Denník N

Agrobaróni štrajkujú. Mičovský im berie válov. Jahnátek, bývalý minister pôdohospodárstva za Smer SD zavádzal EÚ.

Asi ste všetci v poslednom čase zaregistrovali, že nastalo pnutie v rezorte pôdohospodárstva. Na obrazovkách sa objavujú zábery zo štrajkov z roku 2018 a fotografie z blokácie v Bratislave. Ľudia sa pýtajú čo sa to deje. A prečo tí, čo štrajkovali idú zas do ulíc? Tak sa pokúsim dať na pravú mieru to, ako to celé vlastne je. Tak, aby to pochopil každý

Štrajky pôdohospodárov z roku 2018, ktoré sa spustili po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, vyprovokovali malých a stredných roľníkov k tomu, že konečne nabrali odvahu a povedali si dosť toho systému, ktorý tu zaviedli ,,Smeráci“ a pokračovala v tom SNS. Dosť bolo bitiek na poli, dosť bolo nečinnosti polície a nečinnosti súdov.

Bol som jeden z nich a kľačal som spoločne s mnohými ďalšími statočnými chlapmi pod mostom SNP. Dnes sú tieto zábery používané na šírenie toho, že je napätie v rezorte a štrajkujeme zase. Nie neštrajkujeme!

Dnes štrajkujú agrobaróni, ktorí v roku 2018 stáli po boku Matečnej a ukazovali na nás, že my sme tí zlí a tí kriminálnici. Čas ukázal kto a kde boli kriminálnici a akcia Dobytkár mnohých z vtedajšieho vedenia posadila do CPZ. Slovenská pôdohospodárska potravinová komora (SPPK) stála vedľa Matečnej, tá združuje tých veľkých hráčov na trhu a dnes tí, čo stáli vedľa Matečnej a Kožucha (obvinení za branie úplatkov) ohlasujú štrajky. Nie malí, strední a rodinní farmári. SPPK ako stále vyhlasuje sú tí, ktorí živia Slovensko. Sú tí, ktorí obhospodárujú 85% slovenskej pôdy. Sú tí, ktorí doteraz čerpali 90% dotácií a podpory určenej na agrosektor.

A čo vyprodukovali za tie peniaze, na tej pôde????? 37%!! 37%!!37%!!!37%!! sebestačnosť!!!! Že sme na pokraji hladovej doliny. Ak pôjdu ozaj do štrajku, tak teraz budete vidieť pri cestách traktory, kombajny, ktoré si vylobovali za európske peniaze. Európske dotácie na kolesách v štrajku.

Predsedom združenia je Bc. Emil Macho, ten Emil Macho, ktorý je vedený ako konateľ, predseda, podpredseda v spoločnostiach, ktoré priznala firma, AGROFERT Andreja Babiša, ako koncového užívateľa výhod. Týmto nechcem povedať, že je to niečo protizákonné alebo trestné, vôbec nie, to je len na ozrejmenie toho, aby si verejnosť spravila názor, kto rozpráva prostredníctvom hlasu Emila Macha, či to nie je hlas Babiša.

Na Slovensku ovládajú firmy Andreja Babiša tretinu produkcie pečiva. Zdroj euroactiv.cz

Bol legitímne zvolený za predsedu SPPK, a tak má právo rozprávať, aby som bol fér k jeho osobe. Je to manager pána Babiša a rozpráva dobre a pekne, ako správny zamestnanec. Aby sme si utvorili ucelený obraz o Slovensku, tak firmy z portfólia Andreja Babiša ovládajú chemické závody na výrobu hnojív, poľnohospodárske družstvá a pekárenské závody ako v Bratislave, tak aj v Žiline, a dnes je na trhu každý tretí rohlík a chlieb od pána Babiša. Takže je jasné, že má eminentný záujem na tom, aby smerovanie Slovenska viedlo k podpore väčším agrokorporáciám ako k tým menším. Čo takto aj fungovalo v systéme Smeru a SNS.

Zoznam firiem kde figurune podľa Obchodného registra Bc. Emil Macho, predseda SPPK. Označené firmy, ktoré priznal AGROFERT, vlastník Andrej Babiš, ako koncový užívateľ výhod.

No poďme späť k pánovi Jahnátkovi a prečo ten názov. No jednoducho tam, pri ňom sa začal terajší problém, ktorý sa momentálne rieši a vyvoláva napätie aj medzi koaličnými stranami. A ten problém sa nazýva redistributívna platba.

Čo to je? No, je to platba, ktorá sa môže použiť na dofinancovanie poľnohospodárov za určitých podmienok, ktoré sú nastavené európskym nariadením o tejto platbe. A tu začína základ problému, keď si v roku 2013, vyžiadala Európska komisia údaj o priemernej veľkosti farmy na Slovensku na možnú redistributívnu platbu. Štatistický úrad priniesol štrukturálne zisťovanie fariem a odovzdal údaj pánovi ministrovi a ten následne odovzdal údaj na Európsku komisiu. Číslo, ktoré odovzdal bolo 28 ha. Priemerná veľkosť farmy na Slovensku!!! V tom čase bolo na Slovensku cca 17 tisíc žiadateľov o platby a rozloha, o ktorú žiadali bola cca 1,5 miliona ha. Upsss! Ani vám to akosi matematicky nesedí??! No nesedí to.

Česká republika uviedla číslo 89 a my, Slováci, čo sme mali podobné hospodárenie sme dali 28???! Tu je vidieť jasný zámer vtedajšieho vedenia ministra Jahnátka, a fakt, že nemali záujem na tom, aby boli reálne podporené podniky v tejto redistributívnej platbe, nakoľko toto číslo, je prakticky teraz číslo do akej veľkej rozlohy môžeme podporiť poľnohospodárov. Do maximálnej výšky rozlohy 28 ha. Česi môžu podporiť do veľkosti farmy 89ha.

Ďakujeme, pán Jahnátek!!! Tá platba nie je nezaujímavá, nakoľko jej maximálna výška je 150 eúr na jeden ha. Čo je pri základnej platbe 110 eur veľmi slušná podpora, ktorá mohla zlepšiť konkurenciu našich podnikov s inými krajinami, ktoré majú mnohonásobne vyššie podpory a hlavne širokospektrálnejšie. No škoda. Na túto skutočnosť čo vyparátil pán Jahnátek upozornila aj pani poslankyňa Halgašová na pôdohospodárskom výbore, a je to tak, ako povedala (viď foto).

Tabuľka európskej komisie, kde sa nahlásili v roku 2013 priemerné veľkosti fariem v krajinách EÚ.

Dĺžka platnosti tohto čísla bola ku koncu roku 2020 a teraz, keď by mal uviesť minister Mičovský reálne číslo, tak sme kdesi pri 105 ha a nečudoval by som sa, keby nám EÚ naparí pokutu, v tom lepšom prípade za to, že sme klamali v roku 2013. Nezávidím mu to. A som zvedavý na reakciu EÚ komisie.

No poďme ďalej, teraz nastal spor keď SPPK obhajuje to, aby nebola platba vyplatená žiadateľom, ktorí nie sú podnikatelia a žiadajú o túto platbu ako fyzické osoby. Čo je cca 9800 žiadateľov, no len v rozmedzí 69 tis. ha z celkovej výmery 1.8 milióna ha. Minister Mičovský priniesol návrh, aby táto platba bola vyplatená v maximálnej výške ako dovoľujú EÚ smernice a to od 1 ha až po už spomínaných max. možných 28 ha a v maximálnej výške 150 eúr na jeden ha, nakoľko roľníci potrebujú pomoc v tomto ťažkom roku rýchlymi peniazmi a bez zbytočnej birokracie.

Túto podporu by dostala každá jedna farma či malá, stredná, veľká, či rodinná na prvých 28 ha. Prosté každý. Čo vadí SPPK? No boja sa toho, že vznikne enormný záujem vlastníkov pôdy na tom, aby si začali vyberať pôdu z ich družstiev, ktorú tam vlastníci majú v nájme a prídu o pôdu a to podľa ich prezentácie sa berú peniaze za nič nerobenie, lebo vlastníci na pôde nebudú nič robiť, lebo zo zákona ju majú povinnosť len pokosiť.

Ďalej im vadí to, že sa začnú účelovo deliť farmy zo 100 ha na napr. tri menšie, ktoré sa dajú na rodinných príslušníkov, aby získal dotyčný farmár tri krát 28 ha podporu. Ich posledný návrh bol taký, aby sa vyplácali tieto podpory až od 5 ha v plnej výške a do 5 ha len vo výške 30eur na tých 5ha. Za tento návrh sa postavil aj poslanec Karahuta, predseda pôdohospodarského výboru. Za návrh Ministra sa postavila predsedníčka agrárnej komory, ktorá združuje farmárov na Podunajskej nížine a taktiež prezentovala na výbore súhlasné stanovisko s ministrovým návrhom za mladých farmárov zoskupených v združení Assyf.

Pani Halgašová zo SAS, vedomá si čo vyparátil p. Jahnátek, to uhrala na tlačovke tak, že reku treba sa dohodnúť, ešte máme trochu čas. Ak budem korektný, tak musím povedať, že tento posledný návrh, ktorý predniesol pán Karahuta a jeho argumentácia, že vznikne napätie a tlak na vidieku bol vcelku korektný a mal hlavu a pätu. Pozerám sa na to z pohľadu, čo potrebuje Slovensko, nie z pohľadu politika. No vidina pána ministra podporiť všetkých od 1 ha tak, aby nevznikli tlaky na pôdu a obava z delenia fariem a možných špekulácií je tiež reálna a to v jednoduchej fáze.

Ak podmienime tých prvých 5 ha od produkcie, že ak chcete vybrať svoju pôdu tak áno, dostanete platbu v plnej výške, keď zdokladujete reálnu produkciu komodít, ktoré nám chýbajú, nevyplatia vám ju na kosenie, ale na produkciu. Kontrolný systém v tomto je úplne jednoduchý a prípadný nový žiadateľ uvedie, že akú komoditu pestuje, na akej rozlohe a kontrolný orgán v tomto prípade Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA ) to skontroluje cez svoj satelitný systém, ktorý má k dispozícii, ten má rozlíšenie desať na desať m2 takže jasne uvidia kontrolóri, či sa ozaj daná komodita na požadovanej percele pestuje.

Takto Slovensko na tejto platbe získa len reálnych nových pestovateľov komodít, ktoré chýbajú a nie novodobých kosičov tráv. Vec poriešená. V druhej obave, že sa budú drobiť farmy zo špekulatívnych dôvodov je tiež riešenie. Európske nariadenie 1307/2013 príloha č.8 o tejto platbe jasne hovorí, že keď sa takto rozdelí farma za účelom špekulácie a bude to zistené, tak daný špekulant bude vylúčený aj všetky jeho rozdrobené farmy o túto platbu po dĺžku celého programového vyhlásenia, čo je 7 rokov.

Nariadenie Európskej komisie, článok 41 Redistributivna platba, kapitola 2,odstavec 7. Pri pokuse o podvodný pokus umelo rozdeliť farmu bude takýto žiadateľ vylúčený z akýchkoľvek podpôr na celé programovacie obdobie SPP.

A ako to vieme skontrolovať? No, PPA má v programe klauzulu, kde je nastavenie systému a pokiaľ daný žiadateľ žiadal minulý rok platbu na 100 ha a zrazu tento rok požiada na 70ha, tak zasvieti červená kontrolka a vypíše podozrivo ponížená žiadosť. A hneď má daný žiadateľ kontrolu ,,Jožko, kde ti zmizlo 30 ha???!!!“. A tak to máme poriešené. K spokojnosti všetkých. A hlavne bude spokojný človek, ktorý prispieva do daní lebo vie, že za tú platbu podporil všetky farmy na Slovensku a odstránili sa špekulanti a keď vzniknú noví tak len tí, ktorí reálne prinesú komodity, ktoré chýbajú na trhu.

V týchto ťažkých časoch je hlavne potrebné upokojiť situáciu a každý trochu stiahnuť zo svojho ega a pozrieť sa na ľudí. Žiadna ďalšia žabo – myšia vojna ani štrajky v akejkoľvek podobe Slovensku nepomôžu. Proste ten covid tu bude, či tu bude barzaký minister a barzaká vláda.

PS. Pán Macho v mesiaci jún 2020 rozposlal email členom, aby sa zložili určitou čiastkou na objednanie si profesionálnej PR agentúri na ich propagáciu a rady ako, čo prezentovať. Super práca tej agentúri, poprosím kontakt na ňu. Spraviť z mecenášov usmievavých roľníkov rozdávajúcich potraviny lekárom bol geniálny ťah, ťah na vás všetkých 👍😉

Teraz najčítanejšie