá žiadna iná neštátna organizácia financovaná štátom.

Keďže rozpočet Slovenska je každý rok v deficite, každé euro, ktoré ide cirkvám, navyšuje náš dlh. Ak ušetríme 15 alebo viac miliónov eur počas nasledujúcich 10 rokov, tieto peniaze namiesto splácania dlhu môžu ísť do zdravotníctva, školstva a iných oblastí, kde je to naozaj potrebné.

Ako vidíte reálne šance na úspech vašej kampane?

V poslednom sčítaní poklesol počet ľudí hlásiacich sa k registrovaným cirkvám o takmer 10 percent. Myslíme si, že trend vo svete nasvedčuje, že toto sa môže zopakovať, prípadne vieme dosiahnuť aj vyššie číslo. Akékoľvek číslo nad 10 percent smerom dole bude pre nás úspechom.

Cirkev na Slovensku je už veľmi dlho kritizovaná zo všetkých strán. Stúpne podľa vás počet neveriacich na Slovensku?

Počet neveriacich stúpa takmer všade na svete, takže podľa nás áno. Cieľom kampane však nie je odhovárať ľudí od viery, iba ich prinútiť zamyslieť sa, či sa chcú k tej ktorej cirkvi hlásiť. Ku svojej viere sa môžu stále prihlásiť cez Iné a vôbec nám nebude vadiť, ak by počet veriacich zostal rovnaký alebo by aj stúpol, keďže náboženská viera je každého osobná záležitosť.

Teraz najčítanejšie